Teema: Työyhteisöt, muutos ja kehittäminen

Tutkimuslinjan puitteissa tutkitaan työyhteisöjen käytäntöjä, niiden muutoksia sekä muutosten seurauksia työnteon mielekkyyden, työelämän laadun ja oppimisvaatimusten ja -edellytysten näkökulmista. Erityisesti ollaan kiinnostuneita organisatorisista muutosprosesseista, niiden toteutuksen esteistä ja edellytyksistä sekä johdon ja henkilöstön yhteistoiminnan roolista osana kokonaisuutta. Tutkimus huomioi muutokset, joita organisaatiorajoja ylittävät toimintatavat aiheuttavat työyhteisöille ja yksilöille.

Teollisuustyöntekijöiden toiminta kriisitilanteissa – joustavuuden ehdot ja käytännöt (2023–2024)
Yhteyshenkilö: Tiina Saari
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Etätyöterveysneuvottelu – uusia toimintamalleja ja toimivaa vuorovaikutusta työkyvyn tueksi (2021–2023)
Yhteyshenkilö: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

KYVYKÄS – muutoskykyiseksi MaRa-alalla (2021–2023)
Yhteyshenkilö: Anne Mäkikangas
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto

Kokoukset ja niiden tuottavuus monipaikkaisessa työssä (2021–2022)
Yhteyshenkilö: Anne Mäkikangas
Rahoittaja: Tieteenraivaajat, Tampereen yliopisto

Sotehelmet (2021–2022)
Yhteyshenkilö: Sirpa Syvänen
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, STM

Tietoon pohjautuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa (PROSHADE) (2020–2023)
Yhteyshenkilö: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto, LITERACY-tutkimusohjelma

SoteDialogit muutoksessa – johtaminen, työhyvinvointi, tuloksellisuus (2019–2023)
Koordinaattori: Sirpa Syvänen
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, STM