Julkaisut

Oppaita työhyvinvoinnin kehittämiseen

Digimuutos tehdään yhdessä

Larjovuori, Riitta-Liisa., Ligthart, Ruusa, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Keränen, Krista, Bordi, Laura, Laakkonen, Tarja & Mäkiniemi, Jaana-Piia (2020). USCO-hanke. Tampereen yliopisto ja Laurea Ammattikorkeakoulu.

Tieteelliset artikkelit

COVID-19-Related Job Demands and Resources, Organizational Support, and Employee Well-Being: A Study of Two Nordic Countries

Lilja, J., Fladmark, S., Nuutinen, S., Bordi, L., Larjovuori, R.-L., Innstrand, S. T., Christensen, M. & Heikkilä-Tammi, K. (2022). COVID-19-Related Job Demands and Resources, Organizational Support, and Employee Well-Being: A Study of Two Nordic Countries. Challenges 13(1), 10.

How job resources influence employee productivity and technology-enabled performance in financial services: the job demands–resources model perspective.

Nuutinen, S., Ahola, S., Eskelinen, J., & Kuula, M. (2021). How job resources influence employee productivity and technology-enabled performance in financial services: the job demands–resources model perspective. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, E-pub ahead of print.

Factors associated with job burnout, job satisfaction and work engagement among entrepreneurs. A systematic qualitative review.

Mäkiniemi, J.-P., Ahola, S., Nuutinen, S., Laitinen, J., & Oksanen, T. (2021). Factors associated with job burnout, job satisfaction and work engagement among entrepreneurs. A systematic qualitative review. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 33(2), 219-247.

The effects of counseling via a smartphone application on microentrepreneurs’ work ability and work recovery: a study protocol.

Laitinen, J., Korkiakangas, E., Mäkiniemi, J.-P., Tiitinen, S., Tikka, P., Oinas-Kukkonen, H., Simunaniemi, A. M., Ahola, S., Jaako, J., Kekkonen, M., Muhos, M., Heikkilä-Tammi, K., Hannonen, H., Lusa, S., Punakallio, A., Oksa, J., Mänttäri, S., Ilomäki, S., Logren, A., Verbeek, J., Ruotsalainen, J., Remes, J., Ruusuvuori, J. & Oksanen, T. (2020). The effects of counseling via a smartphone application on microentrepreneurs’ work ability and work recovery: a study protocol. BMC Public Health 20, 438.

A novel construct to measure employees’ technology-related experiences of well-being: Empirical validation of the Techno-Work Engagement Scale (TechnoWES).

Mäkiniemi, J.-P., Ahola, S., & Joensuu, J. (2020). A novel construct to measure employees’ technology-related experiences of well-being: Empirical validation of the Techno-Work Engagement Scale (TechnoWES). Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 5(1), 4.

Off-the-shelf assessment of information ergonomics

Okkonen, J., Heimonen, T. & Bordi, L. (2017). Off-the-shelf assessment of information ergonomics. Proceedings of the 21st International Academic Mindtrek Conference.

Toimivan johtamiskäytännöt eri sukupolviin kuuluvilla työntekijöillä - toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa

Nuutinen, S., Heikkilä-Tammi, K., Manka, M.-L. & Bordi, L. (2013). Toimivan johtamiskäytännöt eri sukupolviin kuuluvilla työntekijöillä - toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 4/2013.

Asiakasfoorumit kunnallisen palvelun kehittäjinä - tapauksena Pirkkalan kunnan perusturvapalvelut

Larjovuori, R.-L., Nuutinen, S., Heikkilä-Tammi, K. & Manka, M.-L. (2012). Asiakasfoorumit kunnallisen palvelun kehittäjinä - tapauksena Pirkkalan kunnan perusturvapalvelut. (Client forums as a development tool in municipal services: Basic protection services in the Pirkkala case). Hallinnon Tutkimus, 31 (4), 312–327.

