Hanke tuottaa uutta tietoa työelämän tutkimuksen katvealueeseen jääneestä suorittavasta työstä. Hankkeessa selvitetään, mitkä tekijät pitävät suorittavan työn psykologisen sopimuksen edelleen tasapainossa. Hankkeessa siis analysoidaan, millaisia ovat työntekijöiden käsitykset omista velvollisuuksistaan työssä ja työnantajan vastavuoroisesti työntekijöilleen antamista lupauksista. Lisäksi hankkeessa tutkitaan, millaisista tekijöistä kumpuavat suorittavan työn mielekkyys ja ammattiylpeys.

Tutkimusaineisto hankitaan yhteistyössä Teollisuusliiton ja Palvelualojen ammattiliiton (PAM) kanssa. Projektissa hyödynnetään sekä kysely- että haastatteluaineistoa. Teollisuusliitossa tutkimus kohdistuu teknologiateollisuuteen, jossa tutkimuskohteina ovat kone- ja kulkuneuvoteollisuuden työntekijät sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksen työntekijät. PAM:issa tutkimus kohdistuu kiinteistöpalvelualaan, jossa tutkimuskohteina ovat siivoojat ja kiinteistönhoitoalan työntekijät.

Hankkeen omat sivut löytyvät osoitteesta https://research.tuni.fi/duunarit/

Rahoittaja: Työsuojelurahasto 2020-2021

Vastuuhenkilö: tutkijatohtori Tiina Saari, tiina.saari@tuni.fi

Tutkijat:
tutkijatohtori Tuija Koivunen, tuija.koivunen@tuni.fi
yliopistonlehtori Pasi Pyöriä, pasi.pyoria@tuni.fi
professori Harri Melin, harri.melin@tuni.fi

Tietosuojailmoitus.doc