Työelämän tutkimuskeskus (WRC) yhdistää työelämän tutkijoita eri tieteenaloilta. Sen tavoitteena on tehdä tutkimusta työelämän eri alueilla, tukea jatko- ja täydennyskoulutusta sekä toteuttaa yhteiskunnallista vuorovaikutusta omilla erityisalueillaan. Keskuksessa tehdään monitieteistä tutkimustyötä ja tutkijoiden edustamia tieteenaloja ovat mm. sosiologia, sosiaalipsykologia, sosiaalipolitiikka, hallintotiede, kunnallistalous, psykologia, terveystieteet, kasvatustieteet ja aluetiede.

Keskuksen toiminnassa toteutuu laaja-alaisesti yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus, joka on yliopiston kolmas perustehtävä tutkimuksen ja opetuksen rinnalla. Yhteiskunnallista vuorovaikutusta tehdään erilaisten sidosryhmien ja verkostojen kanssa ja se hyödyttää yhteiskuntaa ja työelämää. Tutkimusten ja kehittämishankkeiden yhdistävä teema on kestävä työelämä.

Useimmat Työelämän tutkimuskeskuksen projektit saavat ulkopuolista rahoitusta mm. Suomen Akatemialta, Työsuojelurahastolta ja eri ministeriöiltä sekä Euroopan Komissiolta. Projekteja tukevat myös useat yritykset, työmarkkinajärjestöt ja kunnat. Tämänhetkiset tutkimusta jäsentävät teemat ovat seuraavat:

Työelämän tutkimuskeskuksella on vahva soveltavan tutkimuksen perinne lähinnä työelämän kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Monet tutkimusprojekteista ovat toiminta- ja interventiotutkimuksia, joissa tutkijat osallistuvat työorganisaation kehittämiseen. Toteutettujen hankkeiden aineistoja hyödynnetään tutkimuksessa, opetuksessa ja tieteellisissä opinnäytetöissä.

Keskus järjestää Työelämän tutkimuspäivät yhteistyössä Työelämän tutkimusyhdistyksen kanssa, erilaisia kansainvälisiä seminaareja ja tilaisuuksia sekä on mukana merkittävissä kansallisissa ja kansainvälisissä yhteishankkeissa ja yhteistyöverkostoissa.

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Seuraa meitä Instagramissa: @tau_work_research_centre.

Sivumme Facebookissa sekä LinkedInssä löydät nimellä Work Research Centre.

YouTube-kanavamme: Work Research Centre – YouTube

Jos olet kiinnostunut liittymään verkostoomme, otathan yhteyttä tutkimuskeskuksen johtajaan Anne Mäkikankaaseen (anne.makikangas@tuni.fi)