Luottamuksen rakentaminen siirrettäessä yrityksen toimintaa kulttuurista toiseen - Case tuotannon siirtäminen Suomesta Viroon

Heikkilä-Tammi, K., Nuutinen, S., Manka, M.-L. & Manka, M. (2011). Luottamuksen rakentaminen siirrettäessä yrityksen toimintaa kulttuurista toiseen - Case tuotannon siirtäminen Suomesta Viroon. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 3/2012. Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto.

Supporting learning in cross-cultural expertise transfer - A case of industrial production transfer from Finland into Estonia

Heikkilä-Tammi, Kirsi, Nuutinen, Sanna, Manka, Marja-Liisa & Mäenpää, Marjut (2011). Supporting learning in cross-cultural expertise transfer - A case of industrial production transfer from Finland into Estonia. Lifelong Learning in Europe, 16(3), 190-202.

Muutosjohtaminen kunnassa – Henkilöstöhallinnon järjestelmän uudistuminen työhyvinvoinnin haasteena

Nuutinen, Sanna, Manka, Marja-Liisa & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2011). Muutosjohtaminen kunnassa – Henkilöstöhallinnon järjestelmän uudistuminen työhyvinvoinnin haasteena. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 2/2011. Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto.

Tutkimusraportit

Digisti työn imuun? - Tutkimus työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteydestä finanssialan palveluyrityksessä

Ahola, Salla; Eskelinen, Juha; Heikkilä-Tammi, Kirsi, Kuula, Markku ; Larjovuori, Riitta-Liisa ja Nuutinen, Sanna (2018). Digisti työn imuun? - Tutkimus työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteydestä finanssialan palveluyrityksessä. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu. Tieto ja palvelujohtamisen laitos.

Vuorovaikutteinen johtajuus työssä jatkamisen keinona. Toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa

Nuutinen, Sanna, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Manka, Marja-Liisa & Bordi, Laura (2013). Vuorovaikutteinen johtajuus työssä jatkamisen keinona. Toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa. Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.

Selvitykset

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Manka, Marja-Liisa & Bordi, Laura (2014). Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä. Työelämä 2020 -esiselvitys. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto ja Tampereen yliopisto.

Psykososiaalisiin kuormitus- ja voimavaratekijöihin liittyvä työhyvinvointitutkimus Suomessa 2010 - 2013

Mäkiniemi, Jaana-Piia, Bordi, Laura, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Seppänen, Sanna, Laine, Nina (2014). Psykososiaalisiin kuormitus- ja voimavaratekijöihin liittyvä työhyvinvointitutkimus Suomessa 2010 - 2013. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014: 18.

Muut julkaisut

Polkuja työelämään (TEMPO) -hanke 2015-2018 : loppuraportti

Mäkelä-Pusa, Pirkko, Anttilainen, Julia, Tanner, Niina, Rentto, Tanja, Viukari, Eija, Vehmas, Ari, Lehtola, Jennamaria, Heikkilä, Marja, Vuorento, Mirkka, Tiainen, Raija, Väättänen, Sanna, Östring, Mia, Rinne, Marjo, Setälä, Maria, Peräkasari, Petri, Poutanen, Sari, Jokinen, Juha-Matti, Koski, Anna, Larjovuori, Riitta-Liisa, Rivinoja, Telma, Mäkiniemi, Jaana-Piia & Heikkilä-Tammi, Kirsi. (2018). Polkuja työelämään (TEMPO) -hanke 2015-2018 : loppuraportti: Kuntoutussäätiö. (Kuntoutussäätiön työselosteita 54/2018).

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla

Laitinen, Jaana, Korkiakangas, Eveliina, Oksanen, Tuula, Ruusuvuori, Johanna, Seppälä, Tuija, Oinas-Kukkonen, Harri, Tikka, Piiastiina, Muhos, Matti, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Mäkiniemi, Jaana-Piia & Stock, Stephanie. (2016). Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (Promo@Work-konsortio). Helsinki: Suomen Akatemia Strateginen tutkimus.

