Tutkijat ja yhteystiedot

Postiosoite: Työelämän tutkimuskeskus, PL 33014 Tampereen yliopisto

 

Seuraa meitä somessa:

Seuraa meitä Instagramissa: @tau_work_research_centre.

Sivumme Facebookissa sekä LinkedInssä löydät nimellä Work Research Centre.

YouTube-kanavamme: Work Research Centre – YouTube

 

Johtaja

Anne Mäkikangas
työ- ja organisaatiopsykologia, työhyvinvointi, yksilölliset voimavarat, työn tuunaus, etätyö

Tutkijat

Simo Aho
sosiologia, sosiaalipolitiikka, työllisyys, työttömyys, työvoimapolitiikka, vaikuttavuuden arviointi

Iiris Annala
sosiaalipolitiikka, sosiaaliturvajärjestelmien koordinaatio EU:ssa, tietokäytäntöjen tutkimus

Jenna Bergdahl
itseohjautuvuus, teknologia, tekoäly, hyvinvointi, sosiaalipsykologia

Arja Haapakorpi
sosiologia, työelämän ja tutkimus ja koulutuspolitiikka, asiantuntijuus, työn organisointi, epätyypillinen ansiotyö

Tuula Heiskanen
työpsykologia, työn sosiologia

Sakari Ilomäki
sosiaalipsykologia, työelämän vuorovaikutus, videovälitteinen vuorovaikutus

Esa Jokinen
arviointitutkimus, työllisyys- ja koulutuspolitiikka, oppiminen työelämässä

Ulla Kinnunen
työ- ja organisaatiopsykologia, työstä palautuminen, työhyvinvointi, työuupumus

Tuija Koivunen
sukupuolen mukainen segregaatio, sukupuolistavat käytännöt, tasa-arvo

Miikaeli Kylä-Laakso
työmarkkinajärjestelmä, sukupuoli, julkinen sektori, kilpailukyky

Rita Latikka
sosiaalipsykologia, hyvinvointi, minäpystyvyys, yksinäisyys, robottiteknologiat, sensoriteknologiat

Heidi Lehtovaara
työelämän tutkimus, sukupuolentutkimus, maahanmuutto, työnhaku, digitaalinen työnhaku, rekrytointi, yhdenvertaisuus, syrjintä, rasismi

Minna Leinonen
sosiaalipsykologia, sukupuolentutkimus, sukupuolten tasa-arvo työelämässä, intersektionaalisuus, toimintatutkimus, työpaikkademokratia, vuorovaikutus

Sara Liinamo
sosiologia, työelämän psykologisoituminen, persoonallisuustestit ja testaaminen, rekrytointi, opinto- ja uraohjaus, kriittinen psykologia

Sami Lind
arjen maantiede, työelämän marginaali

Aija Logren
sosiaalipsykologia, sosiaalinen vuorovaikutus, vuorovaikutustutkimus, ohjaus, päätöksenteko, neuvottelu, institutionaalinen vuorovaikutus

Saija Mauno
työ- ja organisaatiopsykologia, työelämän muutokset, työhyvinvointi, työstressi

Harri Melin
sosiologia, työelämän muutos, työelämän valtasuhteet, työmarkkinapolitiikka

Niklas Mäkinen
sosiologia, työurat, epätyypillinen ansiotyö, pimeä työ, harmaa talous

Jaana-Piia Mäkiniemi
työ- ja organisaatiopsykologia, työhyvinvointi, työhyvinvoinnin kehittäminen, työn digitalisoituminen, teknoimu, teknostressi, työn moraalidilemmat

Clas-Håkan Nygård
työterveys, työkyky, ikääntyminen ja työ, ergonomia, työepidemiologia, työpaikkainterventiot

Satu Ojala
työelämän ja työmarkkinoiden tutkimus, työolot ja työn laatu, työurat, työn prekarisaatio, työvoimapolitiikka, työttömyys

Reetta Oksa
sosiaalipsykologia, työhyvinvointi, työpahoinvointi, vuorovaikutus, sosiaalinen media työelämässä

Atte Oksanen
sosiaalipsykologia, vuorovaikutus, hyvinvointi, sosiaalinen media, teknologiat, työpaikkakiusaaminen, päihteet ja addiktiot’

Katri Otonkorpi-Lehtoranta
sosiologia, työelämän opinnot, työhyvinvointi, toimintatutkimus ja dialoginen työelämän kehittäminen, sukupuolentutkimus, tasa-arvokäytännöt, sukupuolten välinen tasa-arvo työelämässä, risteävyys, kriittinen militarismi

Virve Peteri
sosiologia, teknologian tutkimus, työtilojen tutkimus, ergonomian sosiaalinen ja kulttuurinen tutkimus, persoonallisuustestaus ja valta

Laura Peutere
työurat, työolot, rekisteriaineistot

Federica Previtali
sosiaalinen vuorovaikutus työssä, ikäsyrjintä työelämässä ja työmarkkinoilla, henkilöstöjohtaminen, esimiehen ja alaisen välinen vuorovaikutus, rekrytoijan ja työnhakijan vuorovaikutus, monimuotoisuus ja osallistaminen työpaikalla

Pasi Pyöriä
työelämän ja työmarkkinoiden tutkimus, työolot ja työn laatu, työurat, työn prekarisaatio

Johanna Ruusuvuori
sosiaalipsykologia, työelämän vuorovaikutus, ammattilais-asiakas vuorovaikutus, videovälitteinen vuorovaikutus, päätöksenteko työelämän tilanteissa, esimies-alais-keskustelut, institutionaaliset normit

Tiina Saari
sosiologia, työhyvinvointi, työn digitalisaatio, suorittava työ, alustatyö, työasenteet, psykologinen sopimus

