Teema: Työyhteisöt, muutos ja kehittäminen

Tässä teemassa tutkitaan ja kehitetään työyhteisöjä, niiden käytäntöjä ja muutoksia sekä niiden seurauksia työnteon mielekkyydelle, työelämän laadulle, oppimisvaatimuksille ja -edellytyksille. Lisäksi tutkitaan organisatorisista muutosprosesseja, niiden toteutuksen esteitä ja edellytyksiä sekä johdon ja henkilöstön toimintaa osana työyhteisöjen kokonaisuutta.

Teollisuustyöntekijöiden toiminta kriisitilanteissa – joustavuuden ehdot ja käytännöt (2023–2024)
Yhteyshenkilö: Tiina Saari
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Etätyöterveysneuvottelu – uusia toimintamalleja ja toimivaa vuorovaikutusta työkyvyn tueksi (2021–2023)
Yhteyshenkilö: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

KYVYKÄS – muutoskykyiseksi MaRa-alalla (2021–2023)
Yhteyshenkilö: Anne Mäkikangas
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto

Kokoukset ja niiden tuottavuus monipaikkaisessa työssä (2021–2022)
Yhteyshenkilö: Anne Mäkikangas
Rahoittaja: Tieteenraivaajat, Tampereen yliopisto

Sotehelmet (2021–2022)
Yhteyshenkilö: Sirpa Syvänen
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, STM

Tietoon pohjautuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa (PROSHADE) (2020–2023)
Yhteyshenkilö: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto, LITERACY-tutkimusohjelma

SoteDialogit muutoksessa – johtaminen, työhyvinvointi, tuloksellisuus (2019–2023)
Koordinaattori: Sirpa Syvänen
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, STM