How Are Educational Use of ICT and Teachers´ Work Well-being Related? A Systematic Review

Mäkiniemi, Jaana-Piia, Syvänen, Antti, Syrjä, Sannu, Heikkilä-Tammi, Kirsi & Viteli, Jarmo. (2016). How Are Educational Use of ICT and Teachers´ Work Well-being Related? A Systematic Review. Teoksessa Viteli Jarmo, Östman Anneli (toim.) Tuovi 14: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2016-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit: Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö, 58-60. (TRIM Research Reports 22).

Tosielämän työhyvinvointia - ratkaisuja & kokemuksia

Manka, Marja-Liisa, Bordi, Laura, Vauhkonen, Anne, Mäkiniemi, Jaana-Piia, Larjovuori, Riitta-Liisa & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2014). Tosielämän työhyvinvointia - ratkaisuja & kokemuksia. Tampere: Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Euroopan unioni ESR, Tampereen Business Campus.

Työhyvinvointi tuottajan työssä

Heikkilä-Tammi, Kirsi (2014). Työhyvinvointi tuottajan työssä. Teoksessa Nea Leo (toim.) Hyvää työpäivää tuottaja! Ajatuksia esittävien taiteiden tuottajien työolosuhteista ja työhyvinvoinnista. Taivex-julkaisuja 3/2014. Helsinki: TINFO - Teatterin tiedotuskeskus.

Työnilo - pää(n)asia

Manka, Marja-Liisa (2014). Työnilo - pää(n)asia. Teoksessa Iiri Ranta & Eva Tilander (toim.) Työhyvinvoinnin keinot. Hoitotyön vuosikirja 2014.

Hyväksyvä tietoinen läsnäolo taiteilijan työhyvinvoinnin tukena

Heikkilä-Tammi, Kirsi (2013). Hyväksyvä tietoinen läsnäolo taiteilijan työhyvinvoinnin tukena. Teoksessa Pia Houni & Heli Ansio (toim.) Taiteilijan työ: taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa. Työterveyslaitos.

Myös asiakkaat voivat kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita

Larjovuori, Riitta-Liisa (2012). Myös asiakkaat voivat kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita. Kuntalehti 4/2012.

Tieteelliset esitykset

Lähijohtamisen haasteet monipaikkaisessa työssä

Bordi, Laura, Larjovuori, Riitta-Liisa & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2024). Lähijohtamisen haasteet monipaikkaisessa työssä. Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät 13. - 14.3.2024, Tampere.

Who maintains wellbeing at work in multi-locational work? Analysis on managers’ and employees’ agency and roles

Larjovuori, Riitta-Liisa, Bordi, Laura & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2023). Who maintains wellbeing at work in multi-locational work? Analysis on managers’ and employees’ agency and roles. WORK2023 23. - 25.8.2023, Turku.

Technology as a source of stress or innovation for teachers - the role of social aspects of work and job autonomy

Nuutinen, Sanna, Bordi, Laura & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2023). Technology as a source of stress or innovation for teachers - the role of social aspects of work and job autonomy. WORK2023 23. - 25.8.2023, Turku.

Organisaation tuki ja erillisyyden kokemus opettajien eettisen kuormituksen selittäjinä korona-ajan työssä

Nuutinen, Sanna, Bordi, Laura, Kolonen, Mirva, Toljamo, Kirsi & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2023). Organisaation tuki ja erillisyyden kokemus opettajien eettisen kuormituksen selittäjinä korona-ajan työssä. Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät 15. - 16.3.2023, Tampere.

Teknostressitekijät peruskoulun opettajan työssä korona-aikana

Bordi, Laura, Nuutinen, Sanna & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2022). Teknostressitekijät peruskoulun opettajan työssä korona-aikana. Työelämän tutkimuspäivät 14. - 16.9.2022, Tampere.

