MediaTyö2030 – Monitieteinen tutkimus digitaalisesta murroksesta mediatyössä ja mediatyöntekijöiden parissa

Media Work 2030 -hankkeessa tutkitaan mediatyötä ja media-alan työntekijöitä digitaalisessa toimintaympäristössä. Lähtökohtana on se, että digitaalinen murros ei ole haaste vain mediaorganisaatioille vaan myös yksittäisille työntekijöille. Hankkeessa yhdistyvät eri tutkimusalat (media- ja viestintätutkimus, yhteiskuntapolitiikka, sosiologia, psykologia ja aivotutkimus) ainutlaatuisella, monitieteisellä tavalla. Aineisto kerätään kyselyiden, haastattelujen ja neurofysiologisten mittausten avulla.

Tutkimuskonsortion johtaja: professori Mikko Villi, Jyväskylän yliopisto

Hankeorganisaatiot: Psykologian laitos, johtaja Tiina Parviainen sekä Työelämän tutkimuskeskus, akatemiatutkija Mia Tammelin ja tutkijatohtori Tiina Saari

Hankekausi: 2019-2021

Rahoittaja: Helsingin Sanomain Säätiö

Kyselyraportti  julkaistu!

Hankkeen kotisivulle tästä.