Tutkimuksesta työhyvinvointia

Työhyvinvoinnin tutkimusryhmä tutkii ja kehittää hyödyntäen voimavara- ja ratkaisukeskeistä viitekehystä. Sijaitsemme Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa.
Vanhat tutut tuntevat meidät entisenä Synergosin työhyvinvoinnin tutkimusryhmänä. Synergosin toiminta on hajaantunut korkeakouluyhteisömme eri osiin.

Työhyvinvoinnin tutkimusryhmä

Tavoitteenamme on edistää työhyvinvoinnin laaja-alaista ymmärtämistä. Tuotamme työhyvinvointiin liittyvää tutkimustietoa, kehittämispalveluja ja koulutusta. Työhyvinvoinnin taloudellinen hyöty syntyy siitä, että työntekijöiden motivaatio, terveys ja työkyky paranevat kehittämällä organisaation toimintatapaa, johtamista, ilmapiiriä ja työtä.

Olemme monitieteinen tutkimusryhmä, jonka monimenetelmäinen tutkimus tähtää työhyvinvoinnin vahvistamiseen. Tutkimusteemoina ovat mm. työhyvinvointi ja tuloksellisuus, työhyvinvointi digitalisoituvassa työssä, työhyvinvoinnin johtaminen, yrittäjien työhyvinvointi ja osaaminen muuttuvassa työssä. Toteutamme tutkimusperustaista, strategia- ja asiakaslähtöistä, voimavara- ja ratkaisukeskeistä työn ja hyvinvoinnin kehittämistä. Pyrimme kasvattamaan työpaikkojen osaamista erilaisen palvelutoiminnan avulla.