Teema: Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työvoimapolitiikka

Työmarkkinoita tutkitaan niin rakenteiden kuin yksilötason kokemuksen näkökulmasta. Tutkimusaiheita ovat työmarkkinoiden rakennemuutokset ja niiden hallinta, työvoiman käytön muodot (epätyypilliset työsuhteet, itsensätyöllistäminen, alustatyö), erityisryhmien (esim. osatyökykyiset, maahanmuuttajat) asema työmarkkinoilla, työurien kehitys sekä aktiivinen työvoimapolitiikka. Aktiivisen työvoimapolitiikan näkökulmina tutkitaan työttömyyttä ilmiönä, keinoja edistää työllistymistä, työllistymisen esteitä sekä työttömyysturvaa ja työvoimapalveluita. Monimenetelmäisessä tutkimuksessa hyödynnetään esimerkiksi rekisteriaineistoja, hallinnolta ja TE-asiakastyöntekijöiltä sekä työlliseltä ja työttömältä väestöltä itseltään kerättäviä aineistoja.

Työtä vailla olevien työ- ja sosiaaliturvapolut ja työttömyysturvan poiskäännyttävät vaikutukset (2022–2025)
Koordinaattori: Satu Ojala
Rahoittaja: Koneen Säätiö

Testaamisen sosiologia: Persoonallisuustestit työelämän ideaalisubjekteja rakentamassa (2020–2024)
Koordinaattori: Virve Peteri
Rahoittaja: Koneen Säätiö

Poikkeustila ja resilienssi tapahtumatalouden organisaatioissa (2021–2023)
Yhteyshenkilö: Arja Haapakorpi
Rahoittajat: Euroopan Sosiaalirahasto, Sosiaali- ja terveysministeriö

The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models (2017–2021)
Yhteyshenkilö: Antti Saloniemi
Rahoittaja: Pohjoismaiden ministerineuvosto

Monimuotoinen ansiotyö – käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys (2019–2020)
Projektin johtaja: Harri Melin
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Työmarkkinoiden marginaalista kohti voimaantumista? (2018–2021)
Vastuullinen tutkija: Sanni Tiitinen
Rahoittaja: Suomen Akatemia

Pirstoutuvatko työurat? (2018–2020)
Vastuullinen tutkija: Satu Ojala
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Talouskriisit, työhyvinvointi ja työurat (2015–2017)
Koordinaattori: Pasi Pyöriä
Rahoittaja: Työsuojelurahasto