The series of WRC working papers

The series of Work Research Centre's Working Papers has been published since 1989. The working papers approach the themes of working life from multilateral perspectives.

In case if you are interested in publishing in this series, please contact Anne Mäkikangas (anne.makikangas@tuni.fi) early on to discuss about the content and timetable concerning of your work.

The Series of Work Research Centre’s Working Papers:

The working papers that are published during and prior to 2007 are available only as printed versions.

116/2023 Perkiö, Mikko, Mbare, Benta, Svynarenko, Arseniy, Kokkinen, Lauri & Koivusalo, Meri: Occupational safety and health risks amongst food delivery workers. Tampere 2023. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2926-6

115/2022 Sjöblom, Kirsi, Mäkiniemi, Jaana-Piia, Juutinen, Soile, Oksanen, Atte & Mäkikangas, Anne: Turvallisesti etänä – työhyvinvointi ja sen johtaminen etätyössä. Tampere 2022. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2690-6

114/2022 Piippo, Sisko, Syvänen, Sirpa & Kolehmainen, Riitta: Dialoginen toimintatapa: SoteDialogit-hankkeen kehittämisopas työyhteisöille. Tampere 2022. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2637-1

113/2022 Syvänen, Sirpa, Loppela, Kaija & Kolehmainen, Riitta: Työyhteisöjen ja johtamisen dialoginen kehittäminen: Työhyvinvoinnin, tuloksellisuuden ja uudistumisen tekijät: SoteDialogit-hankkeen artikkelikokoelma. Tampere 2022. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2635-7

112/2022 Neupane, Subas, Kyrönlahti, Saila, Lumme-Sandt, Kirsi, Kosonen, Hanna, Siukola, Anna, K.C., Parakash, Nikander Pirjo & Nygård, Clas-Håkan: Ikääntyvien työntekijöiden eläkeaikeet ja työllistymiskyky: Tutkimushankkeen loppuraportti. Tampere 2022. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2393-6

111/2021 Saari, Tiina, Koivunen, Tuija, Pyöriä, Pasi, Leinonen, Minna, Tapanila, Katariina & Melin, Harri: Duunarit ammatistaan ylpeät: Duunarit-hankkeen loppuraportti. Tampere 2021. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2237-3

110/2021 Melin, Harri, Laakso, Kalle, Krutova, Oxana, Turja, Tuuli, Koistinen, Pertti & Särkikoski, Tuomo: Uuden sukupolven teknologiat ja niiden hyväksyntä työpaikoilla: Side robottiin syntyy osallistumisesta. Tampere 2021. 34 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2101-7 

109/2020 Rantanen, Johanna, Koivula, Minna, Hiltunen, Pihla, Niemi, Liisa, Saari, Tiina, Tammelin, Mia, Parviainen, Tiina & Villi, Mikko: Mediatyöntekijöiden kokemuksia työstä digitaalisessa toimintaympäristössä: Media Work 2030-kyselyn alustavat tulokset. Tampere 2020. 43 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1549-8 

108/2020 Peutere, Laura, Ravaska, Terhi & Virtanen, Pekka: Kelan kuntoutus-psykoterapian hakijat ja työmarkkinakiinnittyminen – kuvailevaa analyysia hakijoiden työllisyydestä, työkyvystä ja opinnoista viiden vuoden seurannassa. Tampere 2020. 31 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1543-6 

107/2020 Krutova, Oxana: Kuka hyötyy? Tutkimus maahanmuuttajien työttömyys- ja sosiaaliturvaetuisuuksien käytöstä ja niiden vaikutuksesta työllisyyteen ja tuloihin. Tampere 2020. 60 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1519-1

106/2020 Tammelin, Mia, Haapakorpi, Arja, Parkatti, Anne, Mauno, Saija, Ojala, Satu & Siirtola, Emmi: Sustainable Work Systems: Themes and discussion topics. Tampere 2020. 69 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1497-2

105/2020 Leinonen, Minna, Nikkanen Risto & Otonkorpi-Lehtoranta, Katri: Puolustusvoimien tasa-arvotilanne. Tutkimusraportti. Tampere 2020. 125 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1451-4

