Teema: Työyhteisöt, muutos ja kehittäminen

Tutkimuslinjan puitteissa tutkitaan työyhteisöjen käytäntöjä, niiden muutoksia sekä muutosten seurauksia työnteon mielekkyyden, työelämän laadun ja oppimisvaatimusten ja -edellytysten näkökulmista. Erityisesti ollaan kiinnostuneita organisatorisista muutosprosesseista, niiden toteutuksen esteistä ja edellytyksistä sekä johdon ja henkilöstön yhteistoiminnan roolista osana kokonaisuutta. Tutkimus huomioi muutokset, joita organisaatiorajoja ylittävät toimintatavat aiheuttavat työyhteisöille ja yksilöille.

Tietoon pohjautuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa (PROSHADE) (2020–2023)
Yhteyshenkilö: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto, LITERACY-tutkimusohjelma

SoteDialogit muutoksessa – johtaminen, työhyvinvointi, tuloksellisuus (2019–2021)
Koordinaattori: Sirpa Syvänen
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, STM