Teema: Työmarkkinat ja työvoiman käyttö

Työmarkkinoiden tutkimusta tehdään niin rakenteiden kuin yksilötason kokemuksen näkökulmasta. Tutkimusaiheina ovat taloudellisten rakennemuutosten vaikutukset työmarkkinoihin, rakennemuutosten hallinta ja erilaisten reformien ja aktiivisen työvoimapolitiikan vaikuttavuuden arvioiminen sekä työvoiman liikkuvuuden, työvoiman käytön eri muotojen, erityisryhmien (esim. osatyökykyiset, maahanmuuttajat), työurien kehityksen, työllistymisen esteiden sitä edistävien seikkojen sekä työllisyysturvan kysymykset.

Työtä vailla olevien työ- ja sosiaaliturvapolut ja työttömyysturvan poiskäännyttävät vaikutukset (2022–2025)
Koordinaattori: Satu Ojala
Rahoitus: Koneen Säätiö

Testaamisen sosiologia: Persoonallisuustestit työelämän ideaalisubjekteja rakentamassa (2020–2024)
Koordinaattori: Virve Peteri
Rahoitus: Koneen Säätiö

Poikkeustila ja resilienssi tapahtumatalouden organisaatioissa (2021–2023)
Yhteyshenkilö: Arja Haapakorpi
Rahoittajat:Euroopan Sosiaalirahasto, Sosiaali- ja terveysministeriö

The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models (2017–2021)
Yhteyshenkilö: Antti Saloniemi
Rahoitus: Pohjoismaiden ministerineuvosto

Monimuotoinen ansiotyö – käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys (2019–2020)
Projektin johtaja: Harri Melin
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Työmarkkinoiden marginaalista kohti voimaantumista? (2018–2021)
Vastuullinen tutkija: Sanni Tiitinen
Rahoittaja: Suomen Akatemia

Pirstoutuvatko työurat? (2018–2020)
Vastuullinen tutkija: Satu Ojala
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Talouskriisit, työhyvinvointi ja työurat (2015–2017)
Koordinaattori: Pasi Pyöriä
Rahoittaja: Työsuojelurahasto