Teema: Työ, hyvinvointi ja elämänlaatu

Tutkimusalueen teemoja ovat mm. työaikojen ja työsuhteiden muutokset ja niiden yhteydet hyvinvointiin, työn epävarmuus, työn tietoistuminen, työn ja perheen suhteet, työn laatu, työnteon paikat ja työurat. Näitä teemoja tutkitaan huomioiden sukupuolten, sukupolvien, sosiaaliryhmien ja yhteiskuntien väliset erot, samoin kuin organisaatioiden toimintatapojen ja johtamisen erot. Työelämässä koettua hyvinvointia tutkitaan yhtäältä stressin ja uupumisen ja toisaalta palautumisen viitekehyksistä.

Työuupumuksen alkulähteillä (2023–2025)
Vastuuhenkilö: Anne Mäkikangas
Rahoitus: Ami-säätiö

Työuupumukseen liittyvät käytännöt ja niiden vaikutukset eri maissa (2022–2024)
Vastuuhenkilö: Anne Mäkikangas
Rahoitus: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Kosketus ja tunteet terveydenhuollon vuorovaikutuksessa (2021–2025)
Vastuuhenkilö: Johanna Ruusuvuori
Rahoitus: Suomen Akatemia

Viha ja julkisuus: Päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivä vihapuhe yhteiskunnallisesta ja oikeudellisesta näkökulmasta (2020–2022)
Vastuuhenkilö: Atte Oksanen
Rahoittaja: Helsingin Sanomain Säätiö

Turvallisesti etänä – työhyvinvointi ja sen johtaminen etätyössä (2021–2022)
Vastuuhenkilö: Anne Mäkikangas
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

EuroAgeism (2018–2022)
Vastuuhenkilö: Pirjo Nikander
Rahoittaja: EU Horisontti 2020

Duunarit –Suorittavan työn psykologinen sopimus, mielekkyys ja ammattiylpeys (2020–2021)
Vastuuhenkilö: tutkijatohtori Tiina Saari
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Managing new intensified job demands through self-regulative resources (2017–2022)
Vastuuhenkilö: Saija Mauno
Rahoittaja: Suomen Akatemia

Kuinka saada vapaa-aika toimimaan? Vapaa-ajan aktiivinen käyttö keinona palautua stressaavasta työstä (2017–2022)
Vastuuhenkilö: Akatemiatutkija Jessica De Bloom
Rahoittaja: Suomen Akatemia

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (2016–2019)
Koordinaattori: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Suomen Akatemia (STN)

Työterveysneuvottelu työhönpaluun tuessa (2015–2019)
Konsortio: Tampereen yliopisto ja Työterveyslaitos
Koordinaattori: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Työsuojelurahasto