Publications have been updated on October 2023.

You can find researchers’ publications also using TuniCris database. Access https://researchportal.tuni.fi/ here.

2023

Bergdahl, J., Latikka, R., Celuch, M., Savolainen, I., Soares Mantere, E., Savela, N., & Oksanen, A. (2023). Self-determination and attitudes toward artificial intelligence: Cross-national and longitudinal perspectives. Telematics and Informatics, 82, Article 102013. https://doi.org/10.1016/j.tele.2023.102013

Celuch, M., Savolainen, I., Oksa, R., & Oksanen, A. (2023). Psychological distress and perceived stress outcomes of anxieties related to COVID-19 and Russia’s attack on Ukraine. Journal of Loss and Trauma. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/15325024.2023.2236009

Erkkola, M., Walsh, H., Saari, T., Lehto, E., Rahkonen, O., & Nevalainen, J. (2023) Private sector service workers’ well-being before and during the COVID-19 pandemic. Social Sciences & Humanities Open 8 (1), 100711. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202311019320

[in Finnish] Haapakorpi, A. (2023). Ammatti tutkimuksessa ja yhteiskunnan tiedontuotannossa. In T. Koivunen, M. Sippola & H. Melin (eds.), Työ Elää. Murroksia, trendejä ja muutoksen suuntia Suomessa. Tallinna: Gaudeamus.

[in Finnish] Haapakorpi, A., Plamper, R., Tapanila, K., Jauhiainen, A., Jauhiainen A., Laiho, A., Leinonen, M. & Ylijoki, O-H. (2023). Suuruuden ekonomia yliopistojen johtamisessa haastaa korkeakoulupoliittisia tavoitteita. Policy Brief 2023:2. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/2-2023-Suuruuden+ekonomia+yliopistojen+johtamisessa+haastaa+korkeakoulupoliittisia+tavoitteita.pdf

[in Finnish] Haapakorpi, A., Plamper, R., Tapanila, K., Jauhiainen, A., Laiho, A. Leinonen, M., Ylijoki, O.-H. & Jauhiainen. A. (2023). Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvo. Opetus- ja tutkimustyön tekemisen ehdot ja mahdollisuudet yliopistossa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:3. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164568/VNTEAS_2023_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[in Finnish] Haapakorpi, A & Siirtola, E. (2023). Virtuaalitapahtuma esittävän taiteen pelastajana koronapandemiassa? (Virtual technologies and COVID19 pandemic) In A. Mäkikangas & P. Pyöriä (eds.), Koronapandemia, työ ja yhteiskunta. Muuttuiko Suomi? Helsinki: Gaudeamus. 86–104.

[in Finnish] Jokinen, E., & Mäkikangas, A. (2023). Miten virtuaalikokoukset ovat
yhteydessä työhyvinvointiin ja tuottavuuteen?  State-of-the-art -katsaus. Työelämäntutkimus, 21, 387-428.

Jonker-Hoffrén, P. (2023). Policy tensions in demolition: Dutch social housing and circularity. Buildings & Cities, 4(1), 405-421. DOI: 10.5334/bc.305

Juutinen, S., Sjöblom, K., Dollard, M., & Mäkikangas, A. (2023). Psychosocial safety climate: Measurement and relationship with well-being in a four-wave longitudinal study during remote work. Scandinavian Journal of Psychology, 64, 504–511. https://doi.org/10.1111/sjop.12917

Kinnunen, U., & Mäkikangas, A. (2023). Longitudinal Profiles of Recovery-Enhancing Processes: Job-Related Antecedents and Well-Being Outcomes. International Journal of Environmental Research and Public Health20(7), 5382. MDPI AG. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph20075382

Koivula, M., Saari, T., & Villi, M. (2023). “I love learning new things”: An institutional logics perspective on learning in professional journalism. Journalism. https://doi.org/10.1177/14648849231167786

Koivunen, T. & Pyöriä, P. & Saari, T. (2023) Job Pride and Work Orientation among Blue-collar Workers in the Finnish Vehicle Industry. International Journal of Sociology and Social Policy 43(13/14): 229–244. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202310098693

[in Finnish] Koivunen, T., Sippola, M. & Melin, H. (toim.) (2023). Työ elää: Murroksia, trendejä ja muutoksen suuntia Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.

Latikka, R., Savela, N., & Oksanen, A. (2023). Perceptions of Assistive Robots at Work: An Experimental Approach to Social Influence. International Journal of Social Robotics. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s12369-023-01046-5

Latikka, R., Savela, N., Rubio-Hernández, Koivula, A., Makkonen, J., Nieto Fernández, F., Väänänen, K., & Oksanen, A. (2023). Combating loneliness: The role of neighborhood ICT, environmental attractiveness, and a sense of belonging to a local community. Journal of Community & Applied Social Psychology. Advanced online publication. https://doi.org/10.1002/casp.2717

Mauno, S., Herttalampi, M., Minkkinen, J., Feldt, T., & Kubicek, B. (2023). Is work intensification bad for employees? A review of outcomes for employees over the last two decades, Work & Stress, 37, 100–125. https://doi.org/10.1080/02678373.2022.2080778

[in Finnish] Melin, H. & Pyöriä, P. (2023) Tietotyötä, organisatorisia muutoksia ja joustavia työjärjestelyjä – Raimo Blom työelämän tutkijana. Työelämän tutkimus 21(1), 136–147. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202304193916

Mäkikangas, A., Minkkinen, J., Muotka, J., & Mauno, S. (2023). Illegitimate tasks, job crafting and their longitudinal relationships with meaning of work. The International Journal of Human Resource Management, 34, 1330–1358. https://doi.org/10.1080/09585192.2021.1987956

[in Finnish] Mäkikangas, A. & Pyöriä, P. (toim.) (2023) Koronapandemia, työ ja yhteiskunta – Muuttuiko Suomi? Helsinki: Gaudeamus.

[in Finnish] Mäkikangas, A., Sjöblom., K., Juutinen, S., & Ruohomäki, V. (2023). Työhyvinvointi etätyössä. In A. Mäkikangas & P. Pyöriä (eds.) Koronapandemia, työ ja yhteiskunta – Muuttuiko Suomi? Helsinki: Gaudeamus. 207–228.

[in Finnish] Mäkiniemi, J-P., & Mäkikangas, A. (2023). Etäjohtaminen koronapandemian aikana – työn vaatimukset yliopistossa työskentelevien esihenkilöiden kokemina. Hallinnon tutkimus. Accepted for publication. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202305045205

[in Finnish] Ojala, S. & Pyöriä, P. (2023) Palkkatyön laatu ennen koronapandemiaa ja sen aikana. Teoksessa A. Mäkikangas & P. Pyöriä (toim.) (2023) Koronapandemia, työ ja yhteiskunta – Muuttuiko Suomi? Helsinki: Gaudeamus, 23–51.

[in Finnish] Oksa, R., Latikka, R., Savela, N., & Oksanen, A. (2023). Sosiaalisten viestintäteknologioiden käyttö korona-ajan työelämässä. In A. Mäkikangas & P. Pyöriä (Eds.) Koronapandemia, työ ja yhteiskunta: Muuttuiko Suomi? Helsinki: Gaudeamus, 52–66.

Oksa, R., Mäkikangas, A., Savela, N., Latikka, R., & Oksanen, A. (2023). Longitudinal development of well-being among Finnish employees 2019-2021. Relationships with personality trait profiles. Scandinavian Journal of Psychology, 63, 179-193. https://doi.org/10.1111/sjop.12868

Previtali, F. (2023). Dynamics of Age and Ageism in Strategic Workplace Interactions. Doctoral dissertation. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/146211

Rantanen, J., Mäkikangas, A., Puukari, S., Koskela, S., Raudasoja, A., & Silvonen, J. (2023). Multifaceted investigation of occupational wellbeing profiles among guidance counsellors. British Journal of Guidance and Counselling, Early online. https://doi.org/10.1080/03069885.2023.2247547

[in Finnish] Saari, T., Pyöriä, P., Koivunen, T., Leinonen, M., Tapanila, K. & Melin, H. (2023). Suorittavan työn tekijät korona-aikana. In A. Mäkikangas & P. Pyöriä (eds.) Koronapandemia, työ ja yhteiskunta: Muuttuiko Suomi? Helsinki: Gaudeamus, 6785.

[in Finnish] Saloniemi, A., Nummi, T., & Virtanen, P. (2023). Työn epävarmuus, suhdanteet ja stressi. Teoksessa T. Kovunen ym. (toimi.) Työ elää: Murroksia, trendejä ja muutoksen suuntia Suomessa.

Sippola, M., Jonker-Hoffrén, P., & Ojala, S. (2023). The varying national agenda in variable hours contract regulation: Implications for the labour market regimes in the Netherlands and Finland. European Journal of Industrial Relations, 0(0). https://doi.org/10.1177/09596801231197620

[in Finnish] Tapanila, K. (2023). Mahdollisuudet merkitykselliseen työhön jakautuvat yliopistossa epätasaisesti. Työelämän tutkimus 21(1), 163169. https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/119863/77916

Turja, T., Hakanen, J., Krutova, O., & Koistinen, P. (2023). Traces of Technological Well-being: Digi-uplifters and Digi-downshifters. Nordic Journal of Working Life Studies. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202305316339

2022

Celuch, M., Oksa, R., Savela, N., & Oksanen, A. (2022). Longitudinal effects of cyberbullying at work on well-being and strain: A five-wave survey study. New Media & Society. Advanced online publicationhttps://doi.org/10.1177/14614448221100782 

Celuch, M., Savela, N., Oksa, R., Latikka, R., & Oksanen, A. (2022). Individual factors predicting reactions to online harassment among Finnish professionals. Computers in Human Behavior, 27, 107022. https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.107022 

Haapakorpi, A. (2022). Restructuring of Occupations with Introduction of New Technologies in the Metals Industry. International Journal of Contemporary Sociology 59(1).

Haapakorpi, A. (2022). The quality of portfolio career in the post-industrial era. Journal of Education and Work, 35(4), 441454. https://doi.org/10.1080/13639080.2022.2073340  

Haapakorpi, A., Leinonen, M., & Otonkorpi-Lehtoranta, K. (2022). Time, space and agency in the Finnish cultural sector at the time of COVID-19. Challenges, 13(1), 4. https://doi.org/10.3390/challe13010004

Ilomäki, S., & Ruusuvuori, J. (2022). Preserving client autonomy when guiding medicine taking in telehomecare: A conversation analytic case study. Nursing Ethics, 29, 719–732. https://doi.org/10.1177/09697330211051004

[in Finnish] Järvensivu, A. & Haapakorpi, A. (2022). Monimuotoinen ansiotyö: Näkökulmia monista lähteistä ansaintaan. Tampere University Press. 179. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/144166

[in Finnish] Kauhanen, M., Ojala, S., Mäkinen, N., Kyyrä, T., & Pesola, H. (2022). Palvelujärjestelmän toiminta: osa-aikatyö, tilapäinen työ ja siirtymät kokoaikatyöhön. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022/25. Valtioneuvoston kanslia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-032-5 

[in Finnish] Kauhanen, M., Ojala, S., Mäkinen, N., Kyyrä, T., & Pesola, H. (2022). Byrokratia- ja informaatioloukut osittaisen työllistymisen esteenä. Työpoliittinen Aikakauskirja 2022/2, 21–33. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-879-0 

Kinnunen, U., Van Laethem, M., Sianoja, M., & de Bloom, J. (2022). Daily sleep in relation to subjective and physiological stress in an occupational context: Daily vigour as a mediator. Stress and Health. Advanced online publication. https://doi.org/10.1002/smi.3185  

[in Finnish] Koivisto, T. A., Koskela, I., Saari, E., & Ruusuvuori, J. (2022). Digitaalinen toiminnanohjausjärjestelmä – tukea vai rajoitteita vanhushoivatyölle?. Gerontologia, 36(3), 239–254. https://doi.org/10.23989/gerontologia.113900

Koivunen, S., Ala-Luopa, S., Olsson, T., & Haapakorpi, A.  (2022). The march of chatbots into recruitment: Recruiters’ experiences, expectations, and design opportunities. Computer Supported Cooperative Work (CSCW), 31, 487–516. https://doi.org/10.1007/s10606-022-09429-4   

Krutova, O., Koistinen, P., Turja, T., Melin, H., & Särkikoski, T. (2022). Two sides, but not of the same coin: digitalization, productivity and unemployment. International Journal of Productivity and Performance Management. Advanced online publication. https://doi.org/10.1108/IJPPM-05-2020-0233

Kujanpää, M., Syrek, C., Tay, L., Kinnunen, U., Mäkikangas, A., Shimazu, A., Wiese, C. W., Brauchli, R., Bauer, G. F., Kerksieck, P., Toyama, H., & de Bloom, J. (2022). Needs-based off-job crafting across different life domains and contexts: Testing a novel conceptual and measurement approach. Frontiers in Psychology, 3, 959296. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202209287335 

Kyrönlahti, S., Neupane, S., Nygård, C-H., Oakman, J., Juutinen, S., & Mäkikangas A. (2022). Perceived work ability during enforced working from home due to the COVID-19 pandemic among Finnish higher educational staff. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(10), 6230. https://doi.org/10.3390/ijerph19106230  

Laakso, M., Lipsanen, J., Pajo, K., Salmenlinna, I., Aaltonen, T., & Ruusuvuori, J. (2022). Working-age first-time hearing aid users’ self-reported outcomes. International Journal of Audiology. Advanced online publicationhttps://doi.org/10.1080/14992027.2022.2106454

Latikka, R., Koivula, A., Oksa, R., Savela, N., & Oksanen, A. (2022). Loneliness and psychological distress before and during the COVID-19 pandemic: Relationships with social media identity bubbles. Social Science & Medicine, 293, 114674. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114674 

Lolich, L., Pirhonen, J., Turja, T., & Timonen, V. (2022). Technology in the home care of older people: Views from Finland and Ireland. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 37, 181–200. https://doi.org/10.1007/s10823-022-09449-z  

[in Finnish] Loppela, K., & Syvänen, S. (2022). Työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin dialogista kehittämistä ja johtamista yli 20 vuotta. In S. Päällysaho., P. Junell., M. Salminen-Tuomaala., S. Uusimäki., E. Varamäki., S. Saarikoski., & M. Karvonen (eds.), Opetusta, oppimista, tutkimusta ja kehittämistä: SeAMK 30 vuotta. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja, 525–538. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022121571806

Mäkikangas, A., Juutinen, S., Mäkiniemi, J.-P., Sjöblom, K., & Oksanen, A. (2022). Work engagement and its antecedents in remote work: A person-centered view. Work & Stress, 36, 392–416. https://doi.org/10.1080/02678373.2022.2080777 

Mäkiniemi, J.-P. (2022). Digitalisation and work well-being: a qualitative study of techno-work engagement experiences related to the use of educational technology. International Journal of Educational Management, 36(2), 152-163. https://doi.org/10.1108/IJEM-07-2021-0276

[in Finnish] Ojala, S., Sippola, M., & Jonker-Hoffrén, P. (2022). Julkisalojen palkkaneuvottelut määrittävät koko palvelujärjestelmän tulevaisuutta.  KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö. Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu no. 51. https://kaks.fi/julkaisut/julkisalojen-palkkaneuvottelut-maarittavat-koko-palvelujarjestelman-tulevaisuutta/  

