Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja -sarjaa on julkaistu vuodesta 1989 lähtien. Raporteissa käsitellään monipuolisesti työelämään keskittyvää tutkimusta.

Mikäli olet kiinnostunut julkaisemaan tässä julkaisusarjassa, ota hyvissä ajoin yhteyttä Anne Mäkikankaaseen (anne.makikangas@tuni.fi) keskustellaksesi raportin sisällöstä ja aikataulusta.


Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja -sarja

Vuoden 2007 ja sitä vanhemmat julkaisut ovat saatavissa vain painettuna versiona.

116/2023 Perkiö, Mikko, Mbare, Benta, Svynarenko, Arseniy, Kokkinen, Lauri & Koivusalo, Meri: Occupational safety and health risks amongst food delivery workers. Tampere 2023. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2926-6

115/2022 Sjöblom, Kirsi, Mäkiniemi, Jaana-Piia, Juutinen, Soile, Oksanen, Atte & Mäkikangas, Anne: Turvallisesti etänä – työhyvinvointi ja sen johtaminen etätyössä. Tampere 2022. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2690-6

114/2022 Piippo, Sisko, Syvänen, Sirpa & Kolehmainen, Riitta: Dialoginen toimintatapa: SoteDialogit-hankkeen kehittämisopas työyhteisöille. Tampere 2022. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2637-1

113/2022 Syvänen, Sirpa, Loppela, Kaija & Kolehmainen, Riitta: Työyhteisöjen ja johtamisen dialoginen kehittäminen: Työhyvinvoinnin, tuloksellisuuden ja uudistumisen tekijät: SoteDialogit-hankkeen artikkelikokoelma. Tampere 2022. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2635-7

112/2022 Neupane, Subas, Kyrönlahti, Saila, Lumme-Sandt, Kirsi, Kosonen, Hanna, Siukola, Anna, K.C., Parakash, Nikander Pirjo & Nygård, Clas-Håkan: Ikääntyvien työntekijöiden eläkeaikeet ja työllistymiskyky: Tutkimushankkeen loppuraportti. Tampere 2022. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2393-6

111/2021 Saari, Tiina, Koivunen, Tuija, Pyöriä, Pasi, Leinonen, Minna, Tapanila, Katariina & Melin, Harri: Duunarit ammatistaan ylpeät: Duunarit-hankkeen loppuraportti. Tampere 2021. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2237-3

110/2021 Melin, Harri, Laakso, Kalle, Krutova, Oxana, Turja, Tuuli, Koistinen, Pertti & Särkikoski, Tuomo: Uuden sukupolven teknologiat ja niiden hyväksyntä työpaikoilla: Side robottiin syntyy osallistumisesta. Tampere 2021. 34 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2101-7 

109/2020 Rantanen, Johanna, Koivula, Minna, Hiltunen, Pihla, Niemi, Liisa, Saari, Tiina, Tammelin, Mia, Parviainen, Tiina & Villi, Mikko: Mediatyöntekijöiden kokemuksia työstä digitaalisessa toimintaympäristössä: Media Work 2030-kyselyn alustavat tulokset. Tampere 2020. 43 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1549-8

108/2020 Peutere, Laura, Ravaska, Terhi & Virtanen, Pekka: Kelan kuntoutus-psykoterapian hakijat ja työmarkkinakiinnittyminen – kuvailevaa analyysia hakijoiden työllisyydestä, työkyvystä ja opinnoista viiden vuoden seurannassa. Tampere 2020. 31 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1543-6 

107/2020 Krutova, Oxana: Kuka hyötyy? Tutkimus maahanmuuttajien työttömyys- ja sosiaaliturvaetuisuuksien käytöstä ja niiden vaikutuksesta työllisyyteen ja tuloihin. Tampere 2020. 60 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1519-1

106/2020 Tammelin, Mia, Haapakorpi, Arja, Parkatti, Anne, Mauno, Saija, Ojala, Satu & Siirtola, Emmi: Sustainable Work Systems: Themes and discussion topics. Tampere 2020. 69 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1497-2

105/2020 Leinonen, Minna, Nikkanen Risto & Otonkorpi-Lehtoranta, Katri: Puolustusvoimien tasa-arvotilanne. Tutkimusraportti. Tampere 2020. 125 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1451-4

104/2019 Virtanen, Anniina, Perko, Kaisa, Törnroos, Kaisa & Kinnunen Ulla: Erilaisten taukojen merkitys työkuormituksesta palautumisessa ikääntyvillä opettajilla. Loppuraportti Työsuojelurahastolle. Tampere 2019. 108 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1065-3

103/2019 Melin, Harri & Saari, Tiina: Organisaatioon sitoutumisen ja työn imun esteet ja edellytykset – vertailututkimus suomalaisyritysten Suomessa ja Venäjällä toimivissa yksiköissä. Loppuraportti Työsuojelurahastolle. Tampere 2019. 37 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1045-5

102/2019 Siukola, Anna, Prakash K.C, Kosonen, Hanna, Lumme-Sandt, Kirsi, Luomanen, Jari, Neupane, Subas, Nikander, Pirjo, Niska, Miira & Nygård, Clas-Håkan: Yli 50-vuotiaiden postilaisten työkyky, huvinvointi ja eläkeaikeet yt-neuvottelujen aikana. Loppuraportti Työsuojelurahastolle 2/2019.Tampere 2019. 42 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1033-2

101/2018 Siukola, Anna, Pursio, Hannu, Liukkonen, Paula, Vänni, Kimmo, Uitti, Jukka, Liukkonen, Virpi, Kosonen, Hanna & Nygård, Clas-Håkan: Työhyvinvointi puunkorjuuyritysten menestymisen tukena. Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan raportti Työsuojelurahastolle ja Metsämiesten Säätiölle 12/2018. Tampere 2018. 77 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0926-8

100/2018 Koivunen, Tuija, Otonkorpi-Lehtoranta, Katri, Leinonen, Minna, Heiskanen, Tuula & Korvajärvi, Päivi: Uuden työn sukupuolistavat käytännöt ja sopimisen muodot. Tampere 2018. 35 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0847-6

99/2018 Lie, Jenny Anne S. & Nätti, Jouko: A Comparison of Working Hours in Four Nordic National Representative Surveys. Tampere 2018. 19 p. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0795-0 

98/2018 Ruokolainen, Mervi, Ylinen, Tyyne & Ruotsalainen, Maarit: Kohtaavatko työntekijöiden ja lähiesimiesten näkemyksen hyvästä työntekijästä? Monimenetelmällinen tutkimus hyveistä ja odotuksista vaativassa ihmissuhdetyössä. Loppuraportti. Tampere 2018. 108 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0679-3

97/2018 Pietiläinen, Marjut, Viitasalo, Niina, Lipiäinen, Liudmila, Ojala, Satu, Leinonen, Minna, Otonkorpi-Lehtoranta, Katri, Jokinen, Esa, Korvajärvi, Päivi & Nätti, Jouko: Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura. Työsuojelurahaston tutkimushanke 2015–2017. Loppuraportti. Tampere 2018. 71 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0662-5 

96/2017 Leinonen, Minna, Otonkorpi-Lehtoranta Katri & Nikkanen, Risto: Naisten ja miesten vuorovaikutus ja osallisuus asepalveluksessa tasa-arvon näkökulmasta. Tampere 2017. 68 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0568-0

95/2017 Jokinen, Esa: Arjen ammattilaiset – Järjestökentän työelämän laadun selvitys. Tampere 2017. 46 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0517-8 

94/2017 Peutere, Laura, Lipiäinen, Liudmila, Ojala, Satu, Järvinen Katri-Maria, Pyöriä, Pasi, Saari Tiina & Jokinen, Esa: Talouskriisit, työhyvinvoinnit ja työurat. Tampere 2017. 80 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0516-1

93/2017 Otonkorpi-Lehtoranta, Katri, Leinonen, Minna & Heiskanen, Tuula: Sitoutuminen ja tiedon jakaminen tietointensiivisissä yrityksissä. Tampere 2017, 112 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0355-6

92/2016 Jolkkonen, Arja, Koistinen, Pertti, Kurvinen, Arja, Lipiäinen, Liudmila, Nummi, Tapio & Virtanen, Pekka: Työura katkolla. Henkilöstövähennyksissä työpaikkansa menettäneiden ja toimipaikkoihin jääneiden työntekijöiden työmarkkinoille kiinnittyminen. Tampere 2016. 81. s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0023-4

91/2015 Piirainen, Tatu: Yritysten kestävät pärjäämiskeinot rakennemuutoksessa. Opas uuden kestävän perustan rakentamiseen yritystoiminnalle. Tampere 2015. 90 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9944-9

90/2015 Ojala, Satu, Nätti, Jouko & Kauhanen, Merja: Työn laatu ja myöhempi työura osa- ja määräaikaisessa työssä. Työsuojelurahaston tutkimushanke 2013–2014. Loppuraportti. Tampere 2015. 125 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9764-3

89/2012 Piirainen, Tatu: Kohti kestävää kilpailukykyä ja toimintatapaa. Opas yrityksen kilpailukyvyn ja toimintatavan kestävyyden arviointi- ja kehittämistyökalun rakentamiseen. Tampere 2012. 36 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9039-2

88/2012 Leinonen, Minna, Nikkanen, Risto & Otonkorpi-Lehtoranta, Katri: Sukupuolten tasa-arvo puolustusvoimissa – Kehittämistarpeiden näkökulma asepalvelusta suorittavien ja henkilöstön kokemuksiin. Tampere 2012. 198 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-8879-5

87/2011 Kivimäki, Riikka: Työhyvinvointi on tehtävä. Terveydenhoitoalan työpaikat työhyvinvointia kehittämässä. Tampere 2011. 50 s. https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8712-5

86/2011 Spangar, Timo, Arnkil, Robert, Jokinen, Esa, Jääskeläinen, Paul & Keskinen, Anita: Työlähtöisen kuntoutuksen ja työterveyshuollon lupaavista käytännöistä viisaaseen toisen asteen levittämiseen. Työläs- ja iTyöläs-hankkeiden ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Tampere 2011. 99 s. https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8711-8

85/2010 Arnkil, Robert, Järvensivu, Anu, Koski, Pasi & Piirainen, Tatu: Exploring Quadruple Helix. Outlining user-oriented innovation models. Tampere 2010. 113 p. https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8209-0

84/2009 Järvensivu, Anu & Koski, Pasi: Hyvä, parempi, innovaatio? Tutkimus organisatorisista innovaatioista, työelämän laadusta ja työn mielekkyydestä. Tampere 2009. 123 s. https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7722-5

83/2009 Santamäki, Kirsti, Kankaanranta, Terhi, Henriksson, Lea & Rissanen, Pekka: Sairaanhoitaja 2005. Perusraportti. Tampere 2009. 46 s. https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7645-7

82/2008 Arnkil, Robert, Heiskanen, Tuula, Jokinen, Esa, Nakari, Risto & Piispa, Leena: Työurien pidentäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Valtionhallinnon työhyvinvointiohjelman arviointi. Tampere 2008. 107 s. https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7612-9

81/2008 Kempe, Jouni, Kivimäki, Riikka & Otonkorpi-Lehtoranta, Katri: Työn ja perheen yhteen sovittamisen kehittäminen työpaikoilla. Enemmän joustoa yrityksiin. Tampere 2008. 80 s. https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7605-1

80/2008 Jääskeläinen, Paul, Jokinen, Esa & Spangar, Timo: Työvoimakoulutuksen yhteiskehittäminen, henkilökohtaistamisen kolme vaihetta ja hankintamenettely. Tampere 2008. 77 s. https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7576-4

79/2007 Cömertler, Necmiye: Integration of Turkish women in Finland into Finnish society. Tampere 2007. 61 p.  

78/2007 Marttila, Liisa, Andolin, Mikael, Kautonen, Mika, Lyytinen, Anu & Suvinen, Nina: Uutta luomassa. Ammattikorkeakoulu osana uusien osaamisalojen alueellisia kehittäjäyhteisöjä. Tampere 2007. 80. s. 

77/2006 Suvinen, Nina, Kautonen, Mika, Niemonen, Heidi, Marttila, Liisa & Lyytinen, Anu: Ammattikorkeakoulujen ja uusien osaamisalojen kohtaaminen. Kontekstianalyysi: Ammattikorkeakoulu osana uusien osaamisalojen alueellisia kehittäjäyhteisöjä -hanke. Osaraportti I. Tampere 2006. 100 s.  

76/2006 Valkama, Päivi & Järvensivu, Anu: Osaamisen kehittämis- ja kierrättämisverkostojen hyviä käytäntöjä. Tampere 2006. 79 s. 

75/2005 Jokinen, Esa & Luoma-Keturi, Natalia: Koulutuksesta välineitä yksilön työuran pidentämiseen. Koulutuksen ajallisten vaikutusten tarkastelu. Tampere 2005. 89 s. 

74/2005 Marttila, Liisa, Kautonen, Mika, Niemonen, Heidi & von Bell, Kaarina: Ammattikorkeakoulujen T&K -toiminta: T&K -yksiköt koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistyön rajapinnassa. Tampere 2005. 45 s. 

73/2005 Kolehmainen, Sirpa (ed.): Research and Development of Gender Equality in Working Life. Tampere 2005. 101 pages. 

72/2004 Lavikka, Riitta: Verkostosihteerien oppiva yhteisö – Yhdessä unelmaa toteuttamaan. Tampere 2004. 89 s. 

71/2004 Virjo, Ilkka: The Ageing and the Labour Market in the Nordic Countries: A Literature Review. Tampere 2004. 49 p. 

70/2004 Filander, Karin & Jokinen, Esa: Tekemällä oppimisen kokeita – Ammattiopettajat työssäoppimisen kentillä. Toimintatutkimus Opekon kehittämishankkeista. Loppuraportti. Tampere 2004. 117 s. 

69/2004 Marttila, Liisa, Kautonen, Mika, Niemonen, Heidi & von Bell, Kaarina: Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö. Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä: koulutuksen ja työelämän verkottumisen mallit, osaprojekti III. Tampere 2004. 143 s. 

68/2003 Hytönen, Sanni & Kolehmainen, Jari: Tietämyksenhallinta uusmedia- ja ohjelmistoyritysten innovaatiotoiminnassa. Tampere 2003. 102 s. 

67/2003 Hakola, Paula: Bioenergia-alan innovaatiojärjestelmän kehitys Tampereen seudulla. Tampere 2003. 64 s. 

66/2003 Lyytinen, Anu, Kuusinen, Riitta & Niemonen, Heidi: Näkökulmia ammattikorkeakoulun rooliin innovaatiojärjestelmässä. Tampere 2003. 133 s. 

65/2001 Tulkki, Pasi & Lyytinen, Anu: Ammattikorkeakoulu innovaatiojärjestelmässä. Osa 1. Alueelliset innovaatioverkostot. Väliraportti. Tampere 2001. 85 s. 

64/2001 Schienstock, Gerd, Rissanen, Tapio & Timonen, Henni: Pirkanmaalaiset yritykset matkalla tietoyhteiskuntaan. Yritysten teknologiset käytännöt eurooppalaisessa vertailussa. Tampere 2001. 110 s. 

63/2001 Ahmaniemi, Riikka, Kautonen, Mika & Tulkki, Pasi: Tietointensiiviset yritysverkostot Porin alueella. Tampere 2001. 85 s.  

62/2001 Kolehmainen, Sirpa: Work Organisation in High-Tech IT Firms. Tampere 2001. 104 p. 

61/2001 Järvensivu, Anu: Lääketoimialan osaamisintensiivisten palvelujen kuvaus sosiaalisen pääoman näkökulmasta. Tampere 2001. 34 s. 

60/2001 Kivimäki, Riikka: Hoitovapaat työpaikan ja perheen arjessa. Tampere 2001. 106 s. 

59/2000 Kautonen, Mika & Tiainen, Mari: Regiimit, innovaatioverkostot ja alueet. Vertaileva tutkimus Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Tampere 2000. 80 s. 

58/1999 Koivisto, Tapio, Ahmaniemi, Riikka & Koski, Pasi: Uudelleenmuotoutuvat alihankintaverkostot. Analyysi toimittajasuhteiden laadullisista muutoksista. Tampere 1999. 91 s. 

57/1999 Saloniemi, Antti & Oksanen, Hanna: Two Studies on the Structural Background of Industrial Accidents. Tampere 1999. 45 p.

56/1998 Kautonen, Mika, Schienstock, Gerd, Sjöholm, Harri & Huuhka, Pekka: Tampereen seudun osaamisintensiiviset yrityspalvelut. Tampereen seudun osaamisintensiiviset yrityspalvelut (TOP) – projektin loppuraportti. Tampere 1998. 66 s.  

55/1998 Koivisto, Tapio & Koski, Pasi: Terveysteknologiayritys ja innovaatiojärjestelmä. Verkostoanalyysi suomalaisesta teknologiaprojektista. Tampere 1998. 68 s.  

54/1998 Aho, Simo, Piliste, Toomas & Teder, Juhan: Private Entrepreneurship in Estonia 1989-1996. Experiences and Challenges in a Transitional Economy. Tampere 1998. 163 pages.  

53/1997 Aho, Simo & Vehviläinen, Jukka: Activating the Young Unemployed into Education? Studies on the Effects of a Recent Policy in Finland and on the Hidden Rationalities among Uneducated Young People. Tampere 1997. 29 s.  

52/1996 Aho, Simo: Kotitalouksien työ ja keskinäinen apu. Tampere 1996. 33 s. 

51/1995 Koivisto, Tapio: PL-verstaan uudet toimintatavat. Analyysi osallistavan uudelleensuunnittelun prosessista. Tampere 1995. 95 s.  

50/1995 Heiskanen, Tuula, Lavikka, Riitta, Piispa, Leena & Tuuli, Pirjo: Puhe on muutoksesta. Tutkimus yhteistyöstä ja muutoksen hallinnasta pukinetehtaissa. KULTA-projektin raportti. Tampere 1995. 164 s. 

49/1994 Lavikka, Riitta, Teder, Juhan & Varendi, Merle: Viron vaatetusteollisuus tienhaarassa. Yhteiskunnan muutosten heijastuminen Viron vaatetusteollisuudessa. Eesti Roivatööstus teelahkmel. Ûhiskonnas toimuvate muutuste kajastumine Eesti roivatööstuses. Tampere 1994. 200 s.  

48/1994 Alasoini, Tuomo, Hyötyläinen, Raimo, Kasvio, Antti, Kiviniitty, Jyrki, Klemola, Soili, Ruuhilehto, Kaarin, Seppälä, Pertti, Toikka, Kari & Tuominen, Eeva: Manufacturing change. Interdisciplinary research on new modes of operation in Finnish industry. Tampere 1994. 135 p. 

47/1994 Kasvio, Antti: Action-oriented work research in Finland: The development of a multiparadigmatic research programme in the midst of and employment crisis. Tampere 1994. 38 p.  

46/1994 Saari, Juho: Sosiologinen rationaalinen valinnan teoria ja uusi taloussosiologia. Tampere 1994. 100 s.  

45/1994 Kasvio, Antti (ed.): Research on Consumer-oriented Action in Public Services. Materials from a European Workshop in Helsinki, 12 March 1993. Tampere 1994. 104 p. 

44/1994 Alasoini, Tuomo, Hyötyläinen, Raimo, Kasvio, Antti, Kiviniitty, Jyrki, Klemola, Soili, Ruuhilehto, Kaarin, Seppälä, Pertti, Toikka, Kari & Tuominen, Eeva: Tehdas laboratoriona. Työ, kulttuuri ja teknologia -tutkimusprojektin väliraportti. Tampere 1994. 142 s.  

43/1993 Koistinen, Pertti: Lama ja työvoimapolitiikan linjavalinnat Suomessa. Tampere 1993. 44 s. 

42/1993 Kovanen, Helena: Sosiaalityöntekijöiden ja heidän lähijohtajiensa käsityksiä johtamisesta alueellisessa sosiaalitoimistossa. Tampere 1993. 78 s.  

41/1993 Martikainen, Sinikka, Riikonen, Eila & Vuorisalo, Irmeli: Siivoustyötä tekevien alueellinen varhaiskuntoutustarve. Tampere 1993. 97 s.  

40/1993 Saari, Juho: Markkinayhteiskunta, työmarkkinat ja sosiaalipolitiikka. Karl Polanyin ’suuren murroksen’ yhteiskuntateoriasta ja sen ajankohtaisuudesta. Tampere 1993. 71 s.  

39/1993 Alasoini, Tuomo: Ohut tuotanto ja antroposentrinen tuotanto tulevaisuuden tehtaan malleina. Näkökulmia kansallisen FAST-tutkimusprojektin kannalta. Tampere 1993. 95 s. 

