Teema: Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli

Sukupuoli läpäisee ja rakenteistaa työelämää ja sen muutoksia palkkatyössä, yrittäjyydessä ja palkattomassa työssä. Työelämän tutkimuskeskuksessa on vankka ja pitkäaikainen kokemus tarkastella työelämän muutoksia sukupuolinäkökulmasta käsitteellisesti ja empiirisesti. Tutkimuksessa tarkastellaan työelämän sukupuolistuneita rakenteita, työ- ja organisaatiokulttuureja, käytäntöjä ja työelämän yksilöllistymistä. Sukupuoli ymmärretään yhteydessä muihin yhteiskunnallisiin eroihin, kuten sukupolviin, vanhemmuuteen, ammatilliseen asemaan, luokka-asemaan ja seksuaalisuuteen sekä valtasuhteisiin työelämässä.

Uuden työn sukupuolistavat käytännöt ja sopimisen muodot (2016–2018)

Koordinaattori: Tuija Koivunen
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Y-sukupolvea etsimässä. Nuoret, työ ja tulevaisuus (2015-2018)

Koordinaattori: Päivi Korvajärvi
Rahoittaja: Koneen Säätiö