Cognitive job demands in three sectors – commonalities and disparities

Bordi, Laura, Nuutinen, Sanna & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2022). Cognitive job demands in three sectors – commonalities and disparities. Wellbeing at Work 2022: Wellbeing at hectic times. 13. - 15.6.2022, Puola.

Työhyvinvoinnin johtamisen haasteet opetusalalla korona-aikana – peruskoulun opettajien kokemuksia pandemia-ajan työskentelystä

Bordi, Laura, Nuutinen, Sanna & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2022). Työhyvinvoinnin johtamisen haasteet opetusalalla korona-aikana – peruskoulun opettajien kokemuksia pandemia-ajan työskentelystä. Responsible Business Research Seminar – Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät 2022, Tampere.

The effect of Covid-19 pandemic on work among comprehensive schoolteachers: how to support employee well-being?

Nuutinen, Sanna, Bordi, Laura & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2021). The effect of Covid-19 pandemic on work among comprehensive schoolteachers: how to support employee well-being? WORK2021: Work Beyond Crises III/III.

Työn vaatimus- ja voimavaratekijät peruskoulun opettajan työssä korona-aikana

Bordi, Laura, Nuutinen, Sanna & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2021). Työn vaatimus- ja voimavaratekijät peruskoulun opettajan työssä korona-aikana. Terveyspsykologian päivät 2021, Helsinki.

Coming to terms with robots: the integration of software robotics into work

Bordi, Laura, Nuutinen, Sanna & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2021). Coming to terms with robots: the integration of software robotics into work. WORK2021: Work Beyond Crises I/III.

Understanding Healthy Workplaces: Cross-cultural Comparisons between Norway, Finland and the United States

Heikkilä-Tammi, Kirsi (2020). Understanding Healthy Workplaces: Cross-cultural Comparisons between Norway, Finland and the United States. Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät 11.3.2020. Tampere.

Työhyvinvointi ja toimijuus taloushallinnon robotisaatiomuutoksessa

Bordi, Laura & Nuutinen, Sanna (2020). Työhyvinvointi ja toimijuus taloushallinnon robotisaatiomuutoksessa. Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät 11.03.2020. Tampere.

Digitalisoituva vanhustyö ja työhyvinvointi työntekijöiden näkökulmasta

Bordi, Laura (2019). Digitalisoituva vanhustyö ja työhyvinvointi työntekijöiden näkökulmasta. Työelämän tutkimuspäivät 07.11.2019. Tampere.

Taloushallinnon robotisaatio organisaation sisäisenä muutosprosessina – henkilöstön näkemykset muuttuvasta työstä ja muutosta tukevista tekijöistä

Nuutinen, Sanna, Bordi, Laura & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2019). Taloushallinnon robotisaatio organisaation sisäisenä muutosprosessina – henkilöstön näkemykset muuttuvasta työstä ja muutosta tukevista tekijöistä. Työelämän tutkimuspäivät 07.11.2019. Tampere.

Communal learning in financial administration digitalisation

Bordi, Laura, Nuutinen, Sanna & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2019). Communal learning in financial administration digitalisation. WORK2019 - The 4th International Interdisciplinary Conference on Research on Work and Working Life 15.08.2019. Helsinki.

The linkages between employee well-being and productivity in financial services? case Nordea Bank

Nuutinen, S., Ahola, S., Eskelinen, J., Larjovuori, R-L., Heikkilä-Tammi, K. & Kuula, M. (2019). The linkages between employee well-being and productivity in financial services? case Nordea Bank. Wellbeing at work in a changing world: Challenges and opportunities 23.05.2019. Pariisi, Ranska.

Developing wellbeing-supporting work practices in the digitalizing work environment

Bordi, Laura & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2019). Developing wellbeing-supporting work practices in the digitalizing work environment. Wellbeing at work in a changing world: Challenges and opportunities 23.05.2019. Pariisi, Ranska.

