Projektin vastuututkija: Thomas Olsson, apulaisprofessori, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Projektiryhmä:
Arja Haapakorpi (yliopistotutkija, dos,. WRC), Thomas Olsson, Sami Koivunen, Saara Ala-Luopa (Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta)

Tutkimushankkeen ajankohta: 1.9.2019 – 31.3.2020
Rahoittaja: Tampereen yliopisto, INSO-rahoitus (Intelligent Society)

AI based bots in recruitment

Työvoiman kansallisvaltioiden rajat ylittävä liikkuvuus ja uusien teknologioiden – robotisaation ja automatisaation – kehittely ja käyttöönotto muuttavat työmarkkinoita monella tavalla. Rekrytoinnin tueksi on viime aikoina kehitetty tekoälyyn perustuvia chatbotteja: niiden optimistisena tarkoituksena on tehostaa rekrytoinnin työvaltaisia ja kustannuksiltaan kalliita prosesseja. INSO (Intelligent Society) – tutkimusprojektissamme pureudumme teknoäly-perustaisen teknologian vaikutuksiin tutkimalla keskustelevien käyttöliittymien käytäntöjä ja niiden taustalla olevia oletuksia ja käyttäjien kokemuksia.

Lähestymme tutkimuskohdetta seuraavista näkökulmista.
· Bottien rooli rekrytointipäätöksissä ja HR-prosessissa
· Luottamuksen, vastuun ja sosiaalisen hyväksyttävyyden käsitteet e-rekrytoinnissa
· Käyttäjäkokemus vuorovaikutuksellisista/kommunikatiivisista käyttöliittymistä
· Tasa-arvoisuus, tasapuolisuus ja reiluus teknologia-avusteisissa rekrytointiprosesseissa
· Rekrytoinnissa kertyvän aineiston säilytykseen ja analyysiin liittyvä etiikka.

Tutkimuksemme kohdistuu sekä subjektiivisiin näkemyksiin että objektiivisiin arvioihin tekoäly-perustaisten teknologioiden käytöstä rekrytoinnissa Suomessa. Empiirisen tutkimuksen toteutuksen lisäksi tarkoituksemme on lisätä ymmärrystä laajemmin älykkään yhteiskunnan hyödyistä, mahdollisista riskeistä ja mahdollisuuksista.