Teema: Työmarkkinat ja työvoiman käyttö

Työmarkkinoiden tutkimusta tehdään niin rakenteiden kuin yksilötason kokemuksen näkökulmasta. Tutkimusaiheina ovat taloudellisten rakennemuutosten vaikutukset työmarkkinoihin, rakennemuutosten hallinta ja erilaisten reformien ja aktiivisen työvoimapolitiikan vaikuttavuuden arvioiminen sekä työvoiman liikkuvuuden, työvoiman käytön eri muotojen, erityisryhmien (esim. osatyökykyiset, maahanmuuttajat), työurien kehityksen, työllistymisen esteiden sitä edistävien seikkojen sekä työllisyysturvan kysymykset.

Monimuotoinen ansiotyö – käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys (2019-2020)

Projektipäällikkö: Anu Järvensivu
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Työmarkkinoiden marginaalista kohti voimaantumista? (2018-2021)

Vastuullinen tutkija: Sanni Tiitinen
Rahoittaja: Suomen Akatemia

Pirstoutuvatko työurat? (2018-2020)

Vastuullinen tutkija: Satu Ojala
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Työmarkkinapartisipaatio verkostojen kautta? Itsensätyöllistäjät Suomessa ja Alankomaissa (2017-2020)

Tutkimuksen vastuuhenkilö: Paul Jonker-Hoffrén
Hankkeen rahoitus: Suomen Akatemia (tutkijatohtorin projekti)

Chronic Unemployment in Germany and Finland (2015-)

Konsortio: Tampereen yliopisto, Institute of Employment Research, Nürnberg
Tutkija: Simo Aho

Työn menetys työuran loppuvaiheessa (2017-2018)

Projektin johtaja: Pertti Koistinen
Rahoittaja: Eläketurvakeskus

Talouskriisit, työhyvinvointi ja työurat (2015-2017)

Koordinaattori: Pasi Pyöriä

Kohti kaksitahti-Suomea? Työurien pidennys, eläköitymisen polut ja eriarvoistuva vanhuus (2015-2017)

Koordinaattori: Pirjo Nikander
Rahoittajat: Koneen Säätiö ja Työsuojelurahasto

Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (TYPYKE) (2015-2016)

Koordinaattori: Simo Aho
Rahoittaja: Valtioneuvoston kanslia

Maahanmuuttajien osallistuminen työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin ja menestys työmarkkinoilla (2015-2016)

Koordinaattorit: Simo Aho, Ari Mäkiaho
Rahoittaja: TEM

Työpolitiikan vaikuttavuus ja vaihtoehdot. Tutkimus työpoliittisten toimenpiteiden toimivuudesta, tuloksista ja tulevaisuudesta (tyva) (2014-2016)

Koordinaattorit: Simo Aho, Ari Mäkiaho
Rahoittaja: Valtioneuvoston kanslia

Irtisanottujen työurat (2012-2016)

Projektin johtaja: Pertti Koistinen
Rahoittajat: Työsuojelurahaston ja KELA