Monipaikkaisen työn valmiudet ja käytännöt -hanke tukee organisaatioiden kehittymistä tutkitulla tiedolla

Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin tutkimusryhmä starttasi yhdessä Aalto-yliopiston ja Workspace Oy:n kanssa uuden, monipaikkaisen työn käytäntöihin pureutuvan tutkimushankkeen. Hanketta toteutetaan ajalla 1.9.2022 - 30.9.2024. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.

Hankkeen tavoitteena on tukea suomalaisia työpaikkoja kehittämään monipaikkaista työtä tutkimuspohjaisen tiedon pohjalta. Hankkeessa luodaan työpaikoille monipaikkaisen työn arviointi- ja kehittämismalli sekä tutkitaan hyviä käytäntöjä, joilla organisaatioiden päämäärät ja henkilöstön tarpeet saadaan sovitettua yhteen. Hanke toteutetaan monimenetelmällisenä tutkimuksena kymmenen suomalaisen osallistujaorganisaation kanssa.

Lisätietoa hankkeen sivuilta: https://projects.tuni.fi/monipaikkainen-tyo/