Työelämän tutkimuskeskus

Työelämän tutkimuskeskuksen tavoitteena on edistää tutkimusta työn ja työelämän eri alueilla. Tutkimusten yhdistävä teema on kestävä työelämä.

Esittely

Työelämän tutkimuskeskus (WRC) yhdistää työelämän tutkijoita eri tieteenaloilta. Tutkimuskeskus on osa Yhteiskuntatieteellistä tiedekuntaa. Työelämän tutkimuskeskus toteuttaa tutkimusta työn ja työelämän eri alueilla sekä tukee perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Tutkijoiden edustamia tieteenaloja ovat mm. sosiologia, sosiaalipsykologia, psykologia, terveystieteet, sosiaalipolitiikka, hallintotiede ja kasvatustieteet. Tutkimusten yhdistävä teema on kestävä työelämä.

Työelämän tutkimuskeskuksen projektit saavat ulkopuolista rahoitusta mm. Suomen Akatemialta, Työsuojelurahastolta ja eri ministeriöiltä sekä Euroopan Komissiolta. Projekteja tukevat myös useat yritykset, säätiöt, työmarkkinajärjestöt ja kunnat.