Coxa Metal-on-Metal research group (CoMeR)

COMER perustettiin 2010, kun Englannin terveysviranomaiset julkaisivat ensimmäisen varoituksen liittyen kokometallisiin lonkan tekoniveliin. Loppuvuonna 2010 Tekonivelsairaala Coxassa aloitettiin tämän tyyppisen tekonivelen saaneiden potilaiden systemaattinen seuranta koko veren koboltti- (Co) ja kromi-pitoisuuksien mittauksilla. Lisäksi metallihäivetekniikkaa hyödyntävät lonkan magneettikuvantamiset (MARS-MRI) aloitettiin mahdollisen metallireaktion toteamiseksi. Vuosien kuluessa potilaiden seuranta on muuttunut systemaattiseksi ja säännölliseksi. Heti alusta asti potilaiden hoidon ja seurannan lisäksi on keskitytty korkealaatuisen tieteellisen tutkimuksen tekemiseen liittyen metallireaktion esiintyvyyteen, riskitekijöihin, syntymekanismeihin sekä hoidon tuloksiin ja seulontamenetelmien hyödyllisyyteen.

COMER on vahvasti poikkitieteellinen tutkimusryhmä, jossa on mukana kliinikkoja, kliinisiä tutkijoita, muskuloskeletaaliradiologeja sekä kudospatologeja. Lisäksi COMER tekee kansainvälistä yhteistyötä Ison-Britannian huippyliopistojen (University College London ja Oxford University) ortopedisten tutkimusryhmien kanssa.

Tutkimusryhmästä on julkaistu kolme väitöskirjaa, yli 10 syventävien opintojen opinnäytettä sekä kymmeniä kansainvälisissä vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistuja tieteellisiä artikkeleita.

Tutkimusryhmän johtajana toimii Coxan tutkimusjohtaja, osastonylilääkäri Antti Eskelinen

Tutkimusryhmän julkaisut:

Lainiala O, Karsikas M, Reito A, Eskelinen A. Whole blood chromium concentration is very rarely elevated independently of whole blood cobalt. Sci Rep. 2021 Jun 11;11(1):12352. doi: 10.1038/s41598-021-91512-9

Honkasaari N, Lainiala O, Laine O, Reito A, Eskelinen A. No association between blood count levels and whole-blood cobalt and chromium levels in 1,900 patients with metal-on-metal hip arthroplasty. Acta Orthop. 2020 Dec;91(6):711-716. doi: 10.1080/17453674.2020.1827191

Bergiers S, Hothi H, Henckel J, Eskelinen A, Skinner J, Hart A. Does diametrical clearance influence the wear of Pinnacle hip implants? Bone Joint Res. 2020 Aug 25;9(8):515-523. doi: 10.1302/2046-3758.98.BJR-2019-0195.R2

Lainiala O, Reito A, Nieminen J, Eskelinen A. Complications and re-revisions after revisions of 528 metal-on-metal hips because of adverse reaction to metal debris. Acta Orthop. 2020 Aug;91(4):365-371. doi: 10.1080/17453674.2020.1748351

Reito A, Lehtovirta L, Parkkinen J, Eskelinen A. Histopathological patterns seen around failed metal-on-metal hip replacements: Cluster and latent class analysis of patterns of failure. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2020 Apr;108(3):1085-1096. doi: 10.1002/jbm.b.34460

Lainiala OS, Reito AP, Nieminen JJ, Eskelinen AP. Declining Revision Burden of Metal-on-Metal Hip Arthroplasties. J Arthroplasty. 2019 Sep;34(9):2058-2064.e1. doi: 10.1016/j.arth.2019.04.058.