Stela Salminen
Työterveyspsykologia, työ- ja organisaatiopsykologia, työuupumus, toipuminen, kuntoutus, toimijuus, laadullinen tutkimus

Antti Saloniemi
sosiologia

Nina Savela
sosiaalipsykologia, asenteet, identifikaatio, robottiteknologiat, AR/VR-teknologia

Monika Snellman
Työ- ja organisaatiopsykologia, työterveyspsykologia, työhyvinvointi ja työuupumuksen tutkimus, esihenkilöiden ja johdon työnohjaus

Melisa Stevanovic
sosiologia/sosiaalipsykologia, vuorovaikutustutkimus, yhteinen päätöksenteko, asiantuntemus, auktoriteetti, valta, mielenterveyskuntoutus, työelämään valmentava ohjaus, työelämään siirtyminen

Sirpa Syvänen
sosiaali- ja terveystaloustiede, henkilöstövoimavarat, organisaatioiden muutos, kehittäminen ja uudistaminen, johtaminen, työelämän laatu, tuloksellisuus, yhteistoiminta, dialogisuus, toimintatutkimus

Mia Tammelin
sosiaalipolitiikka, perheet, työn, perheen ja muun elämän yhteensovittaminen, työolot, eriarvoisuus

Katriina Tapanila
kasvatustiede, työhyvinvointi (erityisesti työn merkityksellisyys), työurat, akateeminen työ, suorittava työ, maahanmuuttajien työllistyminen, toimintatutkimus, seuranta- ja arviointitutkimus

Pauliina Tiuraniemi
hallintotiede, kasvatustiede, organisaatiososiologia, työhyvinvointi, konfliktit, työyhteisöjen ja työelämän kehittäminen, työyhteisösovittelu, työn digitalisoituminen

Tuuli Turja
sosiaalipsykologia, palvelutyön robotisaatio, uuden teknologian käyttämisen motivaatiopsykologia ja jaettu päätöksenteko (erityisesti hyte)

 

Väitöskirjatutkijat

Jenna Bergdahl: Remote work puts our social needs at risk at work: How to replace the lost social support? (ohjaajat Atte Oksanen, Anne Mäkikangas & Reetta Oksa)

Shaghayegh Ghaffaripour: Employees’ well-being outcomes in the context of psychosocial safety climate, organizational fairness and psychological identity resources (ohjaajat Anne Mäkikangas & Saija Mauno)

Laura Hirva: Burnout and job performance trajectories among Finnish workers: A three-wave study (ohjaajat Saija Mauno & Anne Mäkikangas)

Milla Kallio: Happiness in the workplace: Factors and impacts on organisational success (ohjaajat Saija Mauno & Anne Mäkikangas)

Maria Krajewska-Olkkonen: The antecedents, hindrances and consequences of the work-related flow among Finnish managers (ohjaajat: Anne Mäkikangas, Jessica de Bloom, & Saija Mauno)

Heidi Lahti: Contextual barriers and facilitators of change: Process evaluation of participatory workplace interventions aiming to reduce stressful working conditions (ohjaajat Saija Mauno, Sampsa Puttonen & Virpi Kalakoski)

Lisa LaRue: Entrepreneurial flow, subjective well‐being and success: The characteristics, antecedents, hindrances and effects of flow in entrepreneurs (ohjaajat Anne Mäkikangas & Jessica de Bloom)

Heidi Lehtovaara: Skilled migrant women’s job searching experiences (ohjaajat: Pasi Pyöriä ja Tuija Koivunen)

Jie Li: Mental health in work – different generations in the swells of work life (ohjaajat Atte Oksanen, Jari Hakanen & Janne Kaltiainen)

Merja Luostarinen: Crafting a thriving workplace: Shared social identity leadership and new means to support self-determination at work (ohjaajat Anne Mäkikangas, Jari Hakanen, ja Perttu Salovaara)

Niklas Mäkinen: Exposing the Hidden Economy in Europe: Three Empirical Studies on Informal Employment and Its Determinants (Ohjaaja Satu Ojala)

Erika Mäntylä: Osallisuuden kokemus muutostekijänä (Ohjaaja Satu Ojala)

Päivi Niemi-Laine: Ammattiliittojen strateginen johtaminen (ohjaaja Harri Melin)

Jarmo Pekkanen: Autonomia ja toimijuus itseohjautuvissa organisaatioissa/Autonomy and agency in self-organizing organizational context (ohjaajat Saija Mauno & Päivi Hökkä)

Marjut Pietiläinen: Sukupuolistuneet työsyrjintäkokemukset ja niistä selviytyminen (Ohjaaja Satu Ojala)

Jaakko Sahimaa: Kohti mielekkäämpää ja merkityksellisempää työelämää/Towards more meaningful working life (ohjaajat Saija Mauno, Anne Mäkikangas, & Frank Martela)

Henna Salonius: Ambulatory electrodermal activity measurements as part of early identification and prevention of job burnout (ohjaajat Saija Mauno, Anne Mäkikangas & Satu Pakarinen)

Tiia Toivonen: Higher education students’ study-related well-being and sense of belonging to university community during COVID-19 pandemic (ohjaajat Anne Mäkikangas, Jaana-Piia Mäkiniemi ja Atte Oksanen)

Tiina Tuominen: Associations of psychological safety and psychosocial safety climate with mental health-related absenteeism and well-being at work (ohjaajat Anne Mäkikangas & Saija Mauno)

Tiia Kekola: Well-being at work as part of digitalization in small and medium-sized enterprises – findings from Finnish working life (ohjaajat Antti Saloniemi & Pasi Pyöriä)

Bastian Tammentie: Dynamics of agency within complex systems (ohjaajat Anne Mäkikangas, Päivi Hökkä & Mikael Wahlström)