104/2019 Virtanen, Anniina, Perko, Kaisa, Törnroos, Kaisa & Kinnunen Ulla: Erilaisten taukojen merkitys työkuormituksesta palautumisessa ikääntyvillä opettajilla. Loppuraportti Työsuojelurahastolle. Tampere 2019. 108 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1065-3

103/2019 Melin, Harri & Saari, Tiina: Organisaatioon sitoutumisen ja työn imun esteet ja edellytykset – vertailututkimus suomalaisyritysten Suomessa ja Venäjällä toimivissa yksiköissä. Loppuraportti Työsuojelurahastolle. Tampere 2019. 37 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1045-5

102/2019 Siukola, Anna, Prakash K.C, Kosonen, Hanna, Lumme-Sandt, Kirsi, Luomanen, Jari, Neupane, Subas, Nikander, Pirjo, Niska, Miira & Nygård, Clas-Håkan: Yli 50-vuotiaiden postilaisten työkyky, huvinvointi ja eläkeaikeet yt-neuvottelujen aikana. Loppuraportti Työsuojelurahastolle 2/2019.Tampere 2019. 42 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1033-2

101/2018 Siukola, Anna, Pursio, Hannu, Liukkonen, Paula, Vänni, Kimmo, Uitti, Jukka, Liukkonen, Virpi, Kosonen, Hanna & Nygård, Clas-Håkan: Työhyvinvointi puunkorjuuyritysten menestymisen tukena. Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan raportti Työsuojelurahastolle ja Metsämiesten Säätiölle 12/2018. Tampere 2018. 77 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0926-8

100/2018 Koivunen, Tuija, Otonkorpi-Lehtoranta, Katri, Leinonen, Minna, Heiskanen, Tuula & Korvajärvi, Päivi: Uuden työn sukupuolistavat käytännöt ja sopimisen muodot. Tampere 2018. 35 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0847-6

99/2018 Lie, Jenny Anne S. & Nätti, Jouko: A Comparison of Working Hours in Four Nordic National Representative Surveys. Tampere 2018. 19 p. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0795-0 

98/2018 Ruokolainen, Mervi, Ylinen, Tyyne & Ruotsalainen, Maarit: Kohtaavatko työntekijöiden ja lähiesimiesten näkemyksen hyvästä työntekijästä? Monimenetelmällinen tutkimus hyveistä ja odotuksista vaativassa ihmissuhdetyössä. Loppuraportti. Tampere 2018. 108 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0679-3

97/2018 Pietiläinen, Marjut, Viitasalo, Niina, Lipiäinen, Liudmila, Ojala, Satu, Leinonen, Minna, Otonkorpi-Lehtoranta, Katri, Jokinen, Esa, Korvajärvi, Päivi & Nätti, Jouko: Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura. Työsuojelurahaston tutkimushanke 2015–2017. Loppuraportti. Tampere 2018. 71 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0662-5 

96/2017 Leinonen, Minna, Otonkorpi-Lehtoranta Katri & Nikkanen, Risto: Naisten ja miesten vuorovaikutus ja osallisuus asepalveluksessa tasa-arvon näkökulmasta. Tampere 2017. 68 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0568-0

95/2017 Jokinen, Esa: Arjen ammattilaiset – Järjestökentän työelämän laadun selvitys. Tampere 2017. 46 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0517-8 

94/2017 Peutere, Laura, Lipiäinen, Liudmila, Ojala, Satu, Järvinen Katri-Maria, Pyöriä, Pasi, Saari Tiina & Jokinen, Esa: Talouskriisit, työhyvinvoinnit ja työurat. Tampere 2017. 80 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0516-1

93/2017 Otonkorpi-Lehtoranta, Katri, Leinonen, Minna & Heiskanen, Tuula: Sitoutuminen ja tiedon jakaminen tietointensiivisissä yrityksissä. Tampere 2017, 112 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0355-6

92/2016 Jolkkonen, Arja, Koistinen, Pertti, Kurvinen, Arja, Lipiäinen, Liudmila, Nummi, Tapio & Virtanen, Pekka: Työura katkolla. Henkilöstövähennyksissä työpaikkansa menettäneiden ja toimipaikkoihin jääneiden työntekijöiden työmarkkinoille kiinnittyminen. Tampere 2016. 81. s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0023-4

