Esittely

Yksikkömme tutkimus ja opetus käsittelevät monitieteisesti ajankohtaisia hyvinvointiin ja työelämään liittyviä kysymyksiä.

Olemme monipuolinen, kokoava ja ajanmukainen tutkimus-, keskustelu-, opetus- ja kehittämisfoorumi. Yksikössämme toteutettava opetus integroituu kiinteästi yksikön tutkimustoimintaan, ja opiskelijat osallistuvat hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Tutkimushankkeemme tuottavat toisiaan täydentäviä näkökulmia hyvinvointia koskeviin kysymyksiin.

HYPO (Hyvinvointitutkimus Porissa) -tutkimusryhmämme analysoi yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvoinnin välistä suhdetta seuraavilla toisiinsa limittyvillä ulottuvuuksilla:

  1. Hyvinvoinnin rakenteet
  2. Eletty ja koettu hyvinvointi
  3. Hyvinvointi käsitteenä

Toimintaamme leimaa avoin keskusteluyhteys paikallisiin toimijoihin sekä yhteistyö alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Toimintamme on alueellisesti tärkeää sekä kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavaa.

Tutkimustoiminnassamme painottuvat osallistavat menetelmät, tutkimusmenetelmien kehittäminen sekä menetelmien ja aineistojen moninaisuus. Meneillään olevien hankkeiden lisäksi pyrimme aktiivisesti tuottamaan uusia, akateemisesti orientoituneita ja käytännön kenttiä palvelevia monitieteisiä hankkeita.

Lisätietoa tutkijoidemme julkaisuista ja asiantuntijuudesta on saatavilla Tampereen yliopiston tieteellisen toiminnan TUNICRIS- tietokannassa.

Yhteistyökumppanit