Oksa, R., Mäkikangas, A., Savela, N., Latikka, R., & Oksanen, A. (2022). Longitudinal development of well‐being among Finnish employees during 2019–2021: Relationships with personality trait profiles. Scandinavian Journal of Psychology. Advanced online publication. https://doi.org/10.1111/sjop.12868 

Oksa, R. (2022). Towards Thriving or Draining? Psychosocial Well-Being Implications of Social Media use at Work. Tampere University. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2578-7 

Oksa, R., Pirkkalainen, H., Salo, M., Savela, N., & Oksanen, A. (2022). Professional social media-enabled productivity: A five-wave longitudinal study on the role of professional social media invasion, work engagement and work exhaustion. Information Technology and People, 35(8), 349–368. https://doi.org/10.1108/ITP-11-2021-0899 

Oksa, R., Savela, N., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A. (2022). Social media use in professional organizations: Boosting and draining the workforce. Behaviour & Information Technology. Advanced online publication. https://doi.org/10.1080/0144929X.2022.2094833 

Oksanen, A., Celuch, M., Latikka, R., Oksa, R., & Savela, N. (2022). Hate and harassment in academia: The rising concern of the online environment. Higher Education, 84, 541–467. https://doi.org/10.1007/s10734-021-00787-4 

Parkatti, A., Saari, T., Tammelin, M., & Villi, M. (2022). Framing digital competence in media work – the case of Finland.  International Journal of Sociology and Social Policy, 42(13/14), 15–29. https://doi.org/10.1108/ijssp-02-2022-0040 

Peutere, L., Saloniemi, A., Böckerman, P., Aho, S., Nätti, J., & Nummi, T. (2022). High-involvement management practices and the productivity of firms: Detecting industry heterogeneity. Economic and Industrial Democracy, 43(2), 853-876. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202012108716

[in Finnish] Piippo, S., Syvänen, S., & Kolehmainen, R. (2022). Dialoginen toimintatapa. SoteDialogit-hankkeen kehittämisopas työyhteisöille. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Työelämän tutkimuskeskus. Työraportteja Working Papers 114/2022. Joensuu: Punamusta Oy. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2637-1

Previtali, F., Nikander, P., & Ruusuvuori, J. (2022). Ageism in job interviews: Discreet ways of building co-membership through age categorization. Discourse StudiesAdvanced online publication. https://doi.org/10.1177/14614456221118770

Saari, T., & Koivunen, T. (2022). Tacit knowledge in blue-collar work: how workers use it to fulfil their side of the psychological contract. International Journal of Organizational Analysis, 30(7), 173–183. https://doi.org/10.1108/IJOA-09-2021-2972 

Saari, T., Leinonen, M., & Tapanila, K. (2022). Sources of meaningful work for blue-collar workers. Social Sciences, 11(1), 2. https://doi.org/10.3390/socsci11010002 

[in Finnish] Saloniemi, A., & Saari, T. (2022). Digitalisoituva käännöstyö ja toimijuuden rajat. Tiede & edistys, (4), 282-298. https://doi.org/10.51809/te.119913

Savela, N., Latikka, R., Oksa, R., Kortelainen, S., & Oksanen, A. (2022). Affective attitudes toward robots at work: A population-wide four-wave survey study. International Journal of Social Robotics, 14, 1379–1395. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202205024220 

Sianoja, M., Syrek, C., de Bloom, J., Korpela, K., & Kinnunen, U. (2022). Recovery across different temporal settings: How lunchtime activities influence evening activities? Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 7(1):5, 1–14. http://doi.org/10.16993/sjwop.129 

Sjöblom, K., Juutinen, S., & Mäkikangas, A. (2022). The importance of self-leadership strategies and psychological safety for well-being in the context of enforced remote work. Challenges, 13, 14. https://doi.org/10.3390/challe13010014  

Sjöblom, K., Mäkiniemi, J.-P., & Mäkikangas, A. (2022). “I was given three marks and told to buy a Porsche” – Supervisors’ experiences of leading psychosocial safety climate and team psychological safety in a remote academic setting. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 12016. https://doi.org/10.3390/ijerph191912016 

[in Finnish] Sjöblom, K., Mäkiniemi, J-P., Juutinen, S., Oksanen, A., & Mäkikangas, A. (2022). Turvallisesti etänä – työhyvinvointi ja sen johtaminen etätyössä. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Työelämän tutkimuskeskus. Työraportteja Working Papers 115/2022. Grano Oy. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2690-6 

Stevanovic, M., Weiste, E., & Uusitalo, L-L, (2022). Challenges of client participation in the co-development of social and health care services: Imbalances of control over action and the management of the interactional agenda. SSM – Qualitative Research in Health, 2, 100136. https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2022.100136 

Stevanovic, M., Niska, M., Nevalainen, H., Weiste, E., Lindholm, C., & Valkeapää, T. (2022). Discursive contestation in mental health rehabilitation: How Clubhouse support workers expose clients to new interpretative repertoires of work. Journal of Community & Applied Social Psychology, 32, 637–652. https://doi.org/10.1002/casp.2594 

Stevanovic, M., Valkeapää, T., Weiste, E., & Lindholm, C. (2022). Joint decision making in a mental health rehabilitation community: The impact of support workers’ proposal design on client responsiveness. Counselling Psychology Quarterly, 35(1), 129–154. https://doi.org/10.1080/09515070.2020.1762166 

[in Finnish] Syvänen, S., & Toivonen, S. (eds.) (2022).  Sotehelmiä hyvinvointialueiden johtamisen ja kehittämisen tueksi. Sotehelmet-yhteishanke sotehelmet.fi. Tampere: Grano Oy. https://www.sotehelmet.fi/wp-content/uploads/2022/11/Sotehelmet.pdf

Syvänen, S., & Loppela, K. (2022). Remote and technology‐based dialogic development during the COVID‐19 pandemic: Positive and negative experiences, challenges and learnings. Challenges, 13(2). https://doi.org/10.3390/challe13010002 

[in Finnish] Syvänen, S., Loppela, K., & Kolehmainen, R. (eds.) (2022). Työyhteisöjen ja johtamisen dialoginen kehittäminen. Työhyvinvoinnin, tuloksellisuuden ja uudistumisen tekijät. SoteDialogit-hankkeen artikkelikokoelma. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Työelämän tutkimuskeskus. Työraportteja Working Papers 113/2022. Grano Oy. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2635-7  

Tapani, A., Sinkkonen, M., Sjöblom, K., Vangrieken, K., & Mäkikangas, A. (2022). Experiences of relatedness during enforced remote work among employees in higher education. Challenges, 13, 55. https://doi.org/10.3390/challe13020055 

[in Finnish] Tapanila, K. (2022). Työn merkityksellisyyden rakentaminen osana tutkija-opettajien ammatillista kasvua muuttuvassa yliopistossa. Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2433-9 

[in Finnish] Tapanila, K. (2022). Työn merkityksellisyys vipuvartena yliopiston yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Politiikasta-tiedeverkkolehti, 20.10.2022, Korkeakoulupolitiikan murros -juttusarja.

[in Finnish] Tikkamäki, K. (2022). Itse- ja yhteisohjautuvuuden dialoginen kehittäminen esimerkkinä kotihoito. In S. Syvänen, K. Loppela, & R. Kolehmainen (eds.). Työyhteisöjen ja johtamisen dialoginen kehittäminen. Työhyvinvoinnin, tuloksellisuuden ja uudistumisen tekijät. SoteDialogit-hankkeen artikkelikokoelma. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Työelämän tutkimuskeskus. Työraportteja Working Papers 113/2022. Grano Oy. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2635-7 

[in Finnish] Tikkamäki, K., Pulkkinen, J., Sillanpää, V., & Kolehmainen, R. (2022). Dialogisella kehittämisellä tukea erityisopetuksen ja erityisen tuen henkilöstön työhyvinvointiin. In S. Syvänen, K. Loppela, & R. Kolehmainen (eds.). Työyhteisöjen ja johtamisen dialoginen kehittäminen. Työhyvinvoinnin, tuloksellisuuden ja uudistumisen tekijät. SoteDialogit-hankkeen artikkelikokoelma. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Työelämän tutkimuskeskus. Työraportteja Working Papers 113/2022. Grano Oy. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2635-7  

[in Finnish] Tikkamäki, K., Syvänen, S., & Loppela, K. (2022). Työyhteisötaitojen dialoginen johtaminen. In H. Laaksonen & S. Ollila (eds.). Henkilöstöjohtamisen moninaisuus — Ajateltua, koettua, tutkittua (pp. 60–73). Helsinki: Oppian. 

[in Finnish] Toivonen, T., & Mäkikangas, A. (2022). Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluhyvinvoinnin kehitys koronakriisin ensimmäisestä aallosta toisen aallon alkuun. Psykologia, 57(4), 288–312. http://www.psykologia.fi/arkisto/vanhat-numerot/vanhat-numerot-ghost/773-2022-04/tieteelliset-artikkelit/1077-korkeakouluopiskelijoiden-opiskeluhyvinvoinnin-kehitys-koronapandemian-ensimmaisesta-aallosta-toisen-aallon-alkuun

[in Finnish] Toivonen, T., Juutinen, S., Sjöblom, K., Oksanen, A., & Mäkikangas, A. (2022). Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluyhteisöön kuulumisen ajallinen kehitys, ennustajat ja hyvinvointiseuraukset etäopiskelun aikana. Kasvatus-lehti. Accepted for publication. https://doi.org/10.33348/kvt.125527

Turja, T. (2022). Rather sooner than later: Participatory change management associated with greater job satisfaction in healthcare. Journal of Advanced Nursing, 78(3), 49-51. https://doi.org/10.1111/jan.15133

Turja, T. (2022). The equity of opportunities in emerging service work robotization. Journal of Workplace Learning. Advanced online publication. https://doi.org/10.1108/jwl-11-2021-0153 

Turja, T. (2022). Fostering digital competencies among the absent: Metacognitive worries associate with work ability. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 12(4), 5461. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202208156414 

Turja, T., Krutova, O. & Melin, H. (2022). Telework and perceived workload: Learnings prior to the COVID-19 upheaval. Human Systems Management. Advanced online publication. https://doi.org/10.3233/HSM-211567

Turja, T., Minkkinen, J., & Mauno S. (2022). Robotizing meaningful work. Journal of Information, Communication & Ethics in Society. Advanced online publication. https://doi.org/10.1108/JICES-06-2021-0063

Turja, T., Saurio, R., Katila, J., Hennala, L., Pekkarinen, S., & Melkas, H. (2022). Intention to use exoskeletons in geriatric care work: Need for ergonomic and social design. Ergonomics in Design, 30(2), 1316. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202101281759

Turja, T., Särkikoski, T., Koistinen, P., Krutova, O., & Melin, H. (2022).  Job well robotized! Maintaining task-diversity in technological changes. European Management Journal. Advanced online publication. https://doi.org/10.1016/j.emj.2022.08.002 

Turja, T., Särkikoski, T., Koistinen, P., & Melin, H. (2022). Basic human needs and robotization: How to make deployment of robots worthwhile for everyone? Technology in Society. Advanced online publication. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.101917 

Walsh, H., Nevalainen, J., Saari, T., Uusitalo, L., Näppilä, T., Rahkonen, O., & Erkkola, M. (2022). Food insecurity among Finnish private service sector workers: Validity, prevalence, and determinants. Public Health Nutrition, 25(4), 829–840. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202203252765 

Weiste, E., Stevanovic, M., & Uusitalo, L-L. (2022). Experiential expertise in the co‐development of social and health‐care services: Self‐promotion and self‐dismissal as interactional strategies. Sociology of Health & Illness, 44(4–5), 764–780. https://doi.org/10.1111/1467-9566.13457 

2021

Haapakorpi, A. (2021). Freedom but insecurity: the business consulting profession in the post-industrial service society. Nordic Journal of Working Life Studies, 11(1), 45–62. https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/122225

[In Finnish] Haapakorpi, A. (2021)Konsulttityö joustavana asiantuntijatyönä jälkiteollisilla työmarkkinoilla. Työelämän tutkimus 19(3), 322-347. https://doi.org/10.37455/tt.97406

[In Finnish] Haapakorpi, A., & Ylhäinen, M. (2021). ILO 100 vuotta suomalaisin silmin: Presidentti Tarja Halosen ja professori Ulla Liukkusen haastattelu. Työelämän tutkimus 19(1), 107114. https://journal.fi/tyoelamantutkimus/issue/view/7166 

[In Finnish] Haapakorpi, A., & Ylhäinen, M. (2021). Säällinen työ osana kestävää kehitystä. Työelämän tutkimus, 19(1), 2–4. https://journal.fi/tyoelamantutkimus/issue/view/7166   

Hofmans, J., Morin, A.J.S., Breitsohl, H., Ceulemans, E., Chénard-Poirier, L.A., Driver, C.C., Fernet, C., Gagné, M., Gillet, N., González-Romá, V., Grimm, K.J., Hamaker, E.L., Hau, K-T., Houle, S.A., Howard, J.L., Kline, R.B., Kuijpers, E., Leyens, T., Litalien, D., Mäkikangas, A., Marsh, H.W., McLarnon, M.J.W., Meyer, J.P., Navarro, J., Olivier, E., O’Neill, T.A., Pekrun, R., Salmela-Aro, K., Solinger, O.N., Sonnentag, S., Tay, L., Tóth-Király, I., Vallerand, R.J., Vandenberghe, C., van Rossenberg, Y.G.T., Vantilborgh, T., Vergauwe, J., Vullinghs, J.T., Wang, M., Wen, Z., & Wille, B. (2021). The baby and the bathwater: On the need for substantive-methodological synergy in organizational research. Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice14(4), 497-504. https://doi.org/10.1017/iop.2021.111

Huhtala, M., Geurts, S., Mauno, S., & Feldt, T. (2021). Intensified job demands in healthcare and their consequences for employee well-being and patient satisfaction: A multilevel approach. Journal of Advanced Nursing, 77(9), 3718-3732. https://doi.org/10.1111/jan.14861

Kaski, S., & Kinnunen, U. (2021). Work-related ill- and well-being among Finnish sport coaches: Exploring the relationships between job demands, job resources, burnout and work engagement. International Journal of Sports Science & Coaching, 16(2), 262–271. https://doi.org/10.1177/1747954120967794

Katila, J., & Turja, T. (2021). Capturing the nurse’s kinesthetic experience of wearing an exoskeleton: The benefits of using intercorporeal perspective to video analysis. Social Interaction. Video-Based Studies of Human Sociality, 4(3). https://doi.org/10.7146/si.v4i3.128149

Kilponen, K., Huhtala, M., Kinnunen, U., Mauno, S., & Feldt, T. (2021). Illegitimate tasks in health care: Illegitimate task types and associations with occupational well-being. Journal of Clinical Nursing, 30(13–14), 2093–2106. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jocn.15767

Kosenkranius, M., Rink, F., Kujanpää, M., & de Bloom, J. (2021). Motives for crafting work and leisure: Focus on opportunities at work and psychological needs as drivers of crafting efforts. International Journal of Environmental Research and Public Health18(23), [12294]. https://doi.org/10.3390/ijerph182312294

Krutova, O. Turja, T., Koistinen, P., Melin, H. & Särkikoski, T. (2021). Job insecurity and technology acceptance: An asymmetric dependence. Journal of Information, Communication and Ethics in Society 20(1), 110-133. https://doi.org/10.1108/JICES-03-2021-0036

Kujanpää, M., Weigelt, O., Shimazu, A., Toyama, H., Kosenkranius, M., Kerksieck, P., & de Bloom, J. (2021). The forgotten ones: Crafting for meaning and for affiliation in the context of Finnish and Japanese employees’ off-job lives. Frontiers in Psychology, 12, [682479]. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.682479