91/2015 Piirainen, Tatu: Yritysten kestävät pärjäämiskeinot rakennemuutoksessa. Opas uuden kestävän perustan rakentamiseen yritystoiminnalle. Tampere 2015. 90 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9944-9

90/2015 Ojala, Satu, Nätti, Jouko & Kauhanen, Merja: Työn laatu ja myöhempi työura osa- ja määräaikaisessa työssä. Työsuojelurahaston tutkimushanke 2013–2014. Loppuraportti. Tampere 2015. 125 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9764-3

89/2012 Piirainen, Tatu: Kohti kestävää kilpailukykyä ja toimintatapaa. Opas yrityksen kilpailukyvyn ja toimintatavan kestävyyden arviointi- ja kehittämistyökalun rakentamiseen. Tampere 2012. 36 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9039-2

88/2012 Leinonen, Minna, Nikkanen, Risto & Otonkorpi-Lehtoranta, Katri: Sukupuolten tasa-arvo puolustusvoimissa – Kehittämistarpeiden näkökulma asepalvelusta suorittavien ja henkilöstön kokemuksiin. Tampere 2012. 198 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-8879-5

87/2011 Kivimäki, Riikka: Työhyvinvointi on tehtävä. Terveydenhoitoalan työpaikat työhyvinvointia kehittämässä. Tampere 2011. 50 s. https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8712-5

86/2011 Spangar, Timo, Arnkil, Robert, Jokinen, Esa, Jääskeläinen, Paul & Keskinen, Anita: Työlähtöisen kuntoutuksen ja työterveyshuollon lupaavista käytännöistä viisaaseen toisen asteen levittämiseen. Työläs- ja iTyöläs-hankkeiden ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Tampere 2011. 99 s. https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8711-8

85/2010 Arnkil, Robert, Järvensivu, Anu, Koski, Pasi & Piirainen, Tatu: Exploring Quadruple Helix. Outlining user-oriented innovation models. Tampere 2010. 113 p. https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8209-0

84/2009 Järvensivu, Anu & Koski, Pasi: Hyvä, parempi, innovaatio? Tutkimus organisatorisista innovaatioista, työelämän laadusta ja työn mielekkyydestä. Tampere 2009. 123 s. https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7722-5

83/2009 Santamäki, Kirsti, Kankaanranta, Terhi, Henriksson, Lea & Rissanen, Pekka: Sairaanhoitaja 2005. Perusraportti. Tampere 2009. 46 s. https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7645-7

82/2008 Arnkil, Robert, Heiskanen, Tuula, Jokinen, Esa, Nakari, Risto & Piispa, Leena: Työurien pidentäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Valtionhallinnon työhyvinvointiohjelman arviointi. Tampere 2008. 107 s. https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7612-9

81/2008 Kempe, Jouni, Kivimäki, Riikka & Otonkorpi-Lehtoranta, Katri: Työn ja perheen yhteen sovittamisen kehittäminen työpaikoilla. Enemmän joustoa yrityksiin. Tampere 2008. 80 s. https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7605-1

80/2008 Jääskeläinen, Paul, Jokinen, Esa & Spangar, Timo: Työvoimakoulutuksen yhteiskehittäminen, henkilökohtaistamisen kolme vaihetta ja hankintamenettely. Tampere 2008. 77 s. https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7576-4

79/2007 Cömertler, Necmiye: Integration of Turkish women in Finland into Finnish society. Tampere 2007. 61 p.  

78/2007 Marttila, Liisa, Andolin, Mikael, Kautonen, Mika, Lyytinen, Anu & Suvinen, Nina: Uutta luomassa. Ammattikorkeakoulu osana uusien osaamisalojen alueellisia kehittäjäyhteisöjä. Tampere 2007. 80. s. 

77/2006 Suvinen, Nina, Kautonen, Mika, Niemonen, Heidi, Marttila, Liisa & Lyytinen, Anu: Ammattikorkeakoulujen ja uusien osaamisalojen kohtaaminen. Kontekstianalyysi: Ammattikorkeakoulu osana uusien osaamisalojen alueellisia kehittäjäyhteisöjä -hanke. Osaraportti I. Tampere 2006. 100 s.  

76/2006 Valkama, Päivi & Järvensivu, Anu: Osaamisen kehittämis- ja kierrättämisverkostojen hyviä käytäntöjä. Tampere 2006. 79 s. 

75/2005 Jokinen, Esa & Luoma-Keturi, Natalia: Koulutuksesta välineitä yksilön työuran pidentämiseen. Koulutuksen ajallisten vaikutusten tarkastelu. Tampere 2005. 89 s. 

74/2005 Marttila, Liisa, Kautonen, Mika, Niemonen, Heidi & von Bell, Kaarina: Ammattikorkeakoulujen T&K -toiminta: T&K -yksiköt koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistyön rajapinnassa. Tampere 2005. 45 s. 

73/2005 Kolehmainen, Sirpa (ed.): Research and Development of Gender Equality in Working Life. Tampere 2005. 101 pages. 

72/2004 Lavikka, Riitta: Verkostosihteerien oppiva yhteisö – Yhdessä unelmaa toteuttamaan. Tampere 2004. 89 s. 

71/2004 Virjo, Ilkka: The Ageing and the Labour Market in the Nordic Countries: A Literature Review. Tampere 2004. 49 p. 

70/2004 Filander, Karin & Jokinen, Esa: Tekemällä oppimisen kokeita – Ammattiopettajat työssäoppimisen kentillä. Toimintatutkimus Opekon kehittämishankkeista. Loppuraportti. Tampere 2004. 117 s. 

69/2004 Marttila, Liisa, Kautonen, Mika, Niemonen, Heidi & von Bell, Kaarina: Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö. Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä: koulutuksen ja työelämän verkottumisen mallit, osaprojekti III. Tampere 2004. 143 s. 

68/2003 Hytönen, Sanni & Kolehmainen, Jari: Tietämyksenhallinta uusmedia- ja ohjelmistoyritysten innovaatiotoiminnassa. Tampere 2003. 102 s. 

67/2003 Hakola, Paula: Bioenergia-alan innovaatiojärjestelmän kehitys Tampereen seudulla. Tampere 2003. 64 s. 

66/2003 Lyytinen, Anu, Kuusinen, Riitta & Niemonen, Heidi: Näkökulmia ammattikorkeakoulun rooliin innovaatiojärjestelmässä. Tampere 2003. 133 s. 

65/2001 Tulkki, Pasi & Lyytinen, Anu: Ammattikorkeakoulu innovaatiojärjestelmässä. Osa 1. Alueelliset innovaatioverkostot. Väliraportti. Tampere 2001. 85 s. 

64/2001 Schienstock, Gerd, Rissanen, Tapio & Timonen, Henni: Pirkanmaalaiset yritykset matkalla tietoyhteiskuntaan. Yritysten teknologiset käytännöt eurooppalaisessa vertailussa. Tampere 2001. 110 s. 

63/2001 Ahmaniemi, Riikka, Kautonen, Mika & Tulkki, Pasi: Tietointensiiviset yritysverkostot Porin alueella. Tampere 2001. 85 s.  

62/2001 Kolehmainen, Sirpa: Work Organisation in High-Tech IT Firms. Tampere 2001. 104 p. 

61/2001 Järvensivu, Anu: Lääketoimialan osaamisintensiivisten palvelujen kuvaus sosiaalisen pääoman näkökulmasta. Tampere 2001. 34 s. 

60/2001 Kivimäki, Riikka: Hoitovapaat työpaikan ja perheen arjessa. Tampere 2001. 106 s. 

59/2000 Kautonen, Mika & Tiainen, Mari: Regiimit, innovaatioverkostot ja alueet. Vertaileva tutkimus Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Tampere 2000. 80 s. 

58/1999 Koivisto, Tapio, Ahmaniemi, Riikka & Koski, Pasi: Uudelleenmuotoutuvat alihankintaverkostot. Analyysi toimittajasuhteiden laadullisista muutoksista. Tampere 1999. 91 s. 

57/1999 Saloniemi, Antti & Oksanen, Hanna: Two Studies on the Structural Background of Industrial Accidents. Tampere 1999. 45 p.

56/1998 Kautonen, Mika, Schienstock, Gerd, Sjöholm, Harri & Huuhka, Pekka: Tampereen seudun osaamisintensiiviset yrityspalvelut. Tampereen seudun osaamisintensiiviset yrityspalvelut (TOP) – projektin loppuraportti. Tampere 1998. 66 s.  

