Uudessa hankkeessa tavoittelemme kestävää aivoterveyttä

Uudessa ESR-rahoitteisessa kehittämishankkeessa kartoitamme ja kehitämme eri aivoterveyden osa-alueita opetus-, sote- ja it-aloilla.

Aloittelemme parhaillaan kehittämishanketta, jonka tavoitteena on paneutua nykyisen työelämän aivojen toimintakykyä haastaviin olosuhteisiin sekä kehittää toimintatapoja ja työvälineitä työntekijöiden aivoterveyden ja työhyvinvoinnin sekä organisaatioiden tuloksellisuuden edistämiseksi. Hankkeessa aivoterveyttä lähestytään laaja-alaisesti kognitiivisen ergonomian, informaatioergonomian ja affektiivisen ergonomian näkökulmista. Lisäksi hanke pureutuu myös itseohjautuvuuden ja itsensä johtamisen teemoihin aivojen hyvinvoinnin edistämisen näkökulmista. Hanke tavoittelee aivoterveyden edistämistä laajasti eri tasoilla: aivoterveys työssä ei ole vain yksilön asia, vaan siihen vaikuttaa ratkaisevasti esimerkiksi työyhteisöjen käytännöt, johtaminen sekä organisaatioiden käytännöt ja kulttuuri.

Hanketta toteuttavat TAMK, OAMK, PSHP Tays sekä Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin tutkimusryhmä.