Teema: Teknologia, digitalisaatio ja työ

Teknologinen murros muuttaa paitsi työmarkkinoita myös työn tekemisen tapoja ja vaikutukset ulottuvat myös palkkatyön ulkopuolelle.

ReCreate, Reusing prefabricated concrete for a circular economy (2021–2025)
Konsortiohankkeen yhteyshenkilö Tampereen yliopistossa: Satu Huuhka
Rahoittaja: EU Horisontti 2020

SOL-TECH: Human-centered solar smart technology design for healthy aging (2021–2024)
Yhteyshenkilö: Paola Vivo
Rahoittaja: The Jane and Aatos Erkko Foundation

Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (ROSE) (2015–2021)
Konsortiohankkeen yhteyshenkilöt Tampereen yliopistossa: Arto Laitinen ja Pertti Koistinen
Rahoittaja: Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto

Sosiaalinen media työelämässä (2018–2023)
Tutkimuksen johtaja: Atte Oksanen
Rahoittajat: Työsuojelurahasto, Suomen kulttuurirahasto & Wihurin säätiö

USUTE – SITOUTUAKO ROBOTTIIN? Uuden sukupolven teknologiat ja niiden hyväksyntä työpaikoilla (2019–2021)
Tutkimuksen johtaja: Harri Melin
Rahoittajat: Työsuojelurahasto, Teknologiateollisuus, Teollisuusliitto, JHL & Super

Robotit yhteiskunnassa (2018–2021)
Tutkimuksen johtaja: Atte Oksanen
Rahoittajat: The Intelligent Society Platform INSO (2019–2021) ja Suomen Kulttuurirahasto (2018–2019).

Tekoälyyn perustuvat chatbotit rekrytoinnissa (2019–2020)
Projektin vastuututkija: Thomas Olsson
Rahoittaja: Tampereen yliopisto, INSO-rahoitus (Intelligent Society)

MediaTyö2030 – Monitieteinen tutkimus digitaalisesta murroksesta mediatyössä ja mediatyöntekijöiden parissa
Projektissa mukana: Mia Tammelin ja Tiina Saari
Rahoittaja: Helsingin Sanomain Säätiö

Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa. Yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden uudet haasteet (2017–2020)
Tutkimuksen johtaja: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Työsuojelurahasto