Julkaisut

Julkaisut 2023

Julkaisut 2022

Family professionals’ attitudes and stance-taking on post-divorce fatherhood: a qualitative attitude approach (2022). International Journal of Child, Youth and Family Studies, 13(1), 56-81. DOI: 10.18357/ijcyfs131202220658

Autonen-Vaaraniemi, Leena

Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut. Lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. Gaudeamus: Helsinki.

Eerola, Petteri; Repo, Katja; Alasuutari, Maarit; Karila, Kirsti & Lammi-Taskula, Johanna (toim.)

Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut - Toteutuuko tasa-arvo ja yhdenvertaisuus? Teoksessa Petteri Eerola, Katja Repo, Maarit Alasuutari, Kirsti Karila & Johanna Lammi-Taskula (toim.) (2022) Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut. Lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. Gaudeamus: Helsinki.

Karila, Kirsti; Alasuutari, Maarit; Lammi-Taskula, Johanna; Repo, Katja & Eerola, Petteri

"Todellakin pitää puntaroida" - Nuorten aikuisten suhteet ja solidariteetit koronapandemian aikana". Teoksessa M. Kekkonen, M Gissler, P. Känkänen & A-M Isola (toim.) Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan. Nuorten elinolot-vuosikirja 2022.

Korkiamäki, Riikka & Oinonen, Eriikka

Työelämä ja perheiden lastenhoito- ja varhaiskasvatusratkaisut. Teoksessa Petteri Eerola, Katja Repo, Maarit Alasuutari, Kirsti Karila & Johanna Lammi-Taskula (toim.) (2022) Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut. Lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. Gaudeamus: Helsinki.

Repo, Katja; Moilanen, Sanna; Siippainen, Anna & Lammi-Taskula, Johanna

Vanhempien ja palveluntarjoajien välisen annetun ja ansaitun luottamuksen rakentuminen. Teoksessa Petteri Eerola, Katja Repo, Maarit Alasuutari, Kirsti Karila & Johanna Lammi-Taskula (toim.) (2022) Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut. Lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. Gaudeamus: Helsinki.

Siippainen, Anna; Fjällström, Salla; Karila, Kisti; Paananen, Maiju & Repo, Katja

Vanhempien varhaiskasvatuspalvelujen käytön moraaliset ulottuvuudet. Teoksessa Petteri Eerola, Katja Repo, Maarit Alasuutari, Kirsti Karila & Johanna Lammi-Taskula (toim.) (2022) Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut. Lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. Gaudeamus: Helsinki.

Alasuutari, Maarit; Repo, Katja; Kauppinen, Anni; Paananen, Maiju & Eerola, Petteri

Lasten hoidon ja varhaiskasvatuksen ratkaisujen tarkastelun lähtökohtia. Teoksessa Petteri Eerola, Katja Repo, Maarit Alasuutari, Kirsti Karila & Johanna Lammi-Taskula (toim.) (2022) Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut. Lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. Gaudeamus: Helsinki.

Alasuutari, Maarit; Lammi-Taskula, Johanna; Repo, Katja; Karila, Kirsti; Närvi, Johanna & Eerola, Petteri

Government, Policy, and the Role of the State in Finland, Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury

Siippainen, Anna; Repo, Katja & Enroos, Rosi

Intragroup contact with other mothers living in the same neighborhood benefits mothers' life satisfaction: The mediating role of group identification and social support, Journal of Community Psychology

Seppälä, T; Riikonen, R; Stevenson, C; Paajanen, P; Repo, K & Finell, E

Julkaisut 2021

Miesten käytäntöjen tutkiminen visuaalisin tutkimusmenetelmin: valokuvat aineiston hankinnassa ja aineistona. Teoksessa Timo Aho, Jiri Nieminen & Arttu Salo (toim.) (2021) Miestutkimuksen metodologiaa. Tampere: Vastapaino, 137-160.

Autonen-Vaaraniemi L

Children’s Agency and Rights age 0-12 (Finland) (2021). Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbyry.

Enroos R, Siippainen A & Repo K.

Kun kumppani sairastuu syöpään. Teoksessa Eeva Harju & Mira Palonen & Nina Sarell (toim.) (2021) Yhdessä perheen kanssa. Perheiden ja terveydenhuollon kohtaamisia. Helsinki: Gaudeamus, 135–157.

Harju E & Holmberg S

Thinking with publics, politics and ethical boards in participatory ethnographic research. In Hünersdorf, Bettina; Breidenstein, Georg; Dinkelaker, Jörg; Tyagunova, Tanya (eds): Going Public? Wiesbaden: VS Verlag.

Millei Z., Kaukko M., Korkiamäki R.

‘Ordinary’ and ‘Diverse’ Families. A Case Study of Family Discourses by Finnish Early Childhood Education and Care Administrators, Journal of Family Studies.

Eerola, Petteri; Paananen, Maiju & Repo, Katja

Merkitykselliseltä tuntuva valinta. Kirja-arvio kirjasta: Anne Mattila: Ansiotöitä vai lapsenhoitoa? Valinnanvapausja reunaehdot pienten lasten äitien valinnoissa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2019, Sosoiologia 58, 1, s. 79-81.

Repo, Katja

Yhdenvertaisuus ei ole itsestäänselvyys lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen ratkaisuissa. STN-blogi

Alasuutari, M., Karila, K., Lammi-Taskula, J., & Repo, K.

Julkaisut 2020

Syöpään sairastuminen koskettaa koko arkea ja tihkuu sen yli. Blogiteksti. Alusta! New Social Research at Tampere University.

Holmberg, S

Conclusion. Teoksessa: Platform work in the Nordic Models - Issues, Cases and Responses, s. 79-88. TemaNord 513, Copenhage: Nordic Council of Ministers.

Jesnes, K, Oppegaard, S, Ilsøe, A, Hotvedt, M, Rolandsson, B, Saloniemi, A, Saari, T & Dølvik, J

Paikallisuus, vanhemmat ja varhaiskasvatusmahdollisuudet - Tarinoita kunnan ja pienten lasten vanhempien kohtaamisista. Focus Localis 1/2020.

Karila, K, Siippainen, A, Repo, K, Paananen, M & Fjällström, S

Uber’s trajectories in the Nordic countries. Teoksessa: Platform work in the Nordic Models - Issues, Cases and Responses, s. 25-46. TemaNord 513, Copenhage: Nordic Council of Ministers.

Oppegaard, S, Saari, T & Saloniemi, A

The policies of childcare and early childhood education: Does equal access matter? Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar

Repo, K, Alasuutari, M, Karila, K & Lammi-Taskula, J

High-skilled platform work in Finland and Sweden – the case of technical translators. Teoksessa: Platform work in the Nordic Models - Issues, Cases and Responses, s. 47-51. TemaNord 513, Copenhage: Nordic Council of Ministers

Rolandsson, B, Saloniemi, A & Saari, T

Epilogue: contradictory equal access. Teoksessa Katja Repo, Maarit Alasuutari, Kirsti Karila, Johanna Lammi-Taskula (toim.) The Policies of Childcare and Early Childhood Education. Does Equal Access Matter?Cornwall: Edward Elgar Publishing, 172-175.

Alasuutari, M, Karila, K, Lammi-Taskula, J, Repo, K.

Introduction. Teoksessa The policies of childcare and early childhood education: Does equal access matter? Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 1-5.

Repo, K., Alasuutari, M., Karila, K., Lammi-Taskula, J.

Julkaisuluettelo 2010-2019