38/1993 Kasvio, Antti: Action research for improved performance and quality of working life in Finnish municipal service organizations. A project description. Tampere 1993. 28 p.  

37/1993 Kyllönen, Riitta: Work/Family Interface: Perspectives and Solutions. A Literature Review. Tampere 1993. 35 p.  

36/1992 Kasvio, Antti (ed.): Industry without blue-collar workers – Perspectives of European clothing industry in the 1990’s. Tampere 1992. 441 p.  

35/1992 Isaksson, Paavo: Henkilöstön edustuksen toteutuminen yritysten hallintoelimissä. Esitutkimusraportti. Tampere 1992. 128 s.

34/1992 Nakari, Risto: Työelämän laatu kunnissa. Tampere 1992. 178 s.  

33/1992 Partanen, Sirpa: Tuloksellisuuden arviointi kunnissa. Tampere 1992. 178 s.

32/1992 Kalliola, Satu: Henkilöstön kuulemisesta yhteispäättämiseen. Tampere 1992. 134 s.  

31/1992 Pesonen, Ilkka: Työkonferenssimenetelmä työn tutkimisen ja kehittämisen välineenä. Tampere 1992.106 s.  

30/1992 Kuula, Arja: Tulosta, säästöä ja kannustusta? Tutkimus kunnallisen sektorin tulos-palkkioiden ongelmista ja mahdollisuuksista. Tampere 1992. 108 s.  

29/1992 Lavikka, Riitta: Ryhmätyö tulee vaatetusteollisuuteen. Tutkimus vaatetusyritysten siirtymisestä vaihetyöstä ryhmätyöhön perustuviin työorganisaatioihin. Tampere 1992. 240 s.  

28/1992 Pesonen, Ilkka: Hyvän keittiön salaisuus. Asiantuntijanäkemykset ruokapalvelujen kehitysvaiheista Suomessa. Tampere 1992. 49 s.  

27/1992 Koistinen, Pertti, Poikkeus, Leena, Sihto, Matti & Suikkanen, Asko: Finnish Labour Market Policy in Trial – Evaluation on the 1980’s. Tampere 1992. 91 p.  

26/1991 Ketola, Outi (toim.): Näkökulmia kunnallisten organisaatioiden kehittämiseen. Tampere 1991. 219 s.  

25/1991 Kasvio, Antti, Mak, Csaba & McDaid, Michael (eds.): Work and Social Innovations in Europe. Proceedings of a Finnish-Hungarian Seminar in Helsinki, 11–13 September 1990. Tampere 1991. 394 p.  

24/1991 Heiskanen, Tuula: The Relationship of Theory and Practice from the Viewpoint of the Learning Process: an Assessment of an Extension Training Programme for Public Administrators. Tampere 1991. 45 p.  

23/1991 Kasvio, Antti: Taloudellisen rationaliteetin rajat. Markkinayhteiskunnallistumisen ja sosiaalisen integraation yhteyden pohdintaa viimeaikaisessa sosiologisessa ja taloustieteellisessä kirjallisuudessa. Tampere 1991. 63 s.  

22/1991 Lumijärvi, Ismo: Tulosarvioinnin kehittämisen tutkimisesta. Näkökulmia viitekehyksen ja tutkimusmetodiikan täsmentämiseksi liittyen kunnallisten palveluorganisaatioiden työelämän laadun tutkimushankkeeseen. Tampere 1991. 51 s.  

21/1991 Kuitunen, Kimmo: Toimintatutkimuksen tulosten arviointi- ja mittaamisongelmat: Esimerkkitapauksena henkilöstön kehittäminen kuntasektorilla. Tampere 1991. 101 s.  

20/1990 Heiskanen, Tuula, Hyväri, Susanna, Kinnunen, Merja, Kivimäki, Riikka, Korvajärvi, Päivi, Lehto, Anna-Maija, Martikainen, Riitta, Räsänen, Leila, Salmi, Minna, Varsa, Hannele & Vehviläinen, Marja: Työelämän sukupuolistuneet käytännöt. Tutkimussuunnitelma. Tampere 1990. 56 s.  

19/1990 Heiskanen, Tuula (toim.): Työelämän muuttuvat ehdot – kohti 1990-luvun työpolitiikkaa. Raportti Työelämän muutoksen asiantuntijaseminaarista Tampereella 9.-10.1.1990. Tampere 1990. 203 s. 

18/1990 Tolppanen, Marjo: Työhön palaavat ja ammattiaan vaihtavat aikuiskoulutuksellisena haasteena. Esitutkimusraportti. Tampere 1990. 49 s.  

17/1990 Heiskanen, Tuula, Hyväri, Susanna, Kinnunen, Merja, Kivimäki, Riikka, Korvajärvi, Päivi, Lehto, Anna-Maija, Martikainen, Riitta, Räsänen, Leila, Salmi, Minna, Varsa, Hannele & Vehviläinen, Marja: Gendered Practices in Working Life. Project Outline. Tampere 1990. 37 p.  

16/1990 Kevätsalo, Kimmo: Kunnallishallinnon työelämän laadun ja palvelutuotannon tuloksellisuuden kehittämisen tutkimusohjelma. Tampere 1990. 148 s.  

15/1990 Martikainen, Riitta: Gender and Women’s Interests in Collective Bargaining. Tampere1990. 25 p.  

14/1990 McDaid, Mike: The Economic and Social Dimensions to European Integration: An Interpretation of 1992 and Its Implications for Finland. Tampere 1990. 33 p.  

13/1990 Laiho, Marianna: Tulevaisuuden toimitusta tekemässä. Raportti Journalististen organisaatioiden ja työkulttuurien muutos -seminaarista Tampereella 2.-–3.3.1990. Tampere 1990. 47 s.  

12/1990 Saloniemi, Antti: Construction, Safety and Campaigns. Some Notes on Finnish Construction Industry, Its Safety Problems and Possibilities of Campaigns. Tampere 1990. 65 p.  

11/1990 Arnkil, Robert: Ikkunoita työvoimatoimiston toimintaan. Tapausesimerkkinä Tampereen työvoimatoimisto. Tampere 1990. 115 s.  

10/1990 Kivimäki, Riikka: Työmarkkinoille paluu ja työuran murros. Keski-ikäisen naisen koulutus- ja työllistymissuunnitelmat. Tampere 1990. 86 s.  

9/1990 Kirjonen, Juhani: Työelämän tutkimus Suomessa jatkokoulutuksen näkökulmasta. Tampere 1990. 20 s.  

8/1990 Koivisto, Tapio: Työsuojelu kunnissa. KTV:läisten työsuojeluaktiivien näkemyksiä organisaatiokohtaisten työsuojelukäytäntöjen kehittämisestä. Tampere 1990. 139 s.  

7/1990 Kasvio, Antti: Recent Work Reforms, Their Social and Political Context and the Development of Social Scientific Work Research in Finland. Tampere 1990. 28 p.  

6/1989 Rauhala, Pirkko-Liisa: Tietoperusta ja työtehtävät sosiaalialan keskiasteen ammateissa. Käsitteellistä kehittelyä. Tampere 1989. 70 s.

5/1989 Martikainen, Riitta: Hyvän naisen lisä. Työehdot, sopimustoiminta ja sukupuoli-järjestelmä. Esitutkimus. Tampere 1989. 83 s. 6/1989 Rauhala, Pirkko-Liisa: Tietoperusta ja työtehtävät sosiaalialan keskiasteen ammateissa. Käsitteellistä kehittelyä. Tampere 1989. 70 s.  

4/1989 Saloniemi, Antti: Näkökohtia Rakenna turvallisesti -kampanjasta ja rakennusteollisuuden töistä ja työsuojelusta. Väliraportti. Tampere 1989. 116 s.  

3/1989 Aro, Jari: Massatuotannosta muodin tekemiseen? Hong Kongin vaatetusteollisuuden kehityspiirteitä. Tampere 1989. 27 s.  

2/1989 Arnkil, Robert: Työvoimatoimiston kehittämisjännitteet muuttuvilla työmarkkinoilla. Tapausesimerkkinä Tampereen työvoimatoimisto. Tampere 1989. 60 s.

1/1989 Aro, Jari: Fordismin kriisi ja joustavatuotantostrategia. Tampere 1989. 33 s.