Latikka, R., Savela, N., Koivula, A., & Oksanen, A. (2021). Attitudes toward robots as equipment and coworkers and the impact of robot autonomy level. International Journal of Social Robotics, 13, 1747-1759. https://doi.org/10.1007/s12369-020-00743-9

[In Finnish] Liinamo, S., & Peteri, V. (2021). Persoonallisuustestauksen ristiriitaiset ideaalisubjektit. Kulttuurintutkimus, 38:2–3, 3–18. https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/100290   

[In Finnish] Luhtinen, V., Immonen, A., Mäkikangas, A., Huhtala, M., & Feldt, T. (2021). Työn tuunaamisen profiilit sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa: yhteydet työhyvinvointiin. Työelämän tutkimus, 19, 197–221. https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/99646

Mauno, S., Minkkinen, J., Hirvonen, R., & Kiuru, N. (2021). Job insecurity and depressive symptoms in mothers and adolescents: A dyadic study. Journal of Child and Family Studies30, 2117-2128. https://doi.org/10.1007/s10826-021-01994-4

Mauno, S., Minkkinen, J., & Shimazu, A. (2021). Do unnecessary tasks impair performance because they harm living a calling? Testing a mediation in a three-wave study. Journal of Career Assessment, 30(1), 94-109. https://doi.org/10.1177/10690727211018977

[In Finnish] Melin, H., & Saari, T. (2021). Suorittavan työn rasittavuus, toisteisuus ja työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä. Työpoliittinen aikakauskirja, 64(3), 27–37. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-848-6 

Minkkinen, J., Kinnunen, U. & Mauno, S. (2021). Does Psychological detachment from work protects employees under high intensified job demands? Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 6(1): 9, 1-16. https://doi.org/10.16993/sjwop.97

Mäkikangas, A., Leiter, M., Kinnunen, U., & Feldt, T. (2021). Profiling development of burnout over eight years: Relation with job demands and resources. European Journal of Work and Organizational Psychology, 30(5), 720-731. https://doi.org/10.1080/1359432X.2020.1790651

Mäkikangas, A., Minkkinen, J., Muotka, J., & Mauno, S. (2021). Illegitimate tasks, job crafting and their longitudinal relationships with meaning of work. The International Journal of Human Resource Management. Advanced online publication. https://doi.org/10.1080/09585192.2021.1987956

Mäkikangas, A., & Schaufeli, W. (2021). A person-centered investigation of two dominant job crafting theoretical frameworks and their work-related implications. Journal of Vocational Behavior, 131, [103658]. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2021.103658

Mäkiniemi, J-P., Oksanen, A., & Mäkikangas, A. (2021). Loneliness and well-being during the COVID-19 Pandemic: The moderating roles of personal, social and organizational resources on perceived stress and exhaustion among Finnish university employees. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(13), 7146. https://www.mdpi.com/1660-4601/18/13/7146

Niska, M., Stevanovic, M., Weiste, E., Ostrovskij, T., Valkeapää, T., & Lindholm, C. (2021). Self-disclosure and non-communication: Stigma management in third-sector transitional employment. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(22), 11840. https://doi.org/10.3390/ijerph182211840 

Ojala, S., Pyöriä, P., & Riekhoff, A-J. (2021). Career stability in 14 Finnish industrial employee cohorts in 1988–2015. Nordic Journal of Working Life Studies, 11(2), 47–76. https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/123167

Oksa, R., Kaakinen, M., Savela, N., Hakanen, J., & Oksanen, A. (2021). Professional social media usage and work engagement among professionals in Finland before and during COVID-19 pandemic: Four-wave follow-up study. Journal of Medical Internet Research, 23(6), e29036. https://www.jmir.org/2021/6/e29036

Oksa, R., Saari, T., Kaakinen, M., & Oksanen, A. (2021). The motivations for and well-being implications of social media use at work among millennials and members of former generations. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(2), 803. https://www.mdpi.com/1660-4601/18/2/803

Oksanen, A., Oksa, R., Savela, N., Celuch, M., & Savolainen, I. (2021). Drinking and social media use during the COVID-19 pandemic restrictions: A five-wave longitudinal study among workers in Finland. Journal of Medical Internet Research, 23(12), e33125. http://dx.doi.org/10.2196/33125 

Oksanen, A., Oksa, R., Savela, N., Mantere, E., Savolainen, I., & Kaakinen, M. (2021). COVID-19 crisis and digital stressors at work: A longitudinal study on the Finnish working population. Computers in Human Behavior, 122, 106853. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756322100176X

Oksanen, A., Savolainen, I., Savela, N., & Oksa, R. (2021). Psychological stressors predicting increased drinking during the COVID-19 crisis. Alcohol & Alcoholism, 56(3), 299–306. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7890675/

Otonkorpi-Lehtoranta, K., Salin, M., Hakovirta, M., & Kaittila, A. (2021). Gendering boundary work: Experiences of work–family practices among Finnish working parents during COVID-19 lockdown. Gender, Work & Organization, 29, 1952–1968. https://doi.org/10.1111/gwao.12773

Palukka, H., Haapakorpi, A., Auvinen, P., & Parviainen, J. (2021). Outlining the role of experiential expertise in professional work in health care service co-production. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being 16(1), [1954744]. https://doi.org/10.1080/17482631.2021.1954744

Pyöriä, P., Ojala, S., & Nätti, J. (2021). Precarious work increases depression-based disability among male employees. European Journal of Public Health, 31(6), 1223-1230. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab119

Riekhoff, A-J., Ojala, S., & Pyöriä, P. (2021). Career stability in turbulent times: A cross-cohort study of mid-careers in Finland. Acta Sociologica, 64(4), 437-458.  https://doi.org/10.1177/0001699320983422

[In Finnish] Saari, T., Koivunen, T., Pyöriä, P., & Melin, H. (2021). Ammattiylpeyden kokeminen ja toiminnan rationaalisuus suorittavassa työssä. Sosiologia, 58(3), 235–252. https://journal.fi/sosiologia/article/view/124612

Saari, T. & Melin, H. (2021). Job resources and organizational commitment in Finnish company units in Finland and Russia. Mir Rossii, 30(2) 48–71. https://doi.org/10.17323/1811-038X-2021-30-2-48-71

[In Finnish] Saari, T., Tammelin, M., Koivula, M., Mustosmäki, A., Parviainen, T., & Villi, M. (2021). Työelämän digitalisoituminen ja media-alan työ työmarkkinajärjestöjen ulostuloissa. Yhteiskuntapolitiikka, 86(5–6), 548–558. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202205034297

Salminen, S., Mäkikangas, A., Kykyri, V-L., Saari, E-L., & Pekkonen, M. (2021). Spouses‘ experiences of rehabilitees’ burnout and recovery.  Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 6(1):4, 1–14. https://www.sjwop.com/articles/10.16993/sjwop.139/

Saloniemi, A., Salonen, J., Nummi, T., & Virtanen, P. (2021). The diversity of transitions during early adulthood in the Finnish labour market. Journal of Youth Studies, 24(7), 851-870. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202008316786

Savela, N., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A. (2021). Sharing a work team with robots: the negative effect of robot co-workers on the in-group identification with the work team. Computers in Human Behavior, 115, 106585. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563220303320

Savela, N., Oksanen, A., Pellert, M., & Garcia, D. (2021). Emotional reactions to robot colleagues in a role-playing experiment. International Journal of Information Management, 60, 102361. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401221000542

Savolainen, I., Oksa, R., Savela, N., Celuch, M., & Oksanen, A. (2021). COVID-19 anxiety – A longitudinal survey study of psychological and situational risks among Finnish workers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(2), 794. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33477756/

[in Finnish] Turja, T. ym. (2021). Sote-alan robottien käyttöönottoa suunniteltava ja arvioitava kestävän kehityksen näkökulmasta. https://www.aka.fi/globalassets/3-stn/1-strateginen-tutkimus/tiedon-kayttajalle/politiikkasuositukset/politiikkasuositukset/21_06_robotit_ja_hyvinvointialan_tulevaisuus.pdf

Turja, T., Taipale, S., Niemelä, M., & Oinas, T. (2021). Positive turn in elder-care workers’ views toward telecare robots. International Journal of Social Robotics, 1-14. https://doi.org/10.1007/s12369-021-00841-2

Turja, T., Krutova, O., & Melin, H. (2021). Telework and perceived workload: Learnings prior to the COVID-19 upheaval. Human Systems Management, 41(02), 251-255. https://content.iospress.com/articles/human-systems-management/hsm211567 

Virtanen, A., Van Laethem, M., de Bloom, J., & Kinnunen, U. (2021). Drammatic breaks: Break recovery experiences as mediators between job demands and affect in the afternoon and evening. Stress and Health, 37(4), 801-818. https://doi.org/10.1002/smi.3041

2020

Auvinen, E., Huhtala, M., Kinnunen, U., Tsupari, H., & Feldt, T. (2020). Leader motivation as a building block for sustainable leader careers: The relationship between leadership motivation profiles and leader and follower outcomes. Journal of Vocational Behavior, 120, 103428. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103428

de Bloom, J., Vaziri, H., Tay, L., & Kujanpää, M. (2020). An identity-based integrative needs model of crafting: Crafting within and across life domains. Journal of Applied Psychology105(12), 1423–1446. https://doi.org/10.1037/apl0000495

Haapakorpi, A. (2020). Organisation of multi-professional teamwork in technology-mediated work environments. European Journal of Workplace Innovation, 5(2), 46–66. https://doi.org/10.46364/ejwi.v5i2.601

Jonker-Hoffrén, P. (2020). What is the employment potential of a lean platform? The case of Dutch self-employed service professionals. International Journal of Manpower. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJM-01-2019-0037/full/html

[In Finnish] Järvinen, K-M., Pyöriä, P., Ojala, S., Lipiäinen, L., & Saari, T. (2020). Työurien vakaus ja taantuma: yksityisen sektorin työntekijöiden työurapolut 2007–2015 [Career stability and recession: Private-sector employees’ career trajectories, 2007–2015]. Työelämän tutkimus 18, 81–99. https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/94815

[In Finnish] Kinnunen, U., & Mäkikangas, A. (2020). Työstä hyvinvointia. Psykologia, 55, no 2–3. Teemanumero.

Kujanpää, M., Syrek, C., Lehr, D., Kinnunen, U., Reins, J. A., & de Bloom, J. (2020). Need satisfaction and optimal functioning at leisure and work: A longitudinal validation study of the DRAMMA model. Journal of Happiness Studies22, 681–707. https://doi.org/10.1007/s10902-020-00247-3

[In Finnish] Loppela, K., & Syvänen, S. (2020). Työhyvinvoinnin johtamisen ja työn tuloksellisuuden avaimet. In S. Päällysaho, P. Junell, J. Latvanen, S. Saarikoski & S. Uusimäki (Eds.), Osaamista strategian vahvuusaloilla: Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2020 (pp. 285-297). (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia; No. 33). https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101111539

Mauno, S., Kubicek, B., Feldt, T., & Minkkinen, J. (2020). Intensified job demands and job performance: does SOC strategy use make a difference? Industrial Health, 58(3), 224–237. https://doi.org/10.2486/indhealth.2019-0067

Mauno, S., & Minkkinen, J. (2020). Do aging employees benefit from self-regulative strategies? A follow-up study. Research on Aging 43(9-10), 335-344.  https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0164027520958582

Mauno, S., & Minkkinen, J. (2020). Profiling a spectrum of mental job demands and their linkages to employee outcomes. Journal of Person-Oriented Research, 6(1), 56–72. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7842612/

[in Finnish] Melin, H., Turja, T., & Krutova, O. (2020). Työelämän uusi normaali. Työpoliittinen aikakauskirja, 63(3), 28–35.

Minkkinen, J., Auvinen, E., & Mauno, S. (2020). Meaningful work protects teachers’ self-rated health under stressors. Journal of Positive School Psychology, 4(2), 140–152. https://doi.org/10.47602/jpsp.v4i2.209

[in Finnish] Mäkikangas, A., Juutinen, S., Oksanen, A., & Melin, H. (2020). Työn imun muutokset ja niiden selittäjät koronapandemian aiheuttaman etätyön aikana (Remote work and changes in work engagement during coronavirus crisis). Psykologia, 55, 408–425.

[in Finnish] Mäkiniemi, J.-P. (2020). Olisiko ­elokuvista ­työhyvinvoinnin kehittämis­menetelmäksi? Kuvaileva kirjallisuuskatsaus ohjatusta elokuvien katselusta. Työelämän tutkimus, 18, 289–304. https://doi.org/10.37455/tt.91285.

[In Finnish] Ojala, S., & Pyöriä, P. (Eds. 2020) Pirstoutuvatko työurat? Teollisuusalat talouden ja teknologian murroksissa [Fragmented work careers? Industrial Sector in the Era of Economic and Technological Change]. Tampere: Tampere University Press (TUP). http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202012148816

Oksa, R., Savela, N., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A. (2020). Professional social media usage: Work engagement perspective. New Media & Society 23(8), 2303-2326.  https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444820921938

[In Finnish] Oksanen, A., Oksa, R., Kaakinen, M., Savela, N., Latikka, R., & Ellonen, N. (2020). Sosiaalinen media työelämässä: hyvinvoinnin ulottuvuuksia. Tampere: Emerging Technologies Lab, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/123340

Oksanen, A., Oksa, R., Savela, N., Kaakinen, M., & Ellonen, N. (2020). Cyberbullying victimization at work: Social media identity bubble approach. Computers in Human Behavior, 109, 106363. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106363.

[in Finnish] Peutere, L., Ravaska, T., & Virtanen, P. (2020). Kelan kuntoutuspsykoterapian hakijat ja työmarkkinakiinnittyminen: kuvailevaa analyysia hakijoiden työllisyydestä, työkyvystä ja opinnoista viiden vuoden seurannassa. Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja 108/2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1543-6

Previtali, F., Keskinen, K., Niska, M., & Nikander, P. (2020).  Ageism in working life: A scoping review on discursive approaches, The Gerontologist, gnaa119. https://doi.org/10.1093/geront/gnaa119

[in Finnish] Pyöriä, P. (2020). Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma Tampereen yliopistossa. Työelämän tutkimus, 18(3), 270–272.

Saari, T., Ellonen, N., & Vuorensyrjä, M. (2020). Employee well-being of Finnish criminal investigators – mixed methods approach. International Journal of Organization Theory & Behavior, 23(1), 85–99. https://doi.org/10.1108/IJOTB-05-2019-0056

[in Finnish] Saari, T., & Melin, H. (2020).  Työn voimavarat ja organisaatioon sitoutuminen Suomessa ja Venäjällä. Työelämän tutkimus 18(1), 44–62.
https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/90572

Seppälä, P., Mäkikangas, A., Hakanen, J., Tolvanen, A., & Feldt, T. (2020). Is autonomy always beneficial for work engagement? A six-year four-wave follow-up study. Journal for Person-Oriented Research, 6, 16–27. https://journals.lub.lu.se/jpor/article/view/22043

[in Finnish] Särkikoski, T., Turja, T., & Parviainen, J. (2020). Robotin hoiviin – Yhteiskuntatieteen ja filosofian näkökulmia palvelurobotiikkaan. Tampere: Vastapaino.

Taipale, S., Turja, T., & Van Aerschot, L. (2020). Robotization of mobile communication. In R. Ling, L. Fortunati, G. Goggin, S.S. Lim, & Y. Li (Eds.), The Oxford Handbook of Mobile Communication and Society (pp. 653–666). Oxford University Press.

Tammelin, M., Haapakorpi, A., Parkatti, A., Mauno, S., Ojala, S., Siirtola, E. (2020) Sustainable work systems: Themes and discussion topics. Työraportteja 106, Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1497-2

[in Finnish] Turja, T. (2020). Lectio praecursoria Robottien hyväksyntä on monin tavoin arvolatautunutta. Yhteiskuntapolitiikka, 85(1), 107–111.

Turja, T., Aaltonen, I., Taipale, S., & Oksanen, A. (2020). Robot acceptance model for care (RAM-care): A principled approach to the intention to use care robots. Information & Management, 57(5), 103–220. https://doi.org/10.1016/j.im.2019.103220

Turja, T., Saurio, R., Katila, J., Hennala, L., Pekkarinen, S., & Melkas, H. (2020). Intention to use exoskeletons in geriatric care work: Need for ergonomic and social design. Ergonomics in Design: The Quarterly of Human Factors Applications. Advanced online publications. https://doi.org/10.1177%2F1064804620961577

2019

[in Finnish] Aho, S. (2019). Tutkimus ja työvoimapolitiikka (Research and labour market policy). Heiskanen, T., Rissanen, T. & Syvänen, S. (Eds.) Mihin työelämä on menossa? Tutkimuksen näkökulma (s. 83-138). Tampere University Press.

2018

Hyvönen K, Törnroos K, Salonen K, Korpela K, Feldt T, Kinnunen U . 2018. Profiles of nature exposure and outdoor activities associated with occupational well-being among employees. Frontiers in Psychology / Environmental Psychology

Van Laethem Michelle, Beckers Debby, de Bloom Jessica, Sianoja Marjaana, Kinnunen Ulla. 2018. Challenge and hindrance demands in relation to self-reported job performance and the role of restoration, sleep quality, and affective rumination. Journal of Occupational and Organizational Psychology.

Leinonen, M., Nikkanen, R., & Otonkorpi-Lehtoranta, K. (2018). Organizational Change and Employee Concerns in the Finnish Defence Forces. Nordic Journal of Working Life Studies, 8(3). https://doi.org/10.18291/njwls.v8i3.109544

Melin Harri, Saari Tiina, Sippola Markku, Efendiev Azer, Balabanova Evgeniya 2018. Comparing Finnish and Russian work life. Mir rossii. https://doi.org/10.17323/1811-038X-2018-27-2-90-108

Melin Harri 2018. Käytännön työstä tekemisen teoriaan. Michelsen Torsten et al (eds) Työelämän perustietoa. 177-188

Mäkikangas, A.; Tolvanen, A.; Aunola, K.; Feldt, T.; Mauno, S.; Kinnunen, U. 2018. Multilevel Latent Profile Analysis With Covariates: Identifying Job Characteristics Profiles in Hierarchical Data as an Example. Organizational Research Methods

Neupane S, Nygård C-H, von Bonsdorff MB, Rantanen T, von Bonsdorff ME, Seitsamo J, Ilmarinen J, Leino-Arjas P 2018. Multisite musculoskeletal pain trajectories from midlife to old age : a 28-year follow-up of municipal employees. Occupational and Environmental Medicine

Oakman, Jodi; Neupane, Subas; Proper, Karin I.; Kinsman, Natasha; Nygård, Clas-Håkan 2018. Workplace interventions to improve work ability: A systematic review and meta-analysis of their effectiveness. Scandinavian journal of work environment & health

Saari, T.; Melin, H.; Balabanova, E.; Efendiev, A. 2018. Better leadership, higher work engagement? Comparative study on Finnish and Russian private sector employees. International journal of sociology and social policy

Seppälä Tuija, Hankonen Nelli, Korkiakangas Eveliina, Ruusuvuori Johanna & Laitinen Jaana. (2018). National policies for the promotion of physical activity and healthy nutrition in the workplace context: a behaviour change wheel guided content analysis of policy papers in Finland. BMC Public Health.

Sianoja, M.; Kinnunen, U.; Mäkikangas, A.; Tolvanen, A. 2018. Testing the direct and moderator effects of the stressor–detachment model over one year: A latent change perspective. Work and stress.

Syvänen Sirpa. (2018). Dialoginen johtaminen vanhuspalveluissa. In Lammintakanen Johanna, Laulainen Sanna (eds.) Kohti vaikuttavaa päätöksentekoa ja johtamista hyvinvointipalveluissa. Kuopio: University of Eastern Finland, 127-144. (Publications of the University of Eastern Finland, General Series 24).

Tiitinen, Sanni, Weiste, Elina, Vehviläinen, Sanna, Ruusuvuori, Johanna, Lusa, Sirpa, Laitinen, Jaana (2018) Reflektoinnin välttämistä ja vertaistukea. Tarinoiden tehtävät palo- ja pelastusalan lähijohtajien ryhmäohjauksessa. Aikuiskasvatus 38(3), 208-222.

Vänni Kimmo J, Neupane Subas, Nygård Clas-Håkan. 2017. Associations between perceived leadership and presenteeism in an industrial population. Occupational medicine: oxford

2017

De Bloom Jessica, Sianoja Marjaana, Korpela Kalevi, Tuomisto Martti, Lilja Ansa, Geurts Sabine, Kinnunen Ulla. 2017. Effects of park walks and relaxation exercises during lunch beraks on recovery from job stress: Two randomized controlled trials. Journal of Environmental Psychology. DOI 10.1016/j.jenvp.2017.03.006

De Bloom Jessica, Rantanen Johanna, Tement Sara, Kinnunen Ulla. 2017. Longitudinal Leisure Activity Profiles and Their Associations with Recovery Experiences and Job Performance. Leisure Sciences : An Interdisciplinary Journal

Elonen Noora, Niemelä Jukka, Saloniemi Antti 2017. Aktivointi ja pitkäaikaistyöttömien monenlainen toimijuus. Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, https://journal.fi/janus/article/view/60756

Heiskanen Tuula, Leinonen Minna, Otonkorpi-Lehtoranta Katri. (2017) Sitoutumistutkimuksen suunnat muuttuvassa työelämässä. Työelämän tutkimus 15 (1), 66-80:1.

Huhtala Mari, Kinnunen Ulla, Feldt Taru. (2017). School psychologista’ ethical strain and rumination, Psychology in the Schools 54 (2), 127-141.

Jang Seulki, Kim Eun Sook, Cao Chunhua, Allen Tammy D, Cooper Cary L, Lapierre Laurent M, O´Driscoll Michael P, Sanchez Paul E, Spector Steven AY, Polemans Nureya Abarca, Alexandrova Matilda, Antoniou Alexandros-Stamatios, Beham Barbara, Brough Paula, Caricki Ilker, Ferreiro Pablo, Fraile Guillermo, Geurts Sabine, Kinnunen Ulla 2017. Measurement Invariance of the Satisfaction With Life Scale Across 26 Countries. Journal of Cross-Cultural Psychology

Korpela Kalevi, De Bloom Jessica, Sianoja Marjaana, Pasanen Tytti, Kinnunen Ulla. (2017). Nature at home and at work: Naturally good? Links between window views, indoor plants, outdoor activities and employee well-being over one year. Landscape and Urban Planning 160, 38-47.

Korpela Kalevi, Kinnunen Ulla, Pasanen Tytti, Sianoja Marjaana, Stengård Eija. (2017). Puistokävelyt työkuormituksesta palautumisen ja mielenterveyden edistäjinä. Viherympäristö 25 (1), 16-17.

Korpela Kalevi, De Bloom Jessica, Sianoja Marjaana, Pasanen Tytti, Kinnunen Ulla 2017. Nature at home and at work: Naturally good? Links between window views, indoor plants, outdoor activities and employee well-being over one year. Landscape and Urban Planning

Logren Aija, Ruusuvuori Johanna, Laitinen Jaana. (2017). Group members’ questions shape participation in health counselling and health education. Patient Education and Counseling 100 (10), 1828-1841.

Logren Aija, Ruusuvuori Johanna, Laitinen Jaana. (2017). Self-reflective talk in group counselling. Discourse Studies 19 (4), 422-440.

Mauno, Saija; Ruokolainen, Mervi; De Bloom, Jessica; Kinnunen, Ulla. 2017. Does recovery buffer against emotional labor outcomes at work? Analyzing age differences care professionals. Applied nursing research. DOI 10.1016/j.apnr.2017.06.007

Neupane, Subas; Nygård, Clas-Håkan. 2017. Physical and mental strain at work: Relationships with onset and persistent of multi-site pain in a four-year follow up. International journal of industrial ergonomics

Nygård Clas-Håkan, Rantanen Taina. 2017. Need for methods to measuring capacity and incapacity from working life to old age. Occupational and environmental medicine

Nätti Jouko, Pyöriä Pasi. (2017). Epätyypilliset työsuhteet, epävarmuus ja liikkuvuus. Teoksessa Pyöriä Pasi (toim.) Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus, 26-41.

Ojala Satu, Pyöriä Pasi, Ikonen Hanna-Mari, Koivunen Tuija. (2017). Yrittäjien työaika ja tulot. Teoksessa Pyöriä Pasi (toim.) Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus, 145-162.

Otonkorpi-Lehtoranta Katri, Leinonen Minna, Heiskanen Tuula. (2017) Sitoutuminen ja tiedon jakaminen tietointensiivisissä yrityksissä. Tampereen Yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus, Työraportteja 93.

Perko Kaisa, Kinnunen Ulla, Feldt Taru. 2017. Long-term profiles of work-related rumination associated with leadership, job demands, and exhaustion : A three-wave study. Work and stress

Pyöriä Pasi, Anttila Timo, Bergholm Tapio, Ikonen Hanna-Mari, Järvinen Katri-Maria, Koivunen Tuija, Mustosmäki Armi, Nätti Jouko, Oinas Tomi, Ojala Satu, Saari Tiina, Saloniemi Antti, Tammelin Mia, Viitasalo Niina, Virtanen Pekka. (2017). Jälkisanat: Työmarkkinoiden riskiryhmät. Teoksessa Pyöriä Pasi (toim.) Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus, 197-202.

Pyöriä Pasi, Ojala Satu, Saari Tiina, Järvinen Katri-Maria. (2017). The Millennial Generation: A New Breed of Labour?. SAGE Open 7 (1), 1-14.

Pyöriä Pasi. (2017). Johdanto: Työelämän kielteinen julkisuuskuva ja tutkimus. Teoksessa Pyöriä Pasi (toim.) Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus, 7-25.

Pyöriä Pasi. (toim.). (2017). Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus.

Pyöriä Pasi, Ojala Satu. (2017). Työn prekarisaatio. Teoksessa Pyöriä Pasi (toim.) Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus, 42-62.

Pyöriä Pasi, Ojala Satu, Saari Tiina, Järvinen Katri-Maria. (2017). Nuoret työelämässä. Teoksessa Pyöriä Pasi (toim.) Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus, 81-99.

Rasmussen Stine, Madsen Per, Saloniemi Antti, Ólafsdóttir Katrín, Dølvik Jon Erik, Jesnes Kristin, Rolandsson Bertil, Petersson Jesper, Berglund Tomas 2017. Nordic labour markets and the sharing economy : National Background Reports. Nordisk Council of Ministers http://dx.doi.org/10.6027/NA2017-904

Saari Tiina, Melin Harri, Balabanova Evgeniya, Efendiev, Azer. (2017). The job demands and resources as antecedents of work engagement Comparative research on Finland and Russia. Baltic journal of management 12 (2), 240-254.

Saari Tiina, Sippola Markku, Melin Harri, Balabanova Evgeniya, Efendiev Azer. (2017). Vertailussa suomalainen ja venäläinen työelämä. Idäntutkimus 24 (1), 20-33.

Sianoja Marjaana, Syrek Christine, de Bloom Jessica, Korpela Kalevi, Kinnunen Ulla. 2017. Enhancing daily well-being at work through lunchtime park walks and relaxation exercises: Recovery experiences as mediators. Journal of Occupational Health Psychology

Vahle-Hinz Tim, Mauno Saija, De Bloom Jessica, Kinnunen Ulla. 2017. Rumination for innovation? Analyzing the longitudinal effects of work-related rumination on creativity at work and off-job recovery. Work and stress

Virtanen Pekka, Saloniemi Antti, Nätti Jouko 2017. Voivatko pätkätyöläiset huonommin kuin vakinaiset? Pasi Pyöriä (eds) Työelämän myytit ja todellisuus, Gaudeamus.

2016

De Bloom Jessica, Nawijn Jeroen, Geurts Sabine, Kinnunen, Ulla, Korpela Kalevi. (2016). Holiday travel, staycations, and subjective wellbeing. Journal of Sustainable Tourism.

Feldt, Taru, Hyvönen Katriina, Mäkikangas Anne, Rantanen, Johanna, Huhtala Mari, Kinnunen Ulla. (2016). Overcommitment as a predictor of effort-reward imbalance: evidence from an 8-year follow-up study. Scandinavian journal of work environment & health 42 (4), 309-319.

Filander Karin, Heiskanen Tuula, Ylöstalo Hanna, Kalliola Satu, Kervinen Heidi. (2016). Moments of Dialogue between theory and practice :cases for reflection. Teoksessa Harju Aaro, Heikkinen Anja (toim.) Adult Education and the Planetary Condition: Finnish Adult Education Association (www.sivistystyo.fi) & Freedom and Responsibility in Popular Adult Education.programme (www.vapausjavastuu.fi), 92-107.

Gluschkoff Kia, Elovainio Marko, Kinnunen Ulla, Mullola Sari, Hintsanen Mirka, Keltikangas-Järvinen Liisa, Hintsa Taina. (2016). Work stress, poor recovery and burnout in teachers. Occupational Medicine 66 (7), 564-570.

Heiskanen Tuula. (2016). Voimavaroja työhön toimijuutta tukemalla. Työelämän tutkimus 14 (1), 116-117.

Jolkkonen Arja, Koistinen Pertti, Kurvinen Arja, Lipiäinen Liudmila, Nummi Tapio, Virtanen Pekka (2016) Työura katkolla. Henkilöstövähennyksissä työpaikkansa menettäneiden ja toimipaikkoihin jääneiden työntekijöiden työmarkkinoille kiinnittyminen. Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja 92/2016, Tampere: Tampereen yliopisto.

Kinnunen Ulla, Feldt Taru, De Bloom Jessica, Sianoja Marjaana, Korpela Kalevi, Geurts Sabine. (2016). Linking boundary crossing from work to non-work to work-related rumination across time: A variable- and person-oriented approach. Journal of Occupational Health Psychology.

Kinnunen Ulla, Rantanen Johanna, de Bloom Jessica, Mauno Saija, Feldt Taru, Korpela Kalevi. (2016). Työn ominaisuuksien merkitys työn ja yksityiselämän välisen rajan hallinnassa. Työelämän tutkimus 14 (3), 209-222.

Koivunen, Tuija. (2016). Invisible Work: Gendered Examples from Three Finnish Call Centres. British Journal of Education, Society & Behavioural Science 12 (4), 1-10.

Koskela Inka, Ruusuvuori Johanna, Juvonen-Posti Pirjo, Nevala Nina, Husman Päivi, Aaltonen Tarja, Lonka Eila, Laakso Minna. (2016). Dilemmatic group memberships of hard-of-hearing employees during the process of acquiring and adapting to the use of hearing aids. International Journal of Rehabilitation Research 39 (3), 226–233.

Korvajärvi Päivi. (2016). Ruumiillinen mielihyvä työnä. Teoksessa Parviainen Jaana, Kinnunen Taina, Kortelainen Ilmari (toim.) Ruumiillisuus ja työelämä : Työruumis jälkiteollisessa taloudessa. Tampere: Vastapaino, 115-131.

Korvajärvi Päivi. (2016). Sukupuoli työssä: Numerot ja käytännöt. Teoksessa Husso Marita, Heiskala Risto (toim.) Sukupuolikysymys. Helsinki: Gaudeamus, 142-160.

Koskela Inka, Ruusuvuori Johanna, Juvonen-Posti Pirjo, Nevala Nina, Husman Päivi, Aaltonen Tarja, Lonka Eila, Laakso Minna. (2016). Dilemmatic group memberships of hard-of-hearing employees during the process of acquiring and adapting to the use of hearing aids. International Journal of Rehabilitation Research 39 (3), 226–233.

Krutova Oxana, Lipiäinen Liudmila, Koistinen Pertti. (2016). Patterns of Integration: A Longitudinal View of the Labour Market Attachment of Immigrants in Finland. Nordic Journal of Migration Research 6 (2), 102-114.

Kurvinen Arja, Jolkkonen Arja, Koistinen Pertti, Lipiäinen Liudmila, Nummi Tapio, Virtanen Pekka. (2016). Työpaikan menetys työuran loppuvaiheessa : yli 45-vuotiaiden irtisanottujen työllisyysurat ja eläkkeelle siirtyminen. Helsinki: Eläketurvakeskus. (Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2016).

Laitinen Jaana, Korkiakangas Eveliina, Oksanen Tuula, Ruusuvuori Johanna, Seppälä Tuija, Oinas-Kukkonen Harri, Tikka Piiastiina, Muhos Matti, Heikkilä-Tammi Kirsi, Mäkiniemi Jaana-Piia, Stock Stephanie. (2016). Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (Promo@Work-konsortio). Helsinki: Suomen Akatemia Strateginen tutkimus.

Mauno Saija, Mäkikangas Anne, Kinnunen Ulla. (2016). A longitudinal person-centred approach to the job demands-control model. European Journal of Work and Organizational Psychology 25 (6), 914-927.

Mauno Saija, Ruokolainen Mervi, Kinnunen Ulla, De Bloom Jessica. (2016). Emotional labour and work engagement among Finnish nurses: Examining perceived compassion, leadership and work ethic as stress buffers. Journal of Advanced Nursing 72 (5), 1169–1181.

Melin Harri. (2016). Luokalla on väliä. Sosiologia 53 (3), 328-329.

Melin Harri. (2016). Ostettua aikaa. Sosiologia 53 (4), 441-443.

Mäkelä Liisa, Kinnunen Ulla. (2016). International business travelers’ psychological well-being: the role of supportive HR practices. The International Journal of Human Resource Management.

Mäkikangas Anne, Kinnunen Ulla. (2016). The person-oriented approach to burnout: A systematic review. Burnout Research 3 (1), 11-23.

Mäkikangas Anne, Kinnunen Ulla, Feldt Taru, Schaufeli Wilmar. (2016). The longitudinal development of employee well-being: a systematic review. Work & Stress 30 (1), 46-70.

Mäkikangas Anne, Kinnunen Ulla, Mauno Saija, Selenko Eva. (2016). Factor structure and longitudinal factorial validity of the core self-evaluation scale. European Journal of Psychological Assessment.

Mäkikangas Anne, Schaufeli Wilmar, Leskinen Esko, Kinnunen Ulla, Hyvönen Katriina, Feldt Taru. (2016). Long-term development of employee well-being: A latent transition approach. Journal of Happiness Studies 17 (6), 2325-2345.

Nätti Jouko, Kauhanen Merja, Ojala Satu. (2016). Määräaikainen työ, henkilöstökoulutukseen osallistuminen ja työssä pysyminen. Teoksessa Järnefelt Noora (toim.) Työolot ja työurat : tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä. Helsinki: Eläketurvakeskus, 53–78. (Eläketurvakeskuksen Tutkimuksia 8/2016).

Oinas Tomi, Anttila Timo, Nätti Jouko. (2016). Parempi työn laatu, pidemmät työurat? Työn laadun vaikutus varhaiseen eläkkeelle siirtymiseen. Teoksessa Järnefelt Noora (toim.) Työolot ja työurat : tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä. Helsinki: Eläketurvakeskus, 127-146. (Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 8/2016).

Ojala Satu, Nätti Jouko, Kauhanen Merja. (2016). Eriävät osa-aikatyön syyt ja työn laatu. Yhteiskuntapolitiikka 81 (3), 259-272.

Perko Kaisa, Kinnunen Ulla, Tolvanen Asko, Feldt Taru. (2016). Back to basics: The relative importance of transformational and fair leadership for employee work engagement and exhaustion. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology 1 (1), 1-15:6.

Pietiläinen Marjut, Viitasalo Niina, Nätti Jouko, Ojala Satu, Korvajärvi Päivi. (2016). Ikä- ja sukupuolisyrjintä työssä. Talous & Yhteiskunta 44 (4), 42-47.

Pyöriä Pasi, Ojala Satu. (2016). Precarious work and intrinsic job quality: Evidence from Finland, 1984–2013. The Economic and Labour Relations Review 27 (3), 349– 367.

Pyöriä Pasi, Ojala Satu. (2016). Nuorten työasenteet puntarissa – eroaako Y-sukupolvi edeltäjistään?. Yhteiskuntapolitiikka 81 (1), 31-42.

Pyöriä Pasi, Ojala Satu. (2016). Prekaarin palkkatyön yleisyys: liioitellaanko työelämän epävarmuutta?. Sosiologia 53 (1), 45-63.

Pyöriä Pasi, Saari Tiina, Ojala Satu. (2016). Kokoaikainen kotietätyö – yleisyys, työn organisointi ja tuloksellisuus sekä työyhteisön vastavuoroisuus. Työelämän Tutkimus 14 (2), 185-203.

Pyöriä Pasi, Anttila Timo, Bergholm Tapio, Ikonen Hanna-Mari, Järvinen Katri-Maria, Koivunen Tuija, Mustosmäki Armi, Nätti Jouko, Oinas Tomi, Ojala Satu, Saari Tiina, Saloniemi Antti, Tammelin Mia, Viitasalo Niina, Virtanen Pekka. (2017). Jälkisanat: Työmarkkinoiden riskiryhmät. Teoksessa Pyöriä Pasi (toim.) Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus, 197-202.

Ojala Satu, Pyöriä Pasi. (2016). Vakautta vai epävarmuutta? Nuorten palkansaajien työuran alku 1980-luvulta 2010-luvulle. Teoksessa Järnefelt Noora (toim.) Työolot ja työurat : tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä. Helsinki: Eläketurvakeskus, 27-49. (Tutkimuksia – eläketurvakeskus 8/2016

Ruokolainen Mervi, Mauno Saija, Diehl Marjo-Riitta, Tolvanen Asko, Mäkikangas Anne, Kinnunen Ulla. (2016). Patterns of psychological contract and their relationships to employee well-being and in-role performance at work: longitudinal evidence from university employees. The International Journal of Human Resource Management.

Sianoja Marjaana, Kinnunen Ulla, de Bloom Jessica, Korpela Kalevi, Geurts Sabine. (2016). Recovery during lunch breaks: Testing long-term relations with energy levels at work.. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology 1 (1), 1–12:7.

Svanlund Jorgen, Saloniemi Antti, Vulkan Patrik. (2016). Attitudes towards job protection legislation: Comparing insiders and outsiders in Finland, Norway and Sweden. European Journal of Industrial Relations.

Tuisku Katinka, Virtanen Marianna, De Bloom Jessica, Kinnunen Ulla. (2016). Cultural leisure activities, recovery and work engagement among hospital employees. Industrial Health 54 (3), 254-262.

 

2015 

Aho Simo, Mäkiaho Ari. (2015). Koulutus kannattaa! Toisen asteen koulutuksen läpäisseiden ja keskeyttäneiden myöhemmän työmarkkinamenestyksen vertailu – vuonna 2001 opinnot aloittaneiden 10 vuoden seurantaan perustuva tutkimus. Helsinki: Opetushallitus. (Raportit ja selvitykset 2015: 4).

Bergbom Barbara, Vartia-Väänänen Maarit, Kinnunen Ulla. (2015). Immigrants and natives at work: exposure to workplace bullying. Employee Relations 37, 158-175.

De Bloom Jessica, Kinnunen Ulla, Korpela Kalevi. (2015). Recovery processes during and after work: Associations with health, work engagement, and job performance. Journal of Occupational and Environmental Medicine 57 (7), 732–742.

Blom Raimo, Melin Harri. (2015). Toward middle class society?. Teoksessa Keliyan Maya (toim.) Middle Class as a precondition of a sustainable society : Fifteen Years Later : Proceedings from the Second International Conference on the Middle Class. Sofia: Avangard Prima, 69-82.

De Bloom, J.. (2015). Making holidays work. The Psychologist 28 (8), 632-636.

De Bloom Jessica, Kinnunen Ulla, Korpela Kalevi. (2015). Recovery processes during and after work: Associations with health, work engagement, and job performance. Journal of Occupational and Environmental Medicine 57 (7), 732–742.

Ellonen Noora, Nätti Jouko. (2015). Job insecurity and the unemployment rate: micro- and macro-level predictors of perceived job insecurity among Finnish employees 1984-2008. Economic and Industrial Democracy 36 (1), 51-71.

Griep Yannick, Kinnunen Ulla, Nätti Jouko, De Cuyper Nele, Mauno Saija, Mäkikangas Anne, De Witte Hans. (2015). The effects of unemployment and perceived job insecurity: a comparison of their association with psychological and somatic complaints, self-rated health and satisfaction. International Archives of Occupational and Environmental Health.

Heiskanen Tuula, Jokinen Esa. (2015). Resources and constraints of line manager agency in municipal reforms. Nordic Journal of Working Life Studies 5 (3), 79-100.

Heiskanen Tuula, Otonkorpi-Lehtoranta Katri, Leinonen Minna, Ylöstalo Hanna. (2015). Gender Issues on Change Agenda: Practising Intersectionality in Action Research. Gender, Work and Organization.

Helkama Klaus, Myllyniemi Rauni, Liebkind Karmela, Ruusuvuori Johanna, Lönnqvist Janne, Hankonen Nelli, Mähönen Tuuli Anna, Jasinskaja-Lahti Inga, Lipponen Jukka. (2015). Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita.

Hyvärinen Matti, Oinonen Eriikka, Saari Tiina (toim.). (2015). Hajoava Perhe : romaani monitieteisen tutkimuksen välineenä. Tampere: Vastapaino.

Jokinen Esa. (2015). Työelämän muutosten sosiaalinen rakentuminen : arviointitutkimus kuntarakenneuudistuksessa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 43 (2), 103-125.

Kauhanen Merja, Nätti Jouko. (2015). Involuntary temporary and part-time work, job quality and well-being at work. Social Indicators Research 120 (3), 783-799.

Kauhanen Merja, Nätti Jouko & Ojala Satu. (2015). Incidence and intensity of employer-funded training in Finland: does the type of temporary or part-time work matter for the outcomes?. Palkansaajien tutkimuslaitos työpapereita 295 (http://www.labour.fi/pttyopaperit.asp).

Kinnunen Ulla, Feldt Taru, de Bloom Jessica, Korpela Kalevi. (2015). Patterns of daily energy management at work: relations to employee well-being and job characteristics. International Archives of Occupational and Environmental Health 88 (8), 1077-1086.

Kinnunen Ulla, Rantanen Johanna, de Bloom Jessica, Mauno Saija, Feldt Taru, Korpela Kalevi. (2015). The role of work-nonwork boundary management in work stress recovery. International Journal of Stress Management.

Kinnunen Ulla. (2015). Hyvä johtaminen luo voimavaroja. Teoksessa Lahdes Tero, Ryynänen Aarno (toim.) Yhteistoiminta ja luottamus.

Koivunen Tuija, Tuorila Helena. (2015). Consumer trust relations with payment cards and banks: an exploratory study. International Journal of Consumer Studies 39 (2), 85-93.

Koivunen Tuija, Ylöstalo Hanna, Otonkorpi-Lehtoranta Katri. (2015). Informal Practices of Inequality in Recruitment in Finland. Nordic Journal of Working Life Studies 5 (3), 3-21.

Koivunen Tuija. (2015). Sukupolvet työllisyysaallokossa. Työelämän tutkimus 13 (1), 95-97.

Koivunen Tuija. (2015). Sukupuolten tasa-arvo yritysten ylimmän johdon rekrytoinneissa. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2015:5).

Ojala Hanna, Koivunen Tuija. (2015). Ääni syventää joogaharjoitusta. Suomen Joogalehti 48 (1), 12-14.

Korvajärvi Päivi, Vuori Jaana. (2015). A classroom of our own: Transforming interdisciplinarity locally. Women’s Studies International Forum, WSIF-01872.

Leinonen Minna, Otonkorpi-Lehtoranta Katri, Ylöstalo Hanna. (2015). Hauraita työmarkkina-asemia ja marginaalisia mahdollisuuksia. Sukupuolentutkimus 28 (1), 65-67.

Maijala Riika, Eloranta Sini, Saloniemi Antti, Ikonen Tuija. (2015). Hukan arviointi ja poistaminen Hukkatunnistimella. Suomen lääkärilehti (33), 2008-2013.

Mauno Saija, De Cuyper Nele, Kinnunen Ulla, Ruokolainen Mervi, Rantanen Johanna, Mäkikangas Anne. (2015). The prospective effects of work-family conflict and enrichment on job exhaustion and turnover intentions: comparing long-term temporary vs. permanent workers across three waves. Work & Stress 29 (1), 75-94.

Mauno Saija, Kinnunen Ulla, Rantanen Johanna, Mäkikangas Anne. (2015). Work-family interface in atypical working arrangements. Teoksessa De Vos Ans, Van der Heijden Beatrice I.J.M. (toim.) Handbook of research on sustainable careers: Edward Elgar Publishing, 239-253.

Mauno Saija, Ruokolainen Mervi, Kinnunen Ulla. (2015). Work-family conflict and enrichment from the perspective of psychosocial resources : comparing Finnish healtcare workers by working schedules. Applied Ergonomics 48 (May 2015), 86-94.

Mauno, S., Ruokolainen, M., Kinnunen, U., De Bloom, J.. (2015). Emotional labour and work engagement among Finnish nurses: Examining perceived compassion, leadership and work ethic as stress buffers. Journal of Advanced Nursing.

Melin Harri, Blom Raimo. (2015). Precarity in Different Worlds of Social Classes. Teoksessa della Porta Donatella, Hänninen Sakari, Siisiäinen Martti, Silvasti Tiina (toim.) The New Social Division. Basinstoke: Palgrave MacMillan, 27-42.

Melin Harri. (2015). Luokat rannalla. Teoksessa Hyvärinen Matti, Oinonen Eriikka, Saari Tiina (toim.) Hajoava perhe : romaani monitieteisen tutkimuksen välineenä. Tampere: Vastapaino, 76-99.

Melin Harri. (2015). Miksi lukea Marxia?. Teoksessa Hakanen Yrjö (toim.) Marxin Pääoman ajankohtaisuus. Helsinki: TA-Tieto Oy, 92-101. (Marxilainen foorumi 53).

Mäkelä Liisa, Kinnunen Ulla, Suutari Vesa. (2015). Work-to-life conflict and enrichment among international business travelers: The role of international career orientation. Human Resource Management 54 (3), 517-531.

Nätti Jouko, Oinas Tomi, Anttila Timo. (2015). Time pressure, working time control and long-term sickness absence. Occupational and Environmental Medicine 72 (4), 265-270.

Ojala Satu. (2015). Ajan ja tilan vapaus on saavutettu etuoikeus. Työelämän tutkimus 13 (1), 60-66.

Ojala Satu, Pyöriä Pasi. (2015). Working around the clock? – The time and location of paid work in Finland 1979-2010. electronic International Journal of Time Use Research 12 (1), 73-96.

Ojala Satu, Nätti Jouko, Kauhanen Merja. (2015). Määräaikaisen työn monet muodot ja laatu. Hallinnon tutkimus 34 (4), 341-355.

Ojala Satu, Nätti Jouko, Kauhanen Merja (toim.). (2015). Työn laatu ja myöhempi työura osa- ja määräaikaisessa työssä. Työsuojelurahaston tutkimushanke 2013-2014. Loppuraportti. Tampere: Tampereen yliopisto.

Ojala Satu, Pyöriä Pasi, Nätti Jouko. (2015). Ansiotyötä ajasta ja paikasta riippumatta?. Teoksessa Anttila Anu-Hanna, Anttila Timo, Liikkanen Mirja, Pääkkönen Hannu (toim.) Ajassa kiinni ja irrallaan – Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus, 61-72.

Ojala Satu, Nätti Jouko. (2015). Osa-aikatyön lähtökohdat vaihtelevat suuresti. Helsingin Sanomat 10.04.2015.

Otonkorpi-Lehtoranta Katri. (2015). Isiltä kysyttyä. Sosiologia 52 (2), 145-147.

Otonkorpi-Lehtoranta Katri, Leinonen Minna, Nikkanen Risto, Heiskanen Tuula. (2015). Intersections of gender, age and occupational group in the Finnish defence forces. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal 34 (7), 593-607.

Otonkorpi-Lehtoranta Katri, Ylöstalo Hanna. (2015). Kokemuksia kokemuksista : tutkimustiedon palauttaminen kentälle. Teoksessa Aaltonen Sanna, Högbacka Riitta (toim.) Umpikujasta oivallukseen : refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Tampere: Tampere University Press, 221-245. (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 164).

Paagman Arnaud, Tate Mary, Furtmueller Elfi, De Bloom Jessica. (2015). An integrative literature review and empirical validation of motives for introducing shared services in government organizations. International Journal of Information Management 35 (1), 110-123.

Perko Kaisa, Kinnunen Ulla, Tolvanen Aasko, Feldt Taru. (2015). Investigating occupational well-being and leadership from a person-centred longitudinal approach: congruence of well-being and perceived leadership. European Journal of Work and Organizational Psychology.

Pyöriä Pasi, Ojala Satu. (2015). Kuka tekee palkkatyötä kotona? Tieto & Trendit. Talous- ja hyvinvointikatsaus.

Pyöriä Pasi Juhani, Ojala Satu. (2015). 24/7-yhteiskunta on myytti. Tieto & trendit (1), 43-45.

Repo Katja, Nätti Jouko. (2015). Lapset ja nuoret yksin ja yhdessä median parissa. Teoksessa Lahikainen Anja Riitta, Mälkiä Tiina, Repo Katja (toim.) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino, 108-131.

Repo Katja, Nätti Jouko. (2015). Lasten ja nuorten median käytön aikatrendit. Teoksessa Lahikainen Anja Riitta, Mälkiä Tiina, Repo Katja (toim.) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino, 80-107.

Repo Katja, Nätti Jouko. (2015). Televisio ja tietokone lasten ja nuorten ajankäytön rytmittäjinä. Teoksessa Anttila Anu-Hanna, Anttila Timo, Liikkanen Mirja, Pääkkönen Hannu (toim.) Ajassa kiinni ja irrallaan – yhteiskunnalliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus, 135-152.

Saari, Tiina. (2015). Psykologiset sopimukset ja organisaatioon sitoutuminen tietotyössä. Lectio Precursoria,. Työelämän tutkimus 13 (2), 146-150.

Saari Tiina, Pyöriä Pasi. (2015). Causes and preconditions for organisational commitment in knowledge work – a comparison of two expert organisations. International Journal of Work Innovation, 271-286.

Salminen Stela, Mäkikangas Anne, Hätinen Marja, Kinnunen Ulla, Pekkonen Mika. (2015). My well-being in my own hands: Experiences of beneficial recovery during burnout rehabilitation. Journal of Occupational Rehabilitation 25 (4), 733-741.

Saunila Minna, Tikkamäki Kati, Ukko Juhani. (2015). Managing performance and learning through reflective practice. Journal of organizational effectiveness: people and performance 2 (4), 370-390.

Suominen Tarja, Laakkonen Laura, Lioznov Dmitry, Polukova Maya, Nikolaenko Svetlana, Lipiäinen Liudmila, Välimäki Maritta, Kylmä Jari. (2015). Russian nursing students’ knowledge level and attitudes in the context of human immunodeficiency virus (HIV) : a descriptive study. BMC Nursing 14 (1), 1.Sianoja Marjaana, Kinnunen Ulla, de Bloom Jessica, Korpela Kalevi. (2015). Insufficient recovery from job stress as a risk factor for poor health and well-being. Teoksessa C. R. Hopkins (toim.) Job Stress : Risk Factors, Health Effects and Coping Strategies. Hauppauge (NY): Nova Science Publishers, 27-47.

Suominen Tarja, Laakkonen Laura, Lioznov Dmitry, Polukova Maya, Nikolaenko Svetlana, Lipiäinen Liudmila, Välimäki Maritta, Kylmä Jari. (2015). Willingness to take care of HIV positive people – responses from Russian nursing students. Nordic Journal of Nursing Research 35 (2), 71-76.

Syvänen Sirpa, Tikkamäki Kati, Loppela Kaija, Tappura Sari, Kasvio Antti, Toikko Timo. (2015). Dialoginen johtaminen. Avain tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja innovatiivisuuteen. Tampere University Press: Tampere University Press.

Tiitinen Sanni, Ruusuvuori Johanna. (2015). Producing gendered parenthood in child health clinics. Discourse & Society 26 (1), 113-132.

Tikkamäki Kati, Heikkilä Päivi, Ainasoja Mari. (2015). Positive stress and reflective practice enhancing innovativeness among entrepreneurs. Dameri Renata Paola, Beltrametti Luca (eds): Proceedings of the 10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship University of Genoa, Italy 17-18 September 2015

Viitasalo Niina, Nätti Jouko. (2015). Perceived age discrimination at work and subsequent long-term sickness absence among Finnish employees. Journal of Occupational and Environmental Medicine 57 (7), 801-805.

Vulkan, Patrik, Saloniemi, Antti, Svalund, Jorgen, Väsänen, Anna. (2015). Job Insecurity and Mental Well-Being in Finland, Norway and Sweden: Consequences of Flexicurity in a Nordic Welfare Setting. Nordic journal of working life studies 5 (2), 33-53.

2014

Aho Simo, Minkkinen Jaana, Mäkiaho Ari. (2014). Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi : työnantaja- ja työntekijähaastatteluja yhdistävä MEADOW-aineistoon perustuva tutkimus. Helsinki: Tekes. (Tekesin katsaus 310).

Aho Simo, Mäkiaho Ari. (2014). Toisen asteen koulutuksen läpäisy ja keskeyttäminen : vuosina 2001 ja 2006 toisen asteen opinnot aloittaneiden seurantatutkimus. Helsinki: Opetushallitus. (Raportit ja selvitykset 2014:8).

Allen Tammy D, Lapierre Laurent M, Spector Paul E, Poelmans Steven AY, O’Driscoll Michael, Sanchez Juan I, Cooper Cary L, Walvoord Ashley Gray, Antoniou Alexandros-Stamatios, Brough Paula, Geurts Sabine, Kinnunen Ulla, Pagon Milan, Shima Satoru, Woo Jong-Min. (2014). The link between national paid leave policy and work-family conflict among married working parents. Applied Psychology : An International Review 63 (1), 5-28.

Arminen Ilkka, Koskela Inka, Palukka Hannele. (2014). Multimodal production of second pair parts in air traffic control training. Journal of Pragmatics 2014.

Auvinen Petra, Palukka Hannele, Arminen Ilkka. (2014). Document use as a situated practice in prehospital emergency care. Teoksessa Claudio Coletta, Sara Colombo, Paolo Magaudda, Alvise Mattozzi, Laura Lucia Parolin and Lucia Rampino (toim.) A Matter of Design: Making Society trough Science and Technology. Milan, Italia: Proceedings of the 5th STS Italia Conference, 1179-1196.

Bergbom Barbara, Kinnunen Ulla. (2014). Immigrant and host nationals at work: Associations of co-worker relations with employee well-being. International Journal of Intercultural Relations 43 (Part B), 165-176.

Blom Raimo, Melin Harri. (2014). Keskiluokkaistuuko Suomi?. Teoksessa Lempiäinen Kirsti, Silvasti Tiina (toim.) Eriarvoistumisen rakenteet : haurastuvat työmarkkinat Suomessa. Tampere: Vastapaino, 20-51.

Cheng Ting, Mauno Saija, Lee Cynthia. (2014). Do job control, support, and optimism help job insecure employees? A three-wave study of buffering effects on job satisfaction, vigor and work-family enrichment. Social Indicators Research 118 (3), 1269-1291.

Cheng Ting, Mauno Saija, Lee Cynthia. (2014). The buffering effect of coping strategies in the relationship between job insecurity and employee well-being. Economic and Industrial Democracy 35 (1), 71-94.

De Bloom Jessica, Kinnunen Ulla, Korpela Kalevi. (2014). Exposure to nature versus relaxation during lunch breaks and recovery from work: Development and design of an intervention study to improve workers´ health, well-being, work performance and creativity. BMC Public Health 14, 488.

De Bloom Jessica, Radstaak Mirjam, Geurts Sabine. (2014). Vacation effects on behavior, cognition and emotions of compulsive and non-compulsive workers. Do obsessive workers go cold turkey?. Stress and Health 30 (3), 232-243.

de Bloom Jessica, Ritter Simone, Kuehnel Jana, Reiders Jennifer, Geurts Sabine. (2014). Vacation from work: A ‘ticket to creativity’? The effects of recreational travel on cognitive flexibility and originality. Tourism Management 44, 164-171.

Feldt Taru, Rantanen Johanna, Hyvönen Katriina, Mäkikangas Anne, Huhtala Mari, Pihlajasaari Pia, Kinnunen Ulla. (2014). The 9-item Bergen Burnout Inventory: Factorial validity across organizations and measurements of longitudinal data. Industrial Health 52 (2), 102-112.

Furåker Bengt, Nergaard Kristine, Saloniemi Antti. (2014). Lock-in patterns among employees: a Nordic comparison. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 30 (4), 435-458.

Heiskanen Tuula, Jokinen Esa. (2014). Stability and Change of the Quality of Working Life in Restructuring Municipalities. Social Indicators Research 118 (2), 579-599.

Hildén Sanna, Tikkamäki Kati. (2014). Reflective competence assessment. Proceedings of the IFKAD 2014 – International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge and Management Models for Sustainable Growth.

Hildén Sanna, Tikkamäki Kati, Pekkola Sanna, Saunila Minna, Ukko Juhani. (2014). Vauhtia pysähtymisestä. Tampereen teknillinen yliopisto.

Huhtala Mari, Tolvanen Asko, Mauno Saija, Feldt Taru. (2014). The associations between ethical organizational culture, burnout, and engagement: A multilevel study. Journal of Business and Psychology.

Jokinen Esa, Kalliola Satu. (2014). Yhteistoiminta innovaatioiden lähteenä kunnissa – arvostavaa arviointia. Teoksessa Pakarinen Terttu, Mäki Tiina (toim.) Henkilöstöjohtaminen kurkiauran kärkeen – uudistumisen sykettä palveluihin. Helsinki: Edita Publishing Oy, 166-176.

Jokinen Esa, Kalliola Satu. (2014). Yhteistoiminnallinen kehittäminen kuntien rakenteellisessa muutoksessa. Tampere: Tampereen yliopisto.

Jolkkonen Arja, Koistinen Pertti, Kurvinen Arja, Lipiäinen Liudmila, Nummi Tapio, Virtanen Pekka. (2014). Kohtalokkaat olosuhteet ja yksilölliset tekijät : Toimipaikan lakkauttamisen seurauksena työnsä menettäneiden kiinnittyminen työmarkkinoille. Kansantaloudellinen aikakauskirja 110 (4), 492-515.

Kaukomaa Timo, Peräkylä Anssi, Ruusuvuori Johanna. (2014). Foreshadowing a problem: Turn-opening frowns in conversation. Journal of Pragmatics 71, 132-147.

Kinnunen Ulla, Mäkikangas Anne, Mauno Saija, De Cuyper Nele, De Witte Hans. (2014). Development of perceived job insecurity across two years: associations with antecedents and employee outcomes. Journal of Occupational Health Psychology 19 (2), 243-258.

Kinnunen Ulla. (2014). Työkuormituksesta palautuminen. Liito, Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja 18 (2), 15-17.

Kirves Kaisa, Kinnunen Ulla, De Cuyper Nele. (2014). Contract type, perceived mobility and optimism as antecedents of perceived employability. Economic and Industrial Democracy 35 (3), 435-453.

Kirves Kaisa, Kinnunen Ulla, De Cuyper Nele, Mäkikangas Anne. (2014). Trajectories of perceived employability and their associations with well-being at work: A three-wave study. Journal of Personnel Psychology 13 (1), 46-57.

Koistinen Pertti, Perkiö Johanna. (2014). Good and bad times of social innovations: the case of Universal basic income in Finland. Basic Income Studies 9 (1-2), 25-57.

Koistinen Pertti. (2014). Työ, työvoima & politiikka. Tampere: Vastapaino.

Koistinen Pertti, Asplund Rita. (2014). Onko työmarkkinoilla tilaa kaikille?. Työpoliittinen Aikakauskirja 2014 (3), 5-15.

Koivunen Tuija, Otonkorpi-Lehtoranta Katri, Ylöstalo Hanna. (2014). Sukupuolittuneen työn muutos ja pysyvyys. Työelämän tutkimus 12 (3), 209-210.

Koivunen Tuija, Ojala Hanna. (2014). Jooga tietoisuustaitojen kehittämisen välineenä jälkikapitalistisessa työelämässä. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 17.06.2014.

Kokkonen Antti, Strömberg Seija, Syvänen Sirpa. (2014). Dialogisen johtamisen palapeli : kehittämisen työkaluja esimiehille: Työturvallisuuskeskus.

Korpela Kalevi, De Bloom Jessica, Kinnunen Ulla. (2014). From restorative environments to restoration in work. Intelligent Buildings International.

Leinonen Minna. (2014). Tutkija osallistujana. Työelämän tutkimus 12 (3), 272-288.

Lehtonen Jarmo, Syvänen Sirpa, Kokkonen Antti. (2013). Työkonferenssi seurakuntien kehittämismenetelmänä. Teoksessa Lehtonen Jarmo (toim.) Työkonferenssi – dialoginen kehittämismetodi. Helsinki: Työturvallisuuskeskus, 35-40.

