Työelämän tutkimuskeskus (WRC) yhdistää työelämän tutkijoita eri tieteenaloilta. Sen tavoitteena on edistää tutkimusta työn ja työelämän eri alueilla sekä tukea jatko- ja täydennyskoulutusta omilla erityisalueillaan. Keskuksessa tehdään monitieteistä tutkimustyötä: tutkijoiden edustamia tieteenaloja ovat mm. sosiologia, sosiaalipsykologia, sosiaalipolitiikka, hallintotiede, kunnallistalous, psykologia, kasvatustieteet ja aluetiede. Tutkimusten yhdistävä teema on kestävä työelämä.

Useimmat Työelämän tutkimuskeskuksen projektit saavat ulkopuolista rahoitusta mm. Suomen Akatemialta, Työsuojelurahastolta ja eri ministeriöiltä sekä Euroopan Komissiolta. Projekteja tukevat myös useat yritykset, työmarkkinajärjestöt ja kunnat. Tämän hetkiset ja tulevat tutkimuslinjat ovat seuraavia:

Työelämän tutkimuskeskuksella on vahva soveltavan tutkimuksen perinne lähinnä työelämän kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Monet tutkimusprojekteista ovat toiminta- ja interventiotutkimuksia, joissa tutkijat osallistuvat työorganisaation kehittämiseen.

Keskus järjestää vuosittaiset Työelämän tutkimuspäivät yhteistyössä Työelämän tutkimusyhdistyksen kanssa, erilaisia kansainvälisiä seminaareja ja kokouksia sekä on osallistunut useisiin yhteisprojekteihin, jotka taas ovat myötävaikuttaneet tutkimuskeskuksen mahdollisuuksiin luoda laajoja kansainvälisiä yhteysverkostoja. Työelämän tutkimuskeskus on viime vuosina panostanut yhteistyöhön laajempien kansainvälisten tutkimusverkostojen kanssa.

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook
Instagram
LinkedIn