Teema: Teknologia ja työ

Teknologinen murros muuttaa paitsi työmarkkinoita myös työn tekemisen tapoja ja vaikutukset ulottuvat myös palkkatyön ulkopuolelle.

ReCreate, Reusing prefabricated concrete for a circular economy (2021-2025)
Konsortiohankkeen yhteyshenkilö Tampereen yliopistossa: Satu Huuhka
Rahoittaja: EU Horisontti 2020

SOL-TECH: Human-centered solar smart technology design for healthy aging (2021-2024)
Yhteyshenkilö: Paola Vivo
Rahoittaja: The Jane and Aatos Erkko Foundation

Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (ROSE)
Konsortiohankkeen yhteyshenkilöt Tampereen yliopistossa: Arto Laitinen ja Pertti Koistinen
Rahoittaja: Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto

Sosiaalinen media työelämässä (2018-2023)
Tutkimuksen johtaja: Atte Oksanen
Rahoittajat: Työsuojelurahasto, Suomen kulttuurirahasto & Wihurin säätiö

Robotit yhteiskunnassa (2018-2021)
Tutkimuksen johtaja: Atte Oksanen
Rahoittajat: The Intelligent Society Platform INSO (2019–2021) ja Suomen Kulttuurirahasto (2018–2019).

Tekoälyyn perustuvat chatbotit rekrytoinnissa (2019 – 2020)
Projektin vastuututkija: Thomas Olsson
Rahoittaja: Tampereen yliopisto, INSO-rahoitus (Intelligent Society)

MediaTyö2030 – Monitieteinen tutkimus digitaalisesta murroksesta mediatyössä ja mediatyöntekijöiden parissa
Projektissa mukana: Mia Tammelin ja Tiina Saari
Rahoittaja: Helsingin Sanomain Säätiö

Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa. Yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden uudet haasteet (2017-2020)
Tutkimuksen johtaja: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Työsuojelurahasto