Työhyvinvoinnin kartta

Teoriaa kehittämisen tueksi – Työhyvinvoinnin kartta

Työhyvinvoinnin kartta sisältää tutkimukseen perustuvia lähestymistapoja työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, työhyvinvoinnin ilmentymistä sekä sen seurauksista. Tavoitteemme on antaa kokonaiskuvaa työhyvinvoinnista käytännön toimenpiteiden ja kehittämisen tueksi. Jokainen teema sisältää haastatteluja, joiden tarkoituksena on avata käytännön tilanteita ja työpaikkojen todellisuutta kyseisten teemojen suhteen.

Työhyvinvoinnin kartta on toteutettu osana Tampereen korkeakouluyhteisön Digipilotti -hanketta ja yhteistyössä TAMK:in media-alan opiskelijoiden kanssa. Kiitämme lämpimästi kaikkia haastateltaviamme, sekä Henrietta Lehtosta ja Manu Pärssistä avusta sivuston toteutuksessa.