Teema: Teknologia ja työ

Teknologinen murros muuttaa paitsi työmarkkinoita myös työn tekemisen tapoja ja vaikutukset ulottuvat myös palkkatyön ulkopuolelle.

Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (ROSE)
Konsortiohankkeen yhteyshenkilöt Tampereen yliopistossa: Arto Laitinen ja Pertti Koistinen
Rahoittaja: Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto

Sosiaalinen media työelämässä (2020-2022)
Tutkimuksen johtaja: Atte Oksanen
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Robotit yhteiskunnassa (2018-2021)
Tutkimuksen johtaja: Atte Oksanen
Rahoittajat: The Intelligent Society Platform INSO (2019–2021) ja Suomen Kulttuurirahasto (2018–2019).

Tekoälyyn perustuvat chatbotit rekrytoinnissa (2019 – 2020)
Projektin vastuututkija: Thomas Olsson
Rahoittaja: Tampereen yliopisto, INSO-rahoitus (Intelligent Society)

MediaTyö2030 – Monitieteinen tutkimus digitaalisesta murroksesta mediatyössä ja mediatyöntekijöiden parissa
Projektissa mukana: Mia Tammelin ja Tiina Saari
Rahoittaja: Helsingin Sanomain Säätiö

Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa. Yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden uudet haasteet (2017-2020)
Tutkimuksen johtaja: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Työsuojelurahasto