Korona-aikaan liittyvät työn vaatimustekijät kuormittavat opettajia, mutta organisationaalisella tuella voidaan edistää hyvinvointia – Kestävä aivoterveys -hankkeen tuloksia esiteltiin WORK-konferenssissa

Korona-aika on lisännyt opettajien työhön liittyviä kuormitustekijöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi oppilailta, huoltajilta ja kollegoilta tulevat paineet jatkuvasta tavoitettavuudesta erilaisilla digivälineillä sekä työn ja perhe-elämän yhdistämiseen liittyvät ristiriidat. Organisationaalisen tuen rooli työhyvinvoinnin turvaajana saattaa korostua entisestään pandemia-aikana. Kestävä aivoterveys -hankkeen koronakyselyn tuloksia esiteltiin WORK-konferenssissa 9.12.2021.

Peruskoulun opettajile tehty korona-kysely paljasti tavoitettavuuspaineiden sekä työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvien ongelmien olevan yhteydessä työuupumukseen. Yhteys oli havaittavissa kaikkiin kolmeen työuupumuksen ulottuvuuteen: uupumusasteiseen väsymykseen, riittämättömyyden kokemukseen ja kyynistymiseen.

Koululta saatu tuki pandemia-aikana oli puolestaan yhteydessä vähäisempiin riittämättömyyden ja kyynistymisen kokemuksiin. Lisäksi koulun tuen havaittiin puskuroivan tavoitettavuuspaineiden kielteistä vaikutusta uupumusasteiseen väsymykseen: työntekijät, jotka kokivat saavansa riittävästi tukea koululta, kokivat vähemmän uupumusasteista väsymystä tavoitettavuuspaineiden alaisena kuin ne, joilla koulun tuki oli vähäistä.

Opettajien työhyvinvoinnin tukemiseksi koulujen kannattaakin panostaa työpaikkatason tukeen, kuten korona-ajan työskentelyn selkeään koordinoimiseen ja ohjaamiseen sekä työmäärään ja ajankäyttöön liittyvien asioiden huomioimiseen. Työpaikan yhteisten käytäntöjen kehittäminen työhön liittyvien tavoitettavuuspaineiden vähentämiseksi voi myös auttaa opettajien työkuormituksen hallinnassa.

Konferenssiesityksen diat: The effect of Covid-19 pandemic on work among comprehensive schoolteachers: how to support employee well-being?