Lo Presti Alessandro, Mauno Saija. (2014). Are support and control beneficial stress buffers in the presence of work-family barriers? Findings from Italy. International Journal of Stress Management.

Mauno Saija, DeCuyper Nele, Tolvanen Asko, Kinnunen Ulla, Mäkikangas Anne. (2014). Occupational well-being as a mediator between job insecurity and turnover intention: findings at the individual and work department levels. European Journal of Work and Organizational Psychology 23 (3), 381-393.

Mauno Saija, Rantanen Marika, Tolvanen Asko. (2014). Identifying coping profiles and profile differences in role engagement and subjective well-being. Journal of Basic and Applied Sciences 10, 189-204.

Moazami-Goodarzi Ali, Nurmi Jari-Erik, Mauno Saija, Rantanen Johanna. (2014). Cross-lagged relations between work-family enrichment, vigor at work and core self-evaluations: A three-wave study. Journal of Business and Psychology.

Mäkelä Liisa, Bergbom Barbara, Tanskanen Jussi, Kinnunen Ulla. (2014). The relationship between international business travel and sleep problems via work-family conflict. Career Development International 19 (7), 794-812.

Mäkikangas Anne, Kinnunen Sanna, Rantanen Johanna, Mauno Saija, Tolvanen Asko, Bakker Arnold B. (2014). Association between vigor and exhaustion during the workweek: a person-centered approach to daily assessments. Anxiety Stress and Coping 27 (5), 555-575.

Nevala Nina, Pehkonen Irmeli, Koskela Inka, Ruusuvuori Johanna, Anttila Heidi. (2014). Workplace Accommodation Among Persons with Disabilities: A Systematic Review of Its Effectiveness and Barriers or Facilitators. Journal of Occupational Rehabilitation.

Nevala Nina, Pehkonen Irmeli, Koskela Inka, Ruusuvuori Johanna, Anttila Heidi. (2014). Työolosuhteiden mukauttaminen vammaisilla henkilöillä : vaikuttavuus sekä estävät ja edistävät tekijät : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus: KELA. (Työpapereita 61/2014).

Nevala Nina, Pehkonen Irmeli, Koskela Inka, Ruusuvuori Johanna, Anttila Heidi. (2014). Työolosuhteiden mukauttaminen vammaisilla henkilöillä: vaikuttavuus sekä estävät ja edistävät tekijät Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus. Työterveyslääkäri 32 (4), 63-66.

Nummi Tapio, Hakanen Tiina, Lipiäinen Liudmila, Harjunmaa Ulla, Salo Matti, Saha Marja-Terttu, Vuorela Nina. (2014). A trajectory analysis of body mass index for Finnish children. JOURNAL OF APPLIED STATISTICS 41 (7), 1422–1435.

Nätti Jouko, Oinas Tomi, Härmä Mikko, Anttila Timo, Kandolin Irja. (2014). Combined effects of shiftwork and individual working time control on long-term sickness absence: A prospective study of Finnish employees. Journal of Occupational and Environmental Medicine 56 (7), 732-738.

Ojala Satu. (2014). Paltamon kokeilu muistuttaa sosiaaliturvan uudistamistarpeesta. Työpoliittinen aikakauskirja 2014 (1), 52-57.

Ojala Satu. (2014). Ansiotyö kotona ikkunana työelämään. Kotona työskentelyn käsitteet, piirteet sekä yhteydet hyvinvointiin. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1941).

Ojala Satu. (2014). Perustulo voi myös aktivoida. Aamulehti 16.03.2014, B14.

Ojala Satu. (2014). Sosiaaliset innovaatiot ovat vahvuuksiamme. Helsingin Sanomat 12.12.2014.

Ojala Satu, Nätti Jouko, Anttila Timo. (2014). Informal overtime at home instead of telework: increase in negative work-family interface. International Journal of Sociology and Social Policy 34 (1/2), 69-87.

Ojala Satu, Kauhanen Merja, Nätti Jouko. (2014). Osa- ja määräaikatyön monet muodot ja työn laatu. Talous & Yhteiskunta 2014 (3), 36-41.

Otonkorpi-Lehtoranta Katri, Ylöstalo Hanna. (2014). Miesten tulkintoja ikääntymisestä. Kirja-arvostelu teoksesta Ojala, Hanna & Pietilä, Ilkka (toim.) Miehistä puhetta. Miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuuriset mallit. Tampere: Tampere University Press.. Sosiologia 51 (4), 380-383.

Palukka Hannele, Auvinen Petra, Mahlamäki Matti. (2014). Maaseutu, raviurheilu ja rahapelaaminen: miten maaseutua käytetään puheen tulkinnallisena voimavarana. Maaseudun uusi aika 22 (1), 21-33.

Perko Kaisa, Kinnunen Ulla, Feldt Taru. (2014). Transformational leadership and depressive symptoms among employees : mediating factors. Leadership & Organization Development Journal 35 (4), 286-304.

Pihlajasaari Pia, Feldt Taru, Mauno Saija, Tolvanen Asko. (2014). Resurssien ja toimivaltuuksien puute eettisen kuormittuneisuuden riskitekijänä kaupunkiorganisaation sosiaali- ja terveyspalveluissa. Työelämän tutkimus 11 (3), 209-223.

Pihlajasaari Piia, Feldt Taru, Mauno Saija, Lämsä Anna-Maija, Huhtala Mari. (2014). Seurantatutkimus eettisen organisaatiokulttuurin yhteydestä johtajien työpaikan vaihtoon. Psykologia 49 (4), 267-282.

Pyöriä Pasi Juhani. (2014). Tilastot haltuun. Yhteiskuntapolitiikka 79 (1), 110-111.

Pyöriä Pasi Juhani. (2014). Työelämän huonontumisesta nuorten työasenteisiin. Työpoliittinen Aikakauskirja 57 (1), 58-60.

Pyöriä Pasi Juhani. (2014). Filosofin oodi ylivertaiselle rakkaudelleen. Kanava 42 (3), 61-62.

Pyöriä Pasi Juhani. (2014). Työelämän epävarmuutta liioitellaan. Tieto & trendit 2014 (2), 22-23.

Romppainen Katri, Saloniemi Antti, Kinnunen Ulla, Liukkonen Virpi, Virtanen Pekka. (2014). Does provision of targeted health care for the unemployed enhance re-employment?. BMC Public Health 14, 1200.

Ruokolainen Mervi, Mauno Saija, Cheng Ting. (2014). Are the most dedicated nurses more vulnerable to job insecurity? Age-specific analyses on family-related outcomes. Journal of Nursing Management 22 (8), 1042-1053.

Ruusuvuori Johanna. (2014). Patient-healer communication. Teoksessa Cockerham William C, Dingwall Robert, Quah Stella R (toim.) The Wiley Blackwell Encyclopedia of Health, Illness, Behavior, and Society. Hoboken, USA: John Wiley & Sons, 1754-1756.

Saari Tiina. (2014). Psykologiset sopimukset ja organisaatioon sitoutuminen tietotyössä. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1944).

Saari Tiina, Pyöriä Pasi. (2014). Monipaikkainen etätyö julkisella sektorilla – yhteisöllisyyttä verkon yli. Teoksessa Marjukka Virkajärvi (toim.) Työelämän tutkimuspäivät 2013 :Työn tulevaisuus. 5/2014. Tampere: Tampereen yliopisto, 216-226. (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 5/2014).

Salonen Janne, Virtanen Pekka, Lipiäinen Liudmila, Nummi Tapio, Saloniemi Antti. (2014). Tutkintoja suorittaneiden nuorten työurapolut: Eläketurvakeskus. (Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2014).

Saloniemi Antti, Romppainen Katri, Strandh Mattias, Virtanen Pekka. (2014). Training for the unemployed: differential effects in white- and blue-collar workers with respect to mental well-being. Work, employment and society 28 (4), 533-550.

Seppälä Piia, Hakanen Jari, Mauno Saija, Perhoniemi Riku, Tolvanen Asko, Schaufeli Wilmar. (2014). Stability and change model of job resources and work engagement: a seven-year three-wave follow-up study. European Journal of Work and Organizational Psychology.

Syvänen Sirpa. (2014). Dialogic leadership and Participatory Development: Key Factors of Quality of working life and Performance. Teoksessa Broberg O, Fallentin N., Hasle P, Jensen P.L, Kabel A, Larsen M.E, Weller T (toim.) Conference proceedings: 11 th International Symposium on Human Factors in organizational Design and Management (ODAM 2014) and 46th Annual Nordic Ergonomics Society: Danmarks Tekniske Universitet, 397-402.

Syvänen Sirpa. (2014). Dialogisen johtamisen avaimia. Teoksessa Pakarinen Terttu, Mäki Tiina (toim.) Henkilöstöjohtaminen kurkiauran kärkeen. Uudistumisen sykettä palveluihin. Helsinki: Edita Publishing Oy, 204-216.

Syvänen Sirpa, Tappura Sari. (2014). Vaikeat johtamistilanteet ja tuen tarve esimiestyössä. Teoksessa Virkajärvi Marjukka (toim.) Työelämän tutkimuspäivät 2013 : työn tulevaisuus. Tampere: Tampereen yliopisto. (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 5/2014).

Syvänen Sirpa, Tikkamäki Kati, Tappura, Sari, Loppela Kaija. (2014). Luovuuden dialoginen johtaminen uudistumisen tekijänä. Teoksessa Työelämän tutkimuspäivät 2013 : työn tulevaisuus. Tampere: Tampereen yliopisto, 325-336. (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 5/2014).

Tappura Sari, Syvänen Sirpa, Saarela Kaija Leena. (2014). Challenges and Needs for Support in Managing Occupational Health and Safety from Managers’ Viewpoints. Nordic journal of working life studies 4 (3), 31-51.

Tiitinen Sanni, Homanen Riikka, Lindfors Pirjo, Ruusuvuori Johanna. (2014). Approaches used in investigating family support in transition to parenthood. Health Promotion International 29 (3), 518-527.

Tiitinen Sanni, Ruusuvuori Johanna. (2014). Using formulations and gaze to encourage parents to talk about their and their children’s health and well-being. Research on Language and Social Interaction 47 (1), 49-68.

Tikkamäki Kati, Hilden Sanna. (2014). Making work and learning more visible by reflective practice. Research in Post-Compulsory Education 19 (3), 287-301.

Toivanen Minna, Väänänen Ari, Nätti Jouko, Pentti Jaana, Oksanen Tuula, Kivimäki Mika, Vahtera Jussi. (2014). Yhden lapsi sairaana, toinen flunssassa – työyksikön tilapäisten poissaolojen yhteys työn koettuihin vaatimuksiin ja luottamuksen ilmapiiriin. Janus 22 (4), 324-342.

2013

Aaltonen Tarja, Aro Jari, Laakso Minna, Lonka Eila, Ruusuvuori Johanna. (2013). Hahmoton häpeä ja kuulokojekuntoutus. Kuntoutus 2013 (2), 17-28.

Aho Simo. (2013). Activation en Finlande: pourquoi de bonnes mesures semblent-elles avoir un faible impact sur l’emploi? Ou ce que permet une politique active du marché de l’emploi. Teoksessa Hazouard Solène, Lasserre René, Uterwedde Henrik (toim.) L’aide au retour à l’emploi : Politiques françaises, allemandes et internationals. Cergy-Pontoise: CIRAC, 315-330.

Aho Simo, Mäkiaho Ari. (2013). Organisaatioiden ja työn dynamiikka työnantajien näkökulmasta. MEADOW-tutkimuksen I väliraportti. Helsinki: Tekes. (Tekesin katsaus 299).

Alasoini Tuomo, Aho Simo, Minkkinen Jaana, Mäkiaho Ari. (2013). Organisaatioiden ja työn dynamiikka Suomessa – MEADOW-tutkimuksen välituloksia. Työpoliittinen aikakauskirja 56 (4), 39-52.

De Bloom Jessica, Geurts Sabine A E, Kompier Michiel A J. (2013). Vacation (after-) effects on employee health and well-being, and the role of vacation activities, experiences and sleep. Journal of Happiness Studies 14 (2), 613-633.

De Bloom Jessica, Geurts Sabine, Kompier Michiel. (2013). How does a vacation from work affect tourists’ health and well-being?. Teoksessa Filep Sebastian, Pearce Philip (toim.) Tourist experience and fulfilment: insights from positive psychology. Oxford: Routledge, 167-185.

Feldt Taru, Huhtala Mari, Kinnunen Ulla, Hyvönen Katriina, Mäkikangas Anne, Sonnentag Sabine. (2013). Long-term patterns of effort-reward imbalance and over-commitment: Investigating occupational well-being and recovery experiences as outcomes. Work & Stress 27 (1), 64-87.

Hautamäki-Lamminen Katja, Lipiäinen Liudmila, Beaver Kinta, Lehto Juhani, Kellokumpu-Lehtinen Pirkko-Liisa. (2013). Identifying cancer patients with greater need for information about sexual issues. European Journal of Oncology Nursing 17 (1), 9-15.

Hilden Sanna, Tikkamäki Kati. (2013). Reflective Practice as a Fuel for Organizational Learning. Administrative sciences 3 (3), 76-95.

Hirvenkari Lotta, Ruusuvuori Johanna, Saarinen Veli-Matti, Kivioja Maari, Peräkylä Anssi, Hari Riitta. (2013). Influence of Turn-Taking in a Two-Person Conversation on the Gaze of a Viewer. Plos One 8 (8), e71569.

Huhtala Mari, Feldt Taru, Hyvönen Katriina, Mauno Saija. (2013). Ethical organizational culture as a context for managers’ personal work goals. Journal of Business Ethics 114 (2), 265-282.

Hätinen Marja, Mäkikangas Anne, Kinnunen Ulla, Pekkonen Mika. (2013). Recovery from burnout during one-year rehabilitation intervention with six-month follow-up. International Journal of Stress Management 20 (4), 364-390.

Jokinen Esa, Heiskanen Tuula. (2013). Is the measured good quality of working life equivalent to strategically strong HRM system?. Teoksessa Iacob Andreea (toim.) 1st World Congress of Administrative and Political Sciences (ADPOL-2012): Elsevier, 131-141. (Procedia – social and behavioral sciences 81).

Jokinen Esa, Heiskanen Tuula. (2013). Henkilöstö uudistusten pyörteissä II. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 27. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. (Acta 247).

Jokinen Esa, Heiskanen Tuula. (2013). Strategisen henkilöstöjohtamisen näkökulma. Teoksessa Sandberg Siv (toim.) Kasvavat kuntakonsernit ja supistuvat hallinnot. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 87-96. (Kuntaliiton Acta julkaisusarja 251).

Kaukomaa Timo, Peräkylä Anssi, Ruusuvuori Johanna. (2013). Turn-opening smiles : facial expression constructing emotional transition in conversation. Journal of Pragmatics 55, 21-42.

Kinnunen Ulla, Feldt Taru. (2013). Job characteristics, recovery experiences and occupational well-being: testing cross-lagged relationships across 1 year. Stress and Health 29, 369-382.

Kinnunen Ulla, Perko Kaisa, Virtanen Mervi. (2013). Esimiehen johtamistyylin yhteys työntekijän kokemaan työuupumukseen ja sairaana työskentelyyn. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 50 (1), 59-70.

Kinnunen Ulla, Rantanen Johanna, Mauno Saija. (2013). Crossover and spillover between family members and work and family roles. Teoksessa Major Debra, Burke Roland (toim.) Handbook of work-life integration among professionals. Challenges and Opportunities: Edward Elgar, 77-92.

