USUTE – SITOUTUAKO ROBOTTIIN? Uuden sukupolven teknologiat ja niiden hyväksyntä työpaikoilla

USUTE – SITOUTUAKO ROBOTTIIN? Uuden sukupolven teknologiat ja niiden hyväksyntä työpaikoilla (2019-2021)

Teknologisessa kehityksessä Suomi edustaa joillakin aloilla kansainvälistä huippua, mutta on myös toimialoja, joilla teknologisiin uudistuksiin kaivataan vauhtia. Hyvin koordinoiduilla ja yhteiskunnallisesti hyväksytyillä teknologisilla uudistuksilla on edellytyksiä aikaansaada kultainen kehä, jossa kaikki osapuolet hyötyvät, kun työprosessit uudistuvat. Uuden teknologian ja robottien tullessa palvelualoille USUTE-tutkimushankkeessa kysytään, miten muuttuvat työ ja työolosuhteet ja onko kehitys yhteiskunnallisesti hyväksyttyä. Tutkimme konkreettisesti, kuinka työolosuhteet ja alakohtaiset rakenteet sekä yksilölliset psykologiset perustarpeet ovat yhteydessä uuden teknologian hyväksyttävyyteen, ja mikä yhteys teknologisilla uudistuksilla on koettuun teknologisen työttömyyden uhkaan. Perusaineistona käytetään Tilastokeskuksen työolotutkimusta (N=7000), jota täydennettiin robotiikkaa ja tekoälyä koskevalla osiolla. Aineisto avaa erinomaiset mahdollisuudet arvioida uuden teknologian hyödyntämisen tilaa ja hyväksyttävyyttä sekä yhdistää tämä tieto yksilöiden kokemuksia ja työolosuhteita koskevaan tietoon. Toimialakohtaisia tutkimustuloksia arvioidaan yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen asiantuntijoiden kanssa. Tulosten pohjalta tehdään alakohtaiset uuden teknologian hyväksymismallit ja niistä hyvien käytäntöjen ohjeet, joita voidaan hyödyntää käytännön työelämän ja muutosjohtamisen työkaluina. Näin tuetaan myös tutkimustulosten siirtymistä käytännön työelämään.

 

TUTKIMUSRYHMÄ

Johtaja: Harri Melin
Projektipäällikkö ja tutkija: Tuuli Turja
Tutkijatohtori: Oxana Krutova
Yliopistotutkija: Tuomo Särkikoski
Emeritus professori: Pertti Koistinen

Tutkimuksen tueksi perustettu neuvottelukunta:
Helinä Melkas (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) Sakari Taipale (Jyväskylän yliopisto) Joni-Kristian Kämäräinen (Tampereen teknillinen yliopisto) Tuula Heiskanen (Tampereen yliopisto) Sari Backlund (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto) Silja Paavola (SuPer) Minna Helle (Teknologiateollisuus) Anu-Hanna Anttila (Teollisuusliitto)

Rahoittaja: Työsuojelurahasto sekä osarahoittajat Teknologiateollisuus, Teollisuusliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) ja Suomen lähi- perushoitaliitto (Super)