Teema: Työelämän muutokset – digitalisaatio ja ilmastokriisi

Tutkimusalueen ytimessä on aina uusia muotoja saava digitaalinen murros, joka muuttaa paitsi työntekemisen tapoja myös työmarkkinoita ja muuttuvien osaamisvaatimusten kautta myös työn ja koulutusjärjestelmien suhdetta. Ilmastokriisin oloissa muutokset saavat osin myös kaksoissiirtymän luonteen; teknologisen murroksen lisäksi uusia haasteita työelämälle tuo myös paine siirtyä hiilettömään tuotantoon.

Taloushallinnon digitalisointi ja yhteisöllinen oppiminen toimintatutkimuksen keinoin (2024–2028)
Tutkimuksen johtaja: Arja Haapakorpi
Rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus

Tekoälymurros työelämässä (2024–2026)
Tutkimuksen johtaja: Atte Oksanen
Yhteyshenkilö: Iina Savolainen
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

ReCreate, Reusing prefabricated concrete for a circular economy (2021–2025)
Konsortiohankkeen yhteyshenkilö Tampereen yliopistossa: Satu Huuhka
Rahoittaja: EU Horisontti 2020

SOL-TECH: Human-centered solar smart technology design for healthy aging (2021–2024)
Yhteyshenkilö: Paola Vivo
Rahoittaja: The Jane and Aatos Erkko Foundation

Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (ROSE) (2015–2021)
Konsortiohankkeen yhteyshenkilöt Tampereen yliopistossa: Arto Laitinen ja Pertti Koistinen
Rahoittaja: Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto

Sosiaalinen media työelämässä (2018–2023)
Tutkimuksen johtaja: Atte Oksanen
Rahoittajat: Työsuojelurahasto, Suomen kulttuurirahasto & Wihurin säätiö

USUTE – SITOUTUAKO ROBOTTIIN? Uuden sukupolven teknologiat ja niiden hyväksyntä työpaikoilla (2019–2021)
Tutkimuksen johtaja: Harri Melin
Rahoittajat: Työsuojelurahasto, Teknologiateollisuus, Teollisuusliitto, JHL & Super

Robotit yhteiskunnassa (2018–2021)
Tutkimuksen johtaja: Atte Oksanen
Rahoittajat: The Intelligent Society Platform INSO (2019–2021) ja Suomen Kulttuurirahasto (2018–2019).

Tekoälyyn perustuvat chatbotit rekrytoinnissa (2019–2020)
Projektin vastuututkija: Thomas Olsson
Rahoittaja: Tampereen yliopisto, INSO-rahoitus (Intelligent Society)

MediaTyö2030 – Monitieteinen tutkimus digitaalisesta murroksesta mediatyössä ja mediatyöntekijöiden parissa
Projektissa mukana: Mia Tammelin ja Tiina Saari
Rahoittaja: Helsingin Sanomain Säätiö

Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa. Yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden uudet haasteet (2017–2020)
Tutkimuksen johtaja: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Työsuojelurahasto