Teema: Työyhteisöt, muutos ja kehittäminen

Tutkimuslinjan puitteissa tutkitaan työyhteisöjen käytäntöjä, niiden muutoksia sekä muutosten seurauksia työnteon mielekkyyden, työelämän laadun ja oppimisvaatimusten ja -edellytysten näkökulmista. Erityisesti ollaan kiinnostuneita organisatorisista muutosprosesseista, niiden toteutuksen esteistä ja edellytyksistä sekä johdon ja henkilöstön yhteistoiminnan roolista osana kokonaisuutta. Tutkimus huomioi muutokset, joita organisaatiorajoja ylittävät toimintatavat aiheuttavat työyhteisöille ja yksilöille.

SoteDialogit muutoksessa – johtaminen, työhyvinvointi, tuloksellisuus

Koordinaattori: Sirpa Syvänen
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, STM

Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin (Oppi-va, 2017-2019)

Koordinaattori: Kati Tikkamäki
Rahoittaja: ESR

Organisaatioon sitoutumisen ja työn imun esteet ja edellytykset -vertailututkimus suomalaisyritysten suomessa ja venäjällä toimivissa yksiköissä (2016-2018)

Koordinaattorit: Harri Melin ja Tiina Saari
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä (2016-2017)

Koordinaattori: Sirpa Syvänen
Konsortio: Tampereen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: ESR

Dinnostutaan! -työkalupakki – työkaluja työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja uudistumisen edistämiseen (2016)

Koordinaattorit: Kati Tikkamäki, Sirpa Syvänen
Rahoittaja: TSR (tuotteistus)

Kehittämistyön sparraus kunta-alan työelämän kehittämisohjelma KunTekossa (2015-2019)

Koordinaattori: Sirpa Syvänen

Hyvän elämän mahdollistajat, HELMA-hanke (2015-2017)

Koordinaattori: Sirpa Syvänen
Rahoittaja: Tekes

Management practices, Economic performance, Innovation and Well-being at Work (MEADOW II) (2015-2016)

Koordinaattori: Simo Aho
Rahoittaja: Tekes