Teema: Työelämän valtasuhteet, sukupuoli ja tasa-arvot

Yhteiskunnalliset erot ja jaot, joista sukupuoli on yksi keskeinen, läpäisevät ja rakenteistavat työelämää ja sen muutoksia palkkatyössä, yrittäjyydessä ja palkattomassa työssä. Tutkimuksessa tarkastellaan työelämän sukupuolistuneita rakenteita, työmarkkinatoimijoita ja -suhteita, työ- ja organisaatiokulttuureja, käytäntöjä, työelämän yksilöllistymistä sekä muita työelämän muutoksia perustuen vankkaan käsitteelliseen ja empiiriseen kokemukseen. Sukupuolta tarkastellaan yhteydessä muihin yhteiskunnallisiin eroihin, kuten sukupolviin, vanhemmuuteen, ammatilliseen asemaan, luokka-asemaan ja seksuaalisuuteen sekä valtasuhteisiin työelämässä. Työelämän tasa-arvokysymysten ja valtasuhteiden intersektionaalisissa analyyseissä tunnistetaan sukupuolen erilaiset asemoitumiset suhteessa muihin eroihin.

Testaamisen sosiologia: Persoonallisuustestit työelämän ideaalisubjekteja rakentamassa (2020–2024)
Vastuuhenkilö: Virve Peteri
Rahoittaja: Koneen Säätiö

Rekrytointiosaaminen ja työntekijöiden hakutaidot yhdenvertaisuuden perustana (2022–2024)
Vastuuhenkilö: Tuija Koivunen
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Ongelmallisista vuorovaikutuskokemuksista kertominen: Tarinallisuuden, havainnoinnin ja vastarinnan paradoksit, vinoumat ja epätasa-arvoisuudet (2021–2025)
Projektin johtaja: Melisa Stevanovic
Rahoittaja: Suomen Akatemia

Työllisyyden kuntakokeilujen työllisyys-, kustannus- ja hyvinvointivaikutusten arviointi (2021–2023)
Yhteyshenkilö: Simo Aho
Rahoittaja: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Palvelujärjestelmän toiminta: osa-aikatyö ja tilapäinen työ sekä siirtymät kokoaikatyöhön (2021–2022)
Yhteyshenkilö: Satu Ojala
Rahoittaja: Valtioneuvoston selvitys- jatutkimustoiminta

Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot (2021–2022)
Projektin johtaja: Arja Haapakorpi
Rahoittaja: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon Suomessa (2020–2022)
Yhteyshenkilö: Anna Elomäki
Konsortiohankkeen koordinaattori: Merita Jokela, THL
Rahoittaja: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta