Yhteistyökumppanit

Yliopistot ja korkeakoulut

DIAK Pori

Göteborgs Universitetet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta

Humak Humanistinen ammattikorkeakoulu

Jyväskylän yliopisto

NTNU Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social and Educational Sciences

SAMK Satakunnan ammattikorkeakoulu

Trinity College Dublin, School of Social Work and Social Policy

Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Turun yliopisto, Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Porin yksikkö

Universidad de Buenos Aires, IIGG Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales

Universidad Nacional de Córdoba, FDyCS Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Argentina

Universidad Nacional de La Plata, IdIHCS Instituto de Investigaciones de Humanidades y Ciencias Sociales, Argentina

Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia,

Universitat de Barcelona, Facultat d’Economia i Empresa

 

Tutkimuskeskukset ja tutkimuslaitokset

Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELE, Turun yliopisto

Eläketurvakeskus  ETK

Juvenia Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Xamk Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskus LaWe, Turun yliopisto

Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA, Tampereen yliopisto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä – Space and Political Agency Research Group SPARG, Tampereen yliopisto

TRANSIT Research Centre on Transnationalism and Transformation, Tampereen yliopisto,

Trinity Research in Childhood Centre TRiCC, Trinity College Dublin

Tutkimuskeskus Fafo, Oslo

Työelämän tutkimuskeskus – Work Research Center WRC, Tampereen yliopisto

 

Verkostot

Association International Network for Comparative Analysis of Social Inequalities INCASI

Institutionaaliset käytännöt ja vuorovaikutus hyvinvointipalvelujen marginaaleissa – Margi tutkimusryhmä, Tampereen yliopisto

The Labour and Education Research Group GRET, Universidad Autònoma de Barcelona

Monitieteinen psykososiaalinen syöpätutkimus MOPSY, Tampereen yliopisto

Perhetutkimusverkosto

Sociology of Families and Intimate Lives Research Network RN 13, ESA European Sociological Association

Sosnet  – valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto

Youth and Generation Research Network RN 30, ESA European Sociological Association

 

Tieteelliset seurat

ESA European Sociological Association

European Society on Family Relations

Lapsuudentutkimuksen seura

Nuorisotutkimusseura

Sosiaalipoliittinen yhdistys ry

Sosiaalityön tutkimuksen seura

Suomen miestutkimuksen seura

Työelämän tutkimusyhdistys ry

The Westermarck Society

 

Alueelliset ja paikalliset toimijat

Lastenkulttuurikeskus Kruunupää

Mannerheimin lastensuojeluliiton Satakunnan piiri

Porin kaupunki

Satakunnan ELY-keskus

Satakunnan yhteisökeskus

Satakuntaliitto

Satasairaala

Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos

SPR Satakunnan piiri

 

Muut

Ensi- ja turvakotien liitto, Turvassa -hanke

Mannerheimin lastensuojeluliitto, Helsingin yhdistys

Tietoarkisto FSD, Tampereen yliopisto