Tutkimme monimuotoista ansiotyötä (eng.multiple job holding), sen kirjoa ja työnteontavan valinnan syitä ja motiiveja, alakohtaisia käytäntöjä sekä yhteiskunnallista kehystä. Tarkoitamme monimuotoisella ansiotyöllä ansainnan hankkimista monista lähteistä: ansainnan tapojen yhdistämistä ja limittämistä. Monimuotoinen ansiotyö kytkeytyy keskusteluihin prekaarista työstä, itsensätyöllistämisestä ja epätyypillisista työsuhteista, mutta ei ole identtinen niiden kanssa. Tutkittavia aloja ovat liike-elämän ja tekniikan ala (ekonomit ja tekniikan asiantuntijat), yhteiskunta-ala (journalistit ja yhteiskuntatieteilijät) sekä taiteen ja kulttuurin ala. Näissä ansiotyön moninaistuminen on osin erilaista. Tutkimusta tehdään kvalitatiivisen menetelmin (Arja Haapakorpi & Anu Järvensivu) ja kvantitatiivisella otteella (Merja Kauhanen, Palkansaajien tutkimuslaitos). Mukana yhteistyössä on myös professori Jouko Nätti. Partnereita ovat Turva ja TELA sekä 6 Akavan liittoa ja keskusjärjestö ja Teatteri- ja Media-alan työntekijöiden liitto ry. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto 2019-2020.

Kesto: 2019-2020

Projektipäällikkö:

Harri Melin, professori, sosiologia, Tampereen yliopisto

Tutkijat:

Arja Haapakorpi, dos., Työelämän tutkimuskeskus +358 50 318 2333

Jouko Nätti, professori, sosiaalipolitiikka/Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto

Merja Kauhanen, ktt., Palkansaajien tutkimuslaitos

Rahoittaja: Työsuojelurahasto