Teema: Työ, hyvinvointi ja elämänlaatu

Tutkimusalueen teemoja ovat mm. työaikojen ja työsuhteiden muutokset ja niiden yhteydet hyvinvointiin, työn epävarmuus, työn tietoistuminen, työn ja perheen suhteet, työn laatu, työnteon paikat ja työurat. Näitä teemoja tutkitaan huomioiden sukupuolten, sukupolvien, sosiaaliryhmien ja yhteiskuntien väliset erot, samoin kuin organisaatioiden toimintatapojen ja johtamisen erot. Työelämässä koettua hyvinvointia tutkitaan yhtäältä stressin ja uupumisen ja toisaalta palautumisen viitekehyksistä.

Duunarit –Suorittavan työn psykologinen sopimus, mielekkyys ja ammattiylpeys (2020-2021)

Vastuuhenkilö: tutkijatohtori Tiina Saari
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Kuinka saada vapaa-aika toimimaan? Vapaa-ajan aktiivinen käyttö keinona palautua stressaavasta työstä (2017-2022)

Vastuuhenkilö: Akatemiatutkija Jessica De Bloom
Rahoittaja: Suomen Akatemia

Työn intensifikaatio ja sen hallinta itsesäätelyn voimavarojen avulla: laaja vertaileva tutkimus eri ammatti- ja ikäryhmissä (ijdfin) (2017-2021)

Konsortion johtaja: Professori Saija Mauno
Rahoittaja: Suomen Akatemia

Erilaisten taukojen merkitys työkuormituksesta palautumisessa ikäntyvillä opettajilla (2017-2019)

Vastuuhenkilö: Professori Ulla Kinnunen
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (2016-2019)

Koordinaattori: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Suomen Akatemia (STN)

ISWAF – Kansainvälinen kysely työn ja perheen yhteensovittamisesta

Koordinaattori: Mia Tammelin

Work, In/Equality and Public Policy. WIP (2015-2021)

Koordinaattori: Jouko Nätti on tutkimusryhmän jäsen
Rahoittaja: Suomen Akatemia, Strateginen rahoitus

Työajat, terveys, työhyvinvointi ja työelämään osallistuminen – työaikoihin liittyvien uusien toimintamallien ja ratkaisujen luominen Pohjoismaihin (2015-2020)

Koordinaattori Tampereen yliopistossa: Jouko Nätti
Konsortio: Työterveyslaitos ja pohjoismaisia yliopistoja
Rahoittaja: NordForsk

Työterveysneuvottelu työhönpaluun tuessa (2015-2019)

Konsortio: Tampereen yliopisto ja Työterveyslaitos
Koordinaattori: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura (2015-2017)

Koordinaattori: Jouko Nätti
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Organisaatioon sitoutuminen ja tiedon jakaminen tietointensiivisissä organisaatioissa (2015-2016)

Koordinaattori: Tuula Heiskanen
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

FLEXLIFE – Työn ajalliset joustot, myöhempi työura ja perheen arki (2014-2018)

Koordinaattori: Jouko Nätti
Rahoittaja: Suomen Akatemia

Yksilön ja työyhteisön näkökulma työhyvinvointiin (2012-2017)

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori, dosentti Anne Mäkikangas

Työkuormituksesta palautuminen: työ- ja ympäristöpsykologisten näkökulmien yhdistäminen (2012-2016)

Koordinaattorit: Ulla Kinnunen ja Kalevi Korpela
Rahoittaja: Suomen Akatemia