Kinnunen Ulla, Rantanen Johanna, Mauno Saija, Peeters Maria. (2013). Work-family interaction. Teoksessa Peeters Maria, Jonge Jan de, Taris Toon (toim.) An introduction to contemporary work psychology: Wiley-Blackwell, 267-290.

Koistinen Pertti, Krutova Oxana. (2013). Crossing the borders of Finnish and Northwest Russian labour markets. Teoksessa Eskelinen Heikki, Liikanen Ilkka, Scott James W. (toim.) The EU-Russia Borderland : New context for regional co-operation. New York: Routledge, 87-99.

Koivumäki Jaakko, Pyöriä Pasi Juhani. (2013). Trust in Management under Post-bureaucratic Conditions: The Case of Finnish Civil Servants. Revista Internacional de Organizaciones 7 (11), 111-130.

Koskela Inka, Arminen Ilkka, Palukka Hannele. (2013). Centres of coordination as a nexus of aviation. Teoksessa Haddington Pentti, Mondada Lorenza, Nevile Maurice (toim.) Interaction and Mobility : Language and the Body in Motion. Berlin: De Gruyter, 245-278. (Linguae & litterae 20).

Koskela Inka, Ruusuvuori Johanna, Juvonen-Posti Pirjo, Nevala Nina, Husman Päivi. (2013). Kuulokojeen käyttäjät työelämässä : monimenetelmäinen tutkimus kuulokojeen käytön esteistä ja edisteistä työelämässä. Helsinki: Työterveyslaitos.

Lapierre Laurent, Spector Paul, Allen Tammy, Poelmans Steven, Cooper Cary, O’Driscoll Michael, Sanchez Juan, Brough Paula, Kinnunen Ulla. (2013). Family supportive organization perceptions, multiple dimensions of work-family conflict amd employee satisfaction: A test of model across five samples. Teoksessa Cooper Cary (toim.) From stress to wellbeing. Volume 2: Stress management and enhancing well-being: Macmillan, 246-267.

Leinonen Minna, Nikkanen Risto, Otonkorpi-Lehtoranta Katri. (2013). Kielteinen kohtelu palvelusajan kokemisen muovaajana. Teoksessa Mäkinen Juha (toim.) Asevelvollisuuden tulevaisuus. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, 208-221. (Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, Julkaisusarja 2, artikkelikokoelmat 9).

Mauno Saija, Rantanen Marika. (2013). Contextual and Dispositional Coping Resources as Predictors of Work–family Conflict and Enrichment: Which of These Resources or their Combinations are the Most Beneficial?. Journal of Family and Economic Issue 34 (1), 87-104.

Mauno Saija, Ruokolainen Mervi, Kinnunen Ulla. (2013). Does aging make employees more resilient to job stress? Age as a moderator in the job stressor-well-being relationship in three Finnish occupational samples. Aging & Mental Health 17 (4), 411-422.

Meklin Pentti (toim.), Pekola-Sjöblom Marianne (toim.), Heiskanen Tuula, Jokinen Esa, Mehtäläinen Jouko, Välijärvi Jouni, Jokinen Hannu, Niiranen Vuokko, Kinnunen Juha, Puustinen Alisa, Zitting Joakim, Kallio Olavi, Vakkuri Jarmo, Tammi Jari. (2013). Kunnalliset palvelult ja Paras-uudistus. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.

Meklin Pentti (toim.), Pekola-Sjöblom Marianne (toim.), Sandberg Siv, Pikkala Sari, Mäntysalo Raine, Hytönen Jonne, Kanninen Vesa, Akkila Ilona, Niemi Petteri, Heiskanen Tuula, Jokinen Esa, Nakari Risto, Vakkuri Jarmo, Kallio Olavi, Tammi Jari, Niiranen Vuokko, Kinnunen Juha, Puustinen Alisa, Zitting Joakim, Välijärvi Jouni, Mehtäläinen Jouko, Jokinen Hannu, Sjöblom Stefan. (2013). Parasta Artun mitalla II. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. (Acta 242).

Melin Harri. (2013). Social Inequalities. Teoksessa Grotowskiej-Leder Jolanta, Rokickiej Ewy (toim.) Nowy Lad? Dynamika struktur spolecznych we wspolczesnyh spoleczenstwach. Lodz: Wydawnictwo Universytetu Lodzkiego, 51-62.

Melin Harri. (2013). The Nordic Model and Social Inequalies. Teoksessa Eissel Dieter, Rokicka Ewa, Leaman Jeremy (toim.) Welfare State at Risk: Springer, 105-119.

Minkkinen Jaana, Aho Simo, Mäkiaho Ari. (2013). Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta : MEADOW-tutkimuksen II väliraportti. Helsinki: Tekes. (Tekesin katsaus 300).

Mustosmäki Armi, Anttila Timo, Oinas Tomi, Nätti Jouko. (2013). Konvergenssi vai divergenssi? Vertaileva tutkimus työelämän laadun muutoksesta Euroopassa vuosina 1995-2010. Yhteiskuntapolitiikka 78 (6), 618-633.

Mäkikangas Anne, De Cuyper Nele, Mauno Saija, Kinnunen Ulla. (2013). A longitudinal person-centred view on perceived employability : The role of job insecurity. European Journal of Work and Organizational Psychology 22 (4), 490-503.

Mäkikangas Anne, Feldt Taru, Kinnunen Ulla, Mauno Saija. (2013). Does Personality Matter? A Review of Individual Differences in Occupational Well-Being. Teoksessa Bakker Arnold B (toim.) Advances in Positive Organizational Psychology: Emerald Group Publishing Limited, 107-143. (Advances in Positive Organizational Psychology 1).

Ojala Hanna, Koivunen Tuija. (2013). Joogan sukupuoli. Ananda (4), 43-45.

Nawijn Jeroen, De Bloom Jessica, Geurts Sabine. (2013). Pre-vacation time: blessing or burden?. Leisure Sciences 35 (1), 33-44.

Ojala Satu. (2013). Kotona tehtävä työ vaatii hallinnan taitoja. Kansallinen etätyöpäivä (http://www.etatyopaiva.fi/fi/artikkelit/61).

Ojala Satu. (2013). Kotona työskentely ilmentää luottamusta työssä. Uusi Insinööri 2013 (2), 28-29.

Ojala Satu. (2013). Työn kaltevilla pinnoilla. Tulkinnat työstä elämänalueena kotona työskentelevillä yrittäjillä ja palkansaajilla. Janus 21 (3), 222-240.

Ojala Satu, Pyöriä Pasi. (2013). Kotona työskentelyn yleisyys ja seuraukset: Suomi eurooppalaisessa vertailussa. Työpoliittinen Aikakauskirja 56 (1), 53-64.

Otonkorpi-Lehtoranta Katri, Ylöstalo Hanna. (2013). Seksuaalisuudesta hoivaan läheissuhteiden sääntelyssä. Kirja-arvostelu teoksesta Vaihtoehto avioliitolle. Kulttuurintutkimus 30 (1), 14.

Otonkorpi-Lehtoranta Katri, Ylöstalo Hanna. (2013). Työpaikkakulttuuri folkloristin silmin. Työelämän tutkimus 11 (2), 169-171.

Palukka Hannele. (2013). Palokunta yhteisöinä. Teoksessa Mankkinen Teija (toim.) 24/365 Palokuntalaisuus Suomessa. Helsinki: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, 106-157.

Palukka Hannele, Tiilikka Tiina. (2013). Universalismi, toimintaa edelleen ohjaava arvo ensihoidossa. Alusta, yhteiskunta ja kulttuuritieteiden verkkolehti 2013.

Perko Kaisa, Kinnunen Ulla. (2013). Hyvinvointia edistävä johtajuus : Kahden vuoden seurantatutkimus kunta-alalla. Tampere: Tampereen yliopisto.

Pyöriä Pasi. (2013). Turhaa huolta nuorten laiskuudesta – Y-sukupolvi arvostaa työtä yhtä paljon kuin edeltäjänsä. Hybris – Esseistis-asiallinen tiedelehti 2013 (3).

Pyöriä Pasi. (2013). Y-sukupolven työasenteita luonnehtii konservatiivisuus. Tieto & trendit (8), 17-18.

Pyöriä Pasi Juhani. (2013). Nuorten työmoraali kohdallaan, vain työpaikkoja puuttuu. Työhyvinvointiverkosto Work Goes Happy (http://www.wgh.fi/puheenvuorot/puheenvuorot/nuorten-tyomoraali-kohdallaan-vain-tyopaikkoja-puuttuu).

Pyöriä Pasi Juhani. (2013). Y-sukupolvi ei vieroksu työtä. Ketju 50 (3), 36-37.

Pyöriä Pasi, Hakovirta Mia. (2013). Katsaus Työelämän tutkimus -lehden 10-vuotiseen historiaan. Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning 11 (2), 162-165.

Pyöriä Pasi, Ojala Satu. (2013). Palkaton ylityö kotona on yleistynyt huolestuttavasti. Helsingin Sanomat 20.09.2013.

Pyöriä Pasi, Saari, Tiina, Ojala, Satu, Siponen, Katri. (2013). Onko Y-sukupolvi toista maata? Nuorten työorientaatio 1980-, 1990- ja 2000-luvuilla. Hallinnon Tutkimus 32 (3), 197-212.

Pyöriä Pasi, Saari Tiina. (2013). Etätyö voi pelastaa työuria. Kansallinen etätyöpäivä (http://www.etatyopaiva.fi/fi/artikkelit/60).

Rantanen Johanna, Feldt Taru, Hyvönen Katriina, Kinnunen Ulla, Mäkikangas Anne. (2013). Factorial validity of the effort-reward imbalance scale: evidence from multi-sample and three-wave follow-up studies. International Archieves of Occupational and Environmental Health 86 (6), 645-656.

Rantanen Johanna, Kinnunen Ulla, Mauno Saija, Temet Sarah. (2013). Patterns of conflict and enrichment in work-family balance: A three-dimensional typology Patterns of conflict and enrichment in work-family balance: A three-dimensional typology. Work & Stress 27 (2), 141-163.

Rantanen Johanna, Kinnunen Ulla, Pulkkinen Lea. (2013). The role of personality and role engagement in work-family balance. Horizons of Psychology 22, 14-26.

Ruusuvuori Johanna. (2013). Potilaan rooli – onko sitä?. Duodecim 129 (6), 656-658.

Ruusuvuori Johanna, Koskela Inka. (2013). Kuulokojeen käyttäjät työelämässä. Teoksessa Jaakkola Misa, Sjösten Noora (toim.) XXXIV Valtakunnalliset audiologian päivät Turussa 4.-5.4.2013 : Sisäkorvaistutteet vanhuksilla, kuulovammaiset työelämässä, kielet ja kulttuuri. Turku: Suomen Audiologian Yhdistys – Finlands Audiologiska Förening r.y. VSSHP-TYKS Kuulokeskus, 25-29.

Saari Tiina. (2013). Työssä kehittyminen tietotyöntekijän oikeutena ja velvollisuutena. Aikuiskasvatus 33 (2), 95-106.

Saloniemi Antti, Salonen Janne, Lipiäinen Liudmila, Nummi Tapio, Virtanen Pekka. (2013). Opinnot ja työt : Kehityspolkuanalysi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden nuorten työurista. Yhteiskuntapolitiikka 78 (4), 402-415.

Saunila Minna, Tikkamäki Kati, Juhani Ukko. (2013). Role of performance management in developing human resources through reflective practices. Proceedings of the 7th Conference on Performance Measurement and Management Control, Barcelona, Spain, 18 – 20 September 2013.

Selenko Eva, Mäkikangas Anne, Mauno Saija, Kinnunen Ulla. (2013). How does job insecurity relate to self-reported job performance? Analysing curvlinear associations in a longitudinal sample. Journal of Occupational and Organizational Psychology 86 (4), 522-542.

Syvänen Sirpa, Loppela Kaija. (2013). Democratic dialogue and equality – promoters and obstacles while co-operatively developing organisations. Teoksessa Conference Proceedings, The 45th Nordic Ergonomics & Human Factors Society conference. Ergonomics for Equality: Nordic Ergonomics & Human Factors Society, Iceland.

Syvänen Sirpa, Loppela Kaija. (2013). Dialogic development and leadership promoting productivity , quality of working life and learning. Teoksessa Antoncic Bostjan (toim.) Advances in Business-Related Scientific Research Conference – ABSRC 2013, Venice, Italy, March 20-22,2013. Piran: Gea College, Faculty of Entrepreneurship, 119.

Syvänen Sirpa, Tikkamäki Kati. (2013). Dialogic Leadership and ICT-intensive Workplaces : How to Enhance Learning Potential?. Teoksessa Ley Tobias, Ruohonen Mikko, Laanpere Mart, Tatnall Arthur (toim.) Open and Social Technologies for Networked Learning : IFIP WG 3.4 International Conference, OST 2012, Tallinn, Estonia, July 30 – August 3, 2012, Revised Selected Papers. Berlin: Springer, 69-77. (IFIP Advances in Information and Communication Technology 395).

Syvänen Sirpa, Kasvio Antti, Loppela Kaija, Lundell Susanna, Tappura Sari, Tikkamäki Kati. (2013). Johtamisen dialogisuus ja dialoginen kehittäminen – avaimet luovuuteen ja innovatiivisuuteen?. Teoksessa Virkajärvi Marjukka (toim.) Työelämän tutkimuspäivät 2012 : Suomella töissä? Kestämistä ja kestävyyttä. Tampere: Tampereen yliopisto, 267-277. (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 4/2013).

Tappura Sari, Syvänen Sirpa. (2013). Managing occupational health and safety in expert organisations. Teoksessa Conference proceedings. The 45th Nordic Ergonomics & Human Factors Society conference. Ergonomics for Equality: Nordic Ergonomics & Human Factors Society, Iceland.

Tappura Sari, Syvänen Sirpa. (2013). Kestävää työelämää edistävä työturvallisuuden johtaminen. In Virkajärvi Marjukka (ed.) Työelämän tutkimuspäivät 2012 : Suomella töissä? Kestämistä ja kestävyyttä. Tampere: Tampereen yliopisto, 292-305. (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 4/2013).

Taskila-Rissanen Merja, Mauno Saija, Ruokolainen Mervi, Rantanen Marika. (2013). Auttavatko delegointi ja priorisointi työ-perhe-ristiriitatilanteessa? Suorat ja puskuroivat yhteydet työ-perhe-rikastuttamisen kokemuksiin hoito- ja palvelualalla. Psykologia 48 (2), 102-123.

Tikkamäki Kati. (2013). Communities of Learning at work – Making the Invisible Visible. Sawchuck Peter (ed.): Proceedings Researching Work and Learning Conference – RWL8 (part 3/3), 121-134.

Tuorila Helena, Koivunen Tuija. (2013). Kuluttajien valitukset maksukortti- ja luottopalveluissa. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus.

Ylöstalo Hanna, Otonkorpi-Lehtoranta Katri, Heiskanen Tuula, Leinonen Minna. (2013). Työelämän laadun ja tasa-arvon kehittäminen – näkymiä ja jännitteitä. Työelämän tutkimus 11 (2), 128-142.

Ylöstalo Hanna, Otonkorpi-Lehtoranta Katri. (2013). Tasa-arvo mielikuvien takana. Kirja-arvostelu teoksesta Tasa-arvo toisin nähtynä. Naistutkimus Kvinnoforskning. 26 (2), 74-76.