Teacher-led development process as a tool to enhance the digitalization of schools and work well-being

Mäkiniemi, Jaana-Piia & Ahola, Salla (2019). Teacher-led development process as a tool to enhance the digitalization of schools and work well-being. Wellbeing at work in a changing world: Challenges and opportunities 23.05.2019. Pariisi, Ranska.

Supporting wellbeing at work in digital transformation through learning and competence-building

Heikkilä-Tammi, Kirsi, Larjovuori, Riitta-Liisa & Bordi, Laura (2019). Supporting wellbeing at work in digital transformation through learning and competence-building. Wellbeing at work in a changing world: Challenges and opportunities 23.05.2019. Pariisi, Ranska.

Which factors are associated with entrepreneurial wellbeing? A systematic qualitative review

Ahola, Salla, Mäkiniemi, Jaana-Piia, Nuutinen, Sanna, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Laitinen, Jaana & Oksanen, Tuula (2019). Which factors are associated with entrepreneurial wellbeing? A systematic qualitative review. Wellbeing at work in a changing world: Challenges and opportunities 23.05.2019. Pariisi, Ranska.

Employee-developed ways to enhance information ergonomics

Bordi, Laura, Okkonen, Jussi, Mäkiniemi, Jaana-Piia & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2017). Employee-developed ways to enhance information ergonomics. Mindtrek 2017, 20.9.2017, Tampere.

Off-the-shelf assessment of information ergonomics

Okkonen, Jussi, Heimonen, Tomi & Bordi, Laura (2017). Off-the-shelf assessment of information ergonomics. Mindtrek 2017, 20.9.2017, Tampere.

Enhancing productivity, customer experience and wellbeing at work through information ergonomics

Bordi, Laura, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Mäkiniemi, Jaana-Piia & Okkonen, Jussi (2017). Enhancing productivity, customer experience and wellbeing at work through information ergonomics. WORK 2017 - Work and Labour in the Digital Future, 16.8.2017, Turku.

Teknologia, tunteet ja hyvinvointi

Mäkiniemi, Jaana-Piia (2016). Teknologia, tunteet ja hyvinvointi. Euroopan paras työelämä Länsi-Suomeen 22.11.2016. Jyväskylä, Suomi. (Keynote-esitelmä)

Human resource management in digital business transformation

Larjovuori, Riitta-Liisa, Mäkiniemi, Jaana-Piia & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2016). Human resource management in digital business transformation. The Eighth Nordic Working Life Conference 04.11.2016, Tampere

Digital Work Environment and Employees’ Satisfaction with Customer Work

Bordi Laura, Heikkilä-Tammi Kirsi & Okkonen Jussi (2016). Digital Work Environment and Employees’ Satisfaction with Customer Work. The Eighth Nordic Working Life Conference 02.11.2016, Tampere.

The role of leadership and employee well-being in organisational digitalisation

Larjovuori Riitta-Liisa, Bordi Laura, Mäkiniemi Jaana-Piia & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2016). The role of leadership and employee well-being in organisational digitalisation. XXVI International Reser Conference 09.09.2016, Milano, Italia.

Effects and experiences of a mindfulness training in industrial setting

Mäkiniemi Jaana-Piia, Heikkilä-Tammi Kirsi & Koskela Virpi (2016). Effects and experiences of a mindfulness training in industrial setting. Wellbeing at work conference 31.05.2016, Amsterdam, Alankomaat.

Using Information Ergonomics Framework for Wellbeing Assessment and Enhancement

Okkonen Jussi, Bordi Laura, Heikkilä-Tammi Kirsi, Mäkiniemi Jaana-Piia, Savolainen Reijo & Turunen Markku (2016). Using Information Ergonomics Framework for Wellbeing Assessment and Enhancement. Wellbeing at work conference 31.05.2016, Amsterdam, Alankomaat.

