Hakeminen

Yleislääketieteen erikoislääkäriksi haettaessa tarvittavat tiedot löytyvät koulutuskortilta osoitteesta https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/yleislaaketieteen-erikoislaakarikoulutus

Kaikkia aloja koskevat erikoislääkärikoulutuksen ohjeet ja yleiset määräykset löydät valtakunnallisilta nettisivuilta osoitteesta https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus/el-koulutus/

Vuoden 2019 alusta lähtien yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen haetaan valintamenettelyn kautta kuten muillekin erikoisaloille. Kevätlukukaudella 2019 hakumenettelyä pilotoidaan mm. yleislääketieteessä ja syksystä 2019 alkaen haku järjestetään kaikille erikoisaloille.

Hakemusten perusteella valitaan tietty määrä opiskelijoita Yleislääketieteen Erikoislääkärikoulutuksen Starttikurssille (YES-verkkokurssi), jonka aikana tehdään oma suunnitelma opintojen sisällöstä (YES-suunnitelma). Jo kurssin aikana voi aloittaa terveyskeskuksessa 6 kk koejakson, jonka jälkeen vasta vahvistetaan erikoisalan opinto-oikeus.

Yleislääketieteen erikoisalalle kouluttaudutaan kriteerit täyttävissä koulutusterveyskeskuksissa ja ns. sairaala-alojen erikoislääkärikoulutukseen hyväksytyissä sairaaloissa. Tiedot näistä paikoista löydät täältä: https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus/koulutuspaikat

Yleislääketieteen erikoislääkärin koulutusohjelmaan kuuluvat kliinisten palvelujen lisäksi Moniammatilliset johtamisopinnot (MOJOP) sekä 100 tuntia teoreettista kurssimuotoista koulutusta, joista 20 tuntia pitää olla yliopiston järjestämää koulutusta. Näistä löydät tietoa Koulutustilaisuudet-sivulta: https://research.tuni.fi/yle/koulutustilaisuudet/

 

(Linkit päivitetty 2.5.2022)