Määritelmä

Yleislääketieteen eurooppalainen järjestö WONCA Europe on vuonna 2002 hyväksynyt yleislääketieteen määritelmän, jota on täydennetty vuosina 2005, 2011 ja 2023 (päivitetty 17.1.2024):

The European Definition of General Practice/ Family Medicine

Yleislääkärin kuusi ydinosaamisaluetta ovat

  1. Terveydenhuollon toimintakokonaisuuden hallinta
  2. Potilaslähtöinen työote
  3. Alalle ominaiset ongelmanratkaisutaidot
  4. Laaja-alainen työote
  5. Yhteisösuuntautuneisuus
  6. Kokonaisvaltainen työote

Kolme välttämätöntä ominaisuutta, joita yleislääketieteen erikoislääkäri tarvitsee ydinosaamista soveltaessaan:

  1. Kontekstin huomioiminen: Potilaan, hänen perheensä ja yhteisönsä ominaislaatu otetaan huomioon, samoin myös lääkärin osaaminen ja hänen toimintaympäristönsä
  2. Oikeat asenteet: Suhtautumistapa perustuu lääkärin ammatillisiin taitoihin, arvoihin ja etiikkaan
  3. Tieteellisyys: Kriittinen ja tutkimustietoon perustuva ammatillinen ote ylläpidetään jatkuvan täydennyskoulutuksen ja laadun parantamisen avulla.

Yleislääketieteen ydinarvot ja periaatteet (pdf)

SYLYn nettisivuilta voit lukea lisää yleislääketieteen ydinarvoista.