Teknologia opetuksessa - innostusta vai ärsytystä?

Mäkiniemi Jaana-Piia (2016). Teknologia opetuksessa - innostusta vai ärsytystä?. SOME-Time2016 14.05.2016, Tampere. (Keynote-esitelmä)

How are educational use of ICT and teachers' work well-being related?

Mäkiniemi Jaana-Piia, Syvänen Antti, Syrjä Sannu, Heikkilä-Tammi Kirsi & Viteli Jarmo (2016). How are educational use of ICT and teachers' work well-being related? A systematic review. ITK (Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa)-konferenssi 13.04.2016, Hämeenlinna.

When an educational use of ICT is a source of technostress among Finnish teachers?

Syvänen Antti, Mäkiniemi Jaana-Piia, Syrjä Sannu, Heikkilä-Tammi Kirsi & Viteli Jarmo (2016). When an educational use of ICT is a source of technostress among Finnish teachers? ITK (Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa)-konferenssi 13.04.2016 Hämeenlinna.

Työhyvinvoinnin tukeminen informaatioergonomiaa kehittämällä

Bordi, Laura, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Mäkiniemi, Jaana-Piia, Okkonen, Jussi, Savolainen, Reijo & Turunen, Markku (2015). Työhyvinvoinnin tukeminen informaatioergonomiaa kehittämällä. Työelämän tutkimuspäivät 06.11.2015, Tampere.

Pirkkalan kunnan esimiehet työhyvinvoinnin kehittäjiksi -hanke

Koski, Anna, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Mäkiniemi, Jaana-Piia, Bordi, Laura & Larjovuori, Riitta-Liisa (2015). Pirkkalan kunnan esimiehet työhyvinvoinnin kehittäjiksi -hanke. Työelämän tutkimuspäivät 06.11.2015, Tampere.

Esimiesten arkikäsityksiä työhyvinvoinnista ja sen kehittämisestä

Mäkiniemi, Jaana-Piia & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2015). Esimiesten arkikäsityksiä työhyvinvoinnista ja sen kehittämisestä. Työelämän tutkimuspäivät 05.11.2015, Tampere.

Innopresence – Experiences of Presence (Mindfulness) increasing innovation in a Finnish Forest Industry Company

Koskela, Virpi, Heikkilä-Tammi, Kirsi & Mäkiniemi, Jaana-Piia (2015). Innopresence – Experiences of Presence (Mindfulness) increasing innovation in a Finnish Forest Industry Company. WORK 2015 - New meanings at work 21.08.2015, Turku.

Experiences of a wellbeing promoting mindfulness training program among employees of a Finnish Forest Industry Company

Heikkilä-Tammi, Kirsi, Mäkiniemi, Jaana-Piia & Koskela, Virpi (2015). Experiences of a wellbeing promoting mindfulness training program among employees of a Finnish Forest Industry Company. WORK 2015 - New meanings at work 20.08.2015, Turku.

Enhancing wellbeing at work through information ergonomics

Bordi, Laura, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Mäkiniemi, Jaana-Piia, Okkonen, Jussi, Savolainen, Reijo & Turunen, Markku (2015). Enhancing wellbeing at work through information ergonomics. WORK 2015, 19.-21.8.2015, Turku.

My Digital Day - explaining digital working schemes of knowledge workers from the perspective of information ergonomics

Okkonen, Jussi, Bordi, Laura, Franssila, Heljä, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Mäkiniemi, Jaana-Pia, Savolainen Reijo & Turunen Markku (2015). My Digital Day - explaining digital working schemes of knowledge workers from the perspective of information ergonomics. WORK 19.08.2015, Turku.

Kestävä työelämä ja työhyvinvoinnin uudet suunnat

Heikkilä-Tammi, Kirsi (2015). Kestävä työelämä ja työhyvinvoinnin uudet suunnat. Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät 12.03.2015, Tampere. (Keynote-esitelmä)