Tutkimus- ja kehittämishankkeet

Teemme muutokseen tähtävää, työhyvinvointia edistävää tutkimusta ja kehittämistyötä läheisessä yhteistyössä erilaisten organisaatioiden kanssa. Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeemme:

Tutkimushankkeet

Monipaikkaisen työn valmiudet ja käytännöt (Työsuojelurahasto 2022 – 2024)

Hankkeen tavoitteena on tukea suomalaisia työpaikkoja kehittämään monipaikkaista työtä tutkimuspohjaisen tiedon pohjalta. Hankkeessa luodaan työpaikoille monipaikkaisen työn arviointi- ja kehittämismalli sekä tutkitaan hyviä käytäntöjä, joilla organisaatioiden päämäärät ja henkilöstön tarpeet saadaan sovitettua yhteen. Hanke toteutetaan monimenetelmällisenä tutkimuksena kymmenen suomalaisen osallistujaorganisaation kanssa. Hanketta toteuttavat Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Workspace Oy. Yhteydenotot: Riitta-Liisa Larjovuori

Kehittämishankkeet

YHES – Yhteiskehittämisellä uudistumista ja työhyvinvointia ammatillisessa koulutuksessa (ESR 2024 – 2027)

Hankkeen tavoitteena on edistää ammatillisten oppilaitosten uudistumiskykyä oppilaitosten henkilöstön yhteiskehittämisosaamista ja -edellytyksiä kasvattamalla sekä työhyvinvointia tukemalla. Hankkeessa:
– Kartoitetaan organisaatioiden työhyvinvoinnin tilaa ja yhteiskehittämisen edellytyksiä.
– Kasvatetaan organisaatioiden yhteiskehittämisosaamista sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa.
– Edistetään työhyvinvointia yhteiskehittämisen ja osaamisen kasvattamisen keinoin.
– Lisätään laajempaa tietoisuutta ja ymmärrystä yhteiskehittämisen roolista organisaatioiden uudistumiskyvyn ja työhyvinvoinnin edistäjänä.

Hanketta toteutetaan yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa ajalla 1.5.2024 – 30.4.2027. Yhteydenotot: Laura Bordi

Olemme kiinnostuneita tutkimusyhteistyöstä niin tutkimusorganisaatioiden kuin työpaikkojen kanssa. Meillä on vuosien kokemus onnistuneesta tutkimusyhteistyöstä niin kansallisten kuin kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Ota rohkeasti yhteyttä!