55/1998 Koivisto, Tapio & Koski, Pasi: Terveysteknologiayritys ja innovaatiojärjestelmä. Verkostoanalyysi suomalaisesta teknologiaprojektista. Tampere 1998. 68 s.  

54/1998 Aho, Simo, Piliste, Toomas & Teder, Juhan: Private Entrepreneurship in Estonia 1989-1996. Experiences and Challenges in a Transitional Economy. Tampere 1998. 163 pages.  

53/1997 Aho, Simo & Vehviläinen, Jukka: Activating the Young Unemployed into Education? Studies on the Effects of a Recent Policy in Finland and on the Hidden Rationalities among Uneducated Young People. Tampere 1997. 29 s.  

52/1996 Aho, Simo: Kotitalouksien työ ja keskinäinen apu. Tampere 1996. 33 s. 

51/1995 Koivisto, Tapio: PL-verstaan uudet toimintatavat. Analyysi osallistavan uudelleensuunnittelun prosessista. Tampere 1995. 95 s.  

50/1995 Heiskanen, Tuula, Lavikka, Riitta, Piispa, Leena & Tuuli, Pirjo: Puhe on muutoksesta. Tutkimus yhteistyöstä ja muutoksen hallinnasta pukinetehtaissa. KULTA-projektin raportti. Tampere 1995. 164 s. 

49/1994 Lavikka, Riitta, Teder, Juhan & Varendi, Merle: Viron vaatetusteollisuus tienhaarassa. Yhteiskunnan muutosten heijastuminen Viron vaatetusteollisuudessa. Eesti Roivatööstus teelahkmel. Ûhiskonnas toimuvate muutuste kajastumine Eesti roivatööstuses. Tampere 1994. 200 s.  

48/1994 Alasoini, Tuomo, Hyötyläinen, Raimo, Kasvio, Antti, Kiviniitty, Jyrki, Klemola, Soili, Ruuhilehto, Kaarin, Seppälä, Pertti, Toikka, Kari & Tuominen, Eeva: Manufacturing change. Interdisciplinary research on new modes of operation in Finnish industry. Tampere 1994. 135 p. 

47/1994 Kasvio, Antti: Action-oriented work research in Finland: The development of a multiparadigmatic research programme in the midst of and employment crisis. Tampere 1994. 38 p.  

46/1994 Saari, Juho: Sosiologinen rationaalinen valinnan teoria ja uusi taloussosiologia. Tampere 1994. 100 s.  

45/1994 Kasvio, Antti (ed.): Research on Consumer-oriented Action in Public Services. Materials from a European Workshop in Helsinki, 12 March 1993. Tampere 1994. 104 p. 

44/1994 Alasoini, Tuomo, Hyötyläinen, Raimo, Kasvio, Antti, Kiviniitty, Jyrki, Klemola, Soili, Ruuhilehto, Kaarin, Seppälä, Pertti, Toikka, Kari & Tuominen, Eeva: Tehdas laboratoriona. Työ, kulttuuri ja teknologia -tutkimusprojektin väliraportti. Tampere 1994. 142 s.  

43/1993 Koistinen, Pertti: Lama ja työvoimapolitiikan linjavalinnat Suomessa. Tampere 1993. 44 s. 

42/1993 Kovanen, Helena: Sosiaalityöntekijöiden ja heidän lähijohtajiensa käsityksiä johtamisesta alueellisessa sosiaalitoimistossa. Tampere 1993. 78 s.  

41/1993 Martikainen, Sinikka, Riikonen, Eila & Vuorisalo, Irmeli: Siivoustyötä tekevien alueellinen varhaiskuntoutustarve. Tampere 1993. 97 s.  

40/1993 Saari, Juho: Markkinayhteiskunta, työmarkkinat ja sosiaalipolitiikka. Karl Polanyin ’suuren murroksen’ yhteiskuntateoriasta ja sen ajankohtaisuudesta. Tampere 1993. 71 s.  

39/1993 Alasoini, Tuomo: Ohut tuotanto ja antroposentrinen tuotanto tulevaisuuden tehtaan malleina. Näkökulmia kansallisen FAST-tutkimusprojektin kannalta. Tampere 1993. 95 s. 

38/1993 Kasvio, Antti: Action research for improved performance and quality of working life in Finnish municipal service organizations. A project description. Tampere 1993. 28 p.  

37/1993 Kyllönen, Riitta: Work/Family Interface: Perspectives and Solutions. A Literature Review. Tampere 1993. 35 p.  

36/1992 Kasvio, Antti (ed.): Industry without blue-collar workers – Perspectives of European clothing industry in the 1990’s. Tampere 1992. 441 p.  

35/1992 Isaksson, Paavo: Henkilöstön edustuksen toteutuminen yritysten hallintoelimissä. Esitutkimusraportti. Tampere 1992. 128 s.

34/1992 Nakari, Risto: Työelämän laatu kunnissa. Tampere 1992. 178 s.  

33/1992 Partanen, Sirpa: Tuloksellisuuden arviointi kunnissa. Tampere 1992. 178 s.

32/1992 Kalliola, Satu: Henkilöstön kuulemisesta yhteispäättämiseen. Tampere 1992. 134 s.  

31/1992 Pesonen, Ilkka: Työkonferenssimenetelmä työn tutkimisen ja kehittämisen välineenä. Tampere 1992.106 s.  

30/1992 Kuula, Arja: Tulosta, säästöä ja kannustusta? Tutkimus kunnallisen sektorin tulos-palkkioiden ongelmista ja mahdollisuuksista. Tampere 1992. 108 s.  

29/1992 Lavikka, Riitta: Ryhmätyö tulee vaatetusteollisuuteen. Tutkimus vaatetusyritysten siirtymisestä vaihetyöstä ryhmätyöhön perustuviin työorganisaatioihin. Tampere 1992. 240 s.  

28/1992 Pesonen, Ilkka: Hyvän keittiön salaisuus. Asiantuntijanäkemykset ruokapalvelujen kehitysvaiheista Suomessa. Tampere 1992. 49 s.  

27/1992 Koistinen, Pertti, Poikkeus, Leena, Sihto, Matti & Suikkanen, Asko: Finnish Labour Market Policy in Trial – Evaluation on the 1980’s. Tampere 1992. 91 p.  

26/1991 Ketola, Outi (toim.): Näkökulmia kunnallisten organisaatioiden kehittämiseen. Tampere 1991. 219 s.  

25/1991 Kasvio, Antti, Mak, Csaba & McDaid, Michael (eds.): Work and Social Innovations in Europe. Proceedings of a Finnish-Hungarian Seminar in Helsinki, 11–13 September 1990. Tampere 1991. 394 p.  

24/1991 Heiskanen, Tuula: The Relationship of Theory and Practice from the Viewpoint of the Learning Process: an Assessment of an Extension Training Programme for Public Administrators. Tampere 1991. 45 p.  

23/1991 Kasvio, Antti: Taloudellisen rationaliteetin rajat. Markkinayhteiskunnallistumisen ja sosiaalisen integraation yhteyden pohdintaa viimeaikaisessa sosiologisessa ja taloustieteellisessä kirjallisuudessa. Tampere 1991. 63 s.  

22/1991 Lumijärvi, Ismo: Tulosarvioinnin kehittämisen tutkimisesta. Näkökulmia viitekehyksen ja tutkimusmetodiikan täsmentämiseksi liittyen kunnallisten palveluorganisaatioiden työelämän laadun tutkimushankkeeseen. Tampere 1991. 51 s.  

21/1991 Kuitunen, Kimmo: Toimintatutkimuksen tulosten arviointi- ja mittaamisongelmat: Esimerkkitapauksena henkilöstön kehittäminen kuntasektorilla. Tampere 1991. 101 s.  

20/1990 Heiskanen, Tuula, Hyväri, Susanna, Kinnunen, Merja, Kivimäki, Riikka, Korvajärvi, Päivi, Lehto, Anna-Maija, Martikainen, Riitta, Räsänen, Leila, Salmi, Minna, Varsa, Hannele & Vehviläinen, Marja: Työelämän sukupuolistuneet käytännöt. Tutkimussuunnitelma. Tampere 1990. 56 s.  

