Teema: Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli

Sukupuoli läpäisee ja rakenteistaa työelämää ja sen muutoksia palkkatyössä, yrittäjyydessä ja palkattomassa työssä. Työelämän tutkimuskeskuksessa on vankka ja pitkäaikainen kokemus tarkastella työelämän muutoksia sukupuolinäkökulmasta käsitteellisesti ja empiirisesti. Tutkimuksessa tarkastellaan työelämän sukupuolistuneita rakenteita, työ- ja organisaatiokulttuureja, käytäntöjä ja työelämän yksilöllistymistä. Sukupuoli ymmärretään yhteydessä muihin yhteiskunnallisiin eroihin, kuten sukupolviin, vanhemmuuteen, ammatilliseen asemaan, luokka-asemaan ja seksuaalisuuteen sekä valtasuhteisiin työelämässä.

Testaamisen sosiologia: Persoonallisuustestit työelämän ideaalisubjekteja rakentamassa (2020–2024)
Vastuuhenkilö: Virve Peteri
Rahoitus: Koneen Säätiö

Rekrytointiosaaminen ja työntekijöiden hakutaidot yhdenvertaisuuden perustana (2022–2024)
Vastuuhenkilö: Tuija Koivunen
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Ongelmallisista vuorovaikutuskokemuksista kertominen: Tarinallisuuden, havainnoinnin ja vastarinnan paradoksit, vinoumat ja epätasa-arvoisuudet (2021–2025)
Projektin johtaja: Melisa Stevanovic
Rahoittaja: Suomen Akatemia

Työllisyyden kuntakokeilujen työllisyys-, kustannus- ja hyvinvointivaikutusten arviointi (2021–2023)
Yhteyshenkilö: Simo Aho
Rahoittaja: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Palvelujärjestelmän toiminta: osa-aikatyö ja tilapäinen työ sekä siirtymät kokoaikatyöhön (2021–2022)
Yhteyshenkilö: Satu Ojala
Rahoittaja: Valtioneuvoston selvitys- jatutkimustoiminta

Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot (2021–2022)
Projektin johtaja: Arja Haapakorpi
Rahoittaja: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon Suomessa (2020–2022)
Yhteyshenkilö: Anna Elomäki
Konsortiohankkeen koordinaattori: Merita Jokela, THL
Rahoittaja: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta