Tutkimus- ja kehittämishankkeet

Teemme muutokseen tähtävää, työhyvinvointia edistävää tutkimusta ja kehittämistyötä läheisessä yhteistyössä erilaisten organisaatioiden kanssa. Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeemme:

Tutkimushankkeet

Monipaikkaisen työn valmiudet ja käytännöt (Työsuojelurahasto 2022 – 2024)

Hankkeen tavoitteena on tukea suomalaisia työpaikkoja kehittämään monipaikkaista työtä tutkimuspohjaisen tiedon pohjalta. Hankkeessa luodaan työpaikoille monipaikkaisen työn arviointi- ja kehittämismalli sekä tutkitaan hyviä käytäntöjä, joilla organisaatioiden päämäärät ja henkilöstön tarpeet saadaan sovitettua yhteen. Hanke toteutetaan monimenetelmällisenä tutkimuksena kymmenen suomalaisen osallistujaorganisaation kanssa. Hanketta toteuttavat Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Workspace Oy. Yhteydenotot: Laura Bordi, Riitta-Liisa Larjovuori, Kirsi Heikkilä-Tammi

Pienyrittäjien työhyvinvointi (Ilmarinen 2018 – 2022)

Ilmarinen lahjoitti 30 000 euroa Työhyvinvoinnin tutkimusryhmälle tutkimushankkeeseen, jossa edistetään yrittäjien työhyvinvointia ja työelämän laatua. Lahjoitus on osa Ilmarisen Suomi 100 -kampanjaa. Hankkeessa kartoitetaan pienyrittäjien työn voimavaratekijöitä sekä sitä, mitkä ovat yrittäjien itsensä mielestä tärkeitä ja toteuttamiskelpoisia kehittämiskohteita heidän työhyvinvointinsa kannalta. Yhteydenotot: Kirsi Heikkilä-Tammi

Työhyvinvointi esimiehettömässä organisaatiossa – voimavarat, kuormitustekijät ja hyvät käytännöt (TEOT-hanke) (Työsuojelurahasto, 2020 – 2021)

Hankkeen tavoitteena on tutkia työhyvinvoinnin rakentumista ja koettuja voimavara- ja kuormitustekijöitä itseohjautuvissa, matalissa organisaatioissa sekä tuottaa toimintamallien kuvauksia ja suosituksia siitä, miten työhyvinvointia voidaan tukea ja kuormitusta hallita uudentyyppisissä organisaatioissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä viiden henkilöstön itseohjautuvuutta toteuttavan ja kehittävän työpaikan kanssa, joita ovat Fraktio, Intopalo Digital, Keskustakirjasto Oodi, Parcero Marketing Partners ja Vertia. Yhteydenotot: Riitta-Liisa Larjovuori

Yhteisöllinen oppiminen taloushallinnon robotisaatiomuutoksessa (ROBOP)  (Työsuojelurahasto, 2018 – 2021)

Hankkeen tavoitteena on tutkia taloushallinnon organisaatioiden robotisaatiomuutokseen liittyviä yhteisöllisiä osaamiskäytäntöjä keskittyen erityisesti siihen, miten robotiikkaa omaksutaan osaksi työtä ja mitkä tekijät edistävät työntekijöiden toimijuutta muutoksessa. Yhteydenotot: Laura Bordi

 

Kehittämishankkeet

Kestävä aivoterveys (ESR, 2020 – 2023)

Hankkeen tavoitteena on paneutua nykyisen työelämän haasteellisiin olosuhteisiin ja kehittää toimintatapoja ja työvälineitä työntekijöiden aivoterveyden ja työhyvinvoinnin sekä organisaatioiden tuloksellisuuden edistämiseksi. Hankkeessa perehdytään kognitiiviseen, informaatio- ja affektiiviseen ergonomiaan sekä itsensä johtamiseen. Lisäksi tunnistamme eettiseen kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä ja kehitämme työvälineitä näiden kuormitustekijöiden käsittelemiseksi. Hanke toteutetaan yhteistyönä Tampereen ammattikorkeakoulun, Oulun Ammattikorkeakoulun ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa ajalla 1.3.2020 – 31.7.2023. Yhteydenotot: Laura Bordi

Hyvinvoiva hoiva – Välmående Omsorg – Työhyvinvointi ja muutosvalmiudet ikäihmisten sote-palveluissa (ESR, 2019 – 2022)

Hankkeen tavoitteena on edistää henkilöstön työhyvinvointia ja muutosvalmiuksia osallistavilla lean- ja palvelumuotoilumenetelmillä ikäihmisten hoitoyksiköiden sote-palveluissa. Hankkeessa kehitetään osallistuvien yksiköiden tuottavuutta ja työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti työntekijä, johtaminen, esimiestyö sekä organisaatio- ja verkostotaso huomioiden. Hanke toteutetaan kaksikielisenä yhteistyössä Åbo Akademin, Laurea ammattikorkeakoulun ja Novian kanssa ajalla 1.1.2019 – 31.12.2021. Yhteydenotot: Kirsi Heikkilä-Tammi

Olemme kiinnostuneita tutkimusyhteistyöstä niin tutkimusorganisaatioiden kuin työpaikkojen kanssa. Meillä on vuosien kokemus onnistuneesta tutkimusyhteistyöstä niin kansallisten kuin kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Ota rohkeasti yhteyttä!