Koulutuksen rakenne ja koulutusterveyskeskukset

KOULUTUKSEN RAKENNE (vanha ops)

Runkokoulutus 2 vuotta

Runkokoulutuksen tulee sisältää 9 kuukautta terveyskeskuspalvelua yliopiston hyväksymässä koulutusterveyskeskuksessa. Loput 15 kk on vapaavalintaista.

Eriytyvä koulutus 4 vuotta

Eriytyvä koulutus sisältää 2 vuotta terveyskeskuspalvelua, 1 vuoden palvelua muilla kliinisen lääketieteen erikoisaloilla (4 erikoisalalla vähintään 3 kk:n jakso) ja 1 vuoden valinnaista palvelua.

Eriytyvän koulutuksen terveyskeskuspalvelun tulee olla monipuolista terveyskeskustyötä yliopiston hyväksymässä koulutusterveyskeskuksessa. Jos palvelu tehdään useissa eri terveyskeskuksissa, jaksojen tulee olla vähintään 3 kk:n pituisia. Eriytyvän koulutuksen tulee sisältää myös akuuttia vastaanottotyötä. Ellei viikkotyö sitä sisällä, pitää tehdä vähintään 3 kk jakso jossain perusterveydenhuollon päivystyspisteessä.

Kliinisen lääketieteen erikoisaloilla tarkoitetaan muita pääspesialiteetteja (ei suppeita erikoisaloja). Toisin sanoen, yhden erikoisalan ja saman alan suppean spesialiteetin palvelua ei lasketa eri palveluiksi. Palvelut tulisi pääsääntöisesti tehdä toimipaikoissa, jotka asianomainen erikoisala on hyväksynyt koulutuspaikoiksi. Tampereen yliopiston hyväksymät erikoisalakohtaiset koulutuspaikat löydät valtakunnallisilta sivuilta.

Lisäksi on huomattava, että:

  • työterveyshuoltopalvelua ei hyväksytä 1.8.2013 jälkeen opinto-oikeuden saaneilla muun kliinisen erikoisalan palveluksi, mutta se voidaan hyväksyä runkokoulutukseen tai eriytyvän koulutuksen valinnaiseen vuoteen.
  • palveluja joissain yleislääkärin työn kannalta tärkeissä työtehtävissä saatetaan hyväksyä muun alan kliiniseksi palveluksi, vaikka kyseessä ei olisikaan erikoisala (esim. kuntoutuslaitokset, päihdehuollon tehtävät). Palveluiden hyväksymisestä näissä yksiköissä kannattaa etukäteen tiedustella yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen vastuuprofessorilta.

Eriytyvän koulutuksen valinnaisen vuoden voi suorittaa koulutusterveyskeskuksessa tai kliinisen lääketieteen erikoisaloilla. Myös tutkimus- tai opetustehtävät tulevan kyseeseen (enintään 3 kk), samoin työ terveyskeskuksen vuodeosastolla (enintään 6 kk).

Lue tarkemmat ohjeet Opiskelijan oppaasta sekä erikoislääkärikoulutusta koskevista yleisistä määräyksistä. (Linkit on päivitetty 22.8.2019.)

 

KOULUTUSSOPIMUKSET JA -SOTEKESKUKSET

Yliopisto on tehnyt koulutussopimuksen kolmen hyvinvointialueen (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Pirkanmaa/Pirha) kanssa.

Tampereen yliopiston hyväksymät kouluttajasotekeskukset (Koulutuspaikat) löytyvät Laaketieteelliset.fi-sivuilta: https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus//koulutuspaikat (päivitetty 28.3.2024)

Koulutusterveyskeskuksena toimimisen kriteerit löytyvät erikoislääkärikoulutuksen uudesta (1.8.2020-) opinto-oppaasta, johon sisältyy myös yleislääketiede: https://content-webapi.tuni.fi/proxy/public/2020-06/el_opinto-opas_2020-_2.pdf

 

KOULUTUSJAKSON ARVIOINTI

Koulutusjakson arviointilomake (suora linkki arviointilomakkeeseen; linkki päivitetty 3.1.2023).