Teema: Työn vaatimukset, voimavarat ja työhyvinvointi

Tässä tutkimusteemassa selvitetään ajankohtaisten ja muuttuvien työn vaatimusten ja voimavarojen yhteyttä työhyvinvointiin ja terveyteen erilaisissa työtehtävissä. Ajankohtaisia tutkimusaiheita ovat esimerkiksi monipaikkainen työ, työn intensifikaatio ja työn turhakkeet. Työhyvinvointia tutkitaan sekä kielteisen (muun muassa stressin ja työuupumuksen) että myönteisen hyvinvoinnin (muun muassa työn imu) näkökulmista käsin.

Palaverismista tuottaviin kokouksiin (2024–2026)
Vastuuhenkilö: Anne Mäkikangas
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Työuupumuksen alkulähteillä (2023–2025)
Vastuuhenkilö: Anne Mäkikangas
Rahoittaja: Ami-säätiö

Työuupumukseen liittyvät käytännöt ja niiden vaikutukset eri maissa (2022–2024)
Vastuuhenkilö: Anne Mäkikangas
Rahoittaja: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Kosketus ja tunteet terveydenhuollon vuorovaikutuksessa (2021–2025)
Vastuuhenkilö: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Suomen Akatemia

Viha ja julkisuus: Päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivä vihapuhe yhteiskunnallisesta ja oikeudellisesta näkökulmasta (2020–2022)
Vastuuhenkilö: Atte Oksanen
Rahoittaja: Helsingin Sanomain Säätiö

Turvallisesti etänä – työhyvinvointi ja sen johtaminen etätyössä (2021–2022)
Vastuuhenkilö: Anne Mäkikangas
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

EuroAgeism (2018–2022)
Vastuuhenkilö: Pirjo Nikander
Rahoittaja: EU Horisontti 2020

Duunarit –Suorittavan työn psykologinen sopimus, mielekkyys ja ammattiylpeys (2020–2021)
Vastuuhenkilö: tutkijatohtori Tiina Saari
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Managing new intensified job demands through self-regulative resources (2017–2022)
Vastuuhenkilö: Saija Mauno
Rahoittaja: Suomen Akatemia

Kuinka saada vapaa-aika toimimaan? Vapaa-ajan aktiivinen käyttö keinona palautua stressaavasta työstä (2017–2022)
Vastuuhenkilö: Akatemiatutkija Jessica De Bloom
Rahoittaja: Suomen Akatemia

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (2016–2019)
Koordinaattori: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Suomen Akatemia (STN)

Työterveysneuvottelu työhönpaluun tuessa (2015–2019)
Konsortio: Tampereen yliopisto ja Työterveyslaitos
Koordinaattori: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Työsuojelurahasto