19/1990 Heiskanen, Tuula (toim.): Työelämän muuttuvat ehdot – kohti 1990-luvun työpolitiikkaa. Raportti Työelämän muutoksen asiantuntijaseminaarista Tampereella 9.-10.1.1990. Tampere 1990. 203 s. 

18/1990 Tolppanen, Marjo: Työhön palaavat ja ammattiaan vaihtavat aikuiskoulutuksellisena haasteena. Esitutkimusraportti. Tampere 1990. 49 s.  

17/1990 Heiskanen, Tuula, Hyväri, Susanna, Kinnunen, Merja, Kivimäki, Riikka, Korvajärvi, Päivi, Lehto, Anna-Maija, Martikainen, Riitta, Räsänen, Leila, Salmi, Minna, Varsa, Hannele & Vehviläinen, Marja: Gendered Practices in Working Life. Project Outline. Tampere 1990. 37 p.  

16/1990 Kevätsalo, Kimmo: Kunnallishallinnon työelämän laadun ja palvelutuotannon tuloksellisuuden kehittämisen tutkimusohjelma. Tampere 1990. 148 s.  

15/1990 Martikainen, Riitta: Gender and Women’s Interests in Collective Bargaining. Tampere1990. 25 p.  

14/1990 McDaid, Mike: The Economic and Social Dimensions to European Integration: An Interpretation of 1992 and Its Implications for Finland. Tampere 1990. 33 p.  

13/1990 Laiho, Marianna: Tulevaisuuden toimitusta tekemässä. Raportti Journalististen organisaatioiden ja työkulttuurien muutos -seminaarista Tampereella 2.-–3.3.1990. Tampere 1990. 47 s.  

12/1990 Saloniemi, Antti: Construction, Safety and Campaigns. Some Notes on Finnish Construction Industry, Its Safety Problems and Possibilities of Campaigns. Tampere 1990. 65 p.  

11/1990 Arnkil, Robert: Ikkunoita työvoimatoimiston toimintaan. Tapausesimerkkinä Tampereen työvoimatoimisto. Tampere 1990. 115 s.  

10/1990 Kivimäki, Riikka: Työmarkkinoille paluu ja työuran murros. Keski-ikäisen naisen koulutus- ja työllistymissuunnitelmat. Tampere 1990. 86 s.  

9/1990 Kirjonen, Juhani: Työelämän tutkimus Suomessa jatkokoulutuksen näkökulmasta. Tampere 1990. 20 s.  

8/1990 Koivisto, Tapio: Työsuojelu kunnissa. KTV:läisten työsuojeluaktiivien näkemyksiä organisaatiokohtaisten työsuojelukäytäntöjen kehittämisestä. Tampere 1990. 139 s.  

7/1990 Kasvio, Antti: Recent Work Reforms, Their Social and Political Context and the Development of Social Scientific Work Research in Finland. Tampere 1990. 28 p.  

6/1989 Rauhala, Pirkko-Liisa: Tietoperusta ja työtehtävät sosiaalialan keskiasteen ammateissa. Käsitteellistä kehittelyä. Tampere 1989. 70 s.

5/1989 Martikainen, Riitta: Hyvän naisen lisä. Työehdot, sopimustoiminta ja sukupuoli-järjestelmä. Esitutkimus. Tampere 1989. 83 s. 6/1989 Rauhala, Pirkko-Liisa: Tietoperusta ja työtehtävät sosiaalialan keskiasteen ammateissa. Käsitteellistä kehittelyä. Tampere 1989. 70 s.  

4/1989 Saloniemi, Antti: Näkökohtia Rakenna turvallisesti -kampanjasta ja rakennusteollisuuden töistä ja työsuojelusta. Väliraportti. Tampere 1989. 116 s.  

3/1989 Aro, Jari: Massatuotannosta muodin tekemiseen? Hong Kongin vaatetusteollisuuden kehityspiirteitä. Tampere 1989. 27 s.  

2/1989 Arnkil, Robert: Työvoimatoimiston kehittämisjännitteet muuttuvilla työmarkkinoilla. Tapausesimerkkinä Tampereen työvoimatoimisto. Tampere 1989. 60 s.

1/1989 Aro, Jari: Fordismin kriisi ja joustavatuotantostrategia. Tampere 1989. 33 s.