Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus

Uuden asetuksen (55/2020) mukaisessa EL-koulutuksessa (opinto-opas 1.8.2020, s. 167) teoreettisten opintojen vaatimus on seuraava:

Teoriakoulutuksen minimituntimäärä on 120 tuntia. Teoriakoulutus on perusopintoja syventävää koulutusta, jonka järjestää tai hyväksyy yliopisto. Erikoistuva voi käyttää hyväkseen koulutusyksikön hyväksymiä valtakunnallisia tai kansainvälisiä esim. erikoislääkäriyhdistysten järjestämiä kursseja. Kurssien tulisi muodostaa erikoistuvan osaamisen kannalta mielekäs kokonaisuus. Teoriakoulutuksen kokonaisuus suunnitellaan henkilökohtaisen kouluttajan kanssa. Osallistuminen kurssille osoitetaan todistuksella. Vähintään 40 tuntia teoriakoulutuksesta tulee olla yliopiston yleislääketieteen oppialan järjestämää sisältäen aloitusseminaarin. Erikoistumisen aikana on osallistuttava vähintään kaksipäiväiseen yleislääketieteen tieteelliseen kongressiin.

Aikaisemmin yleislääketieteen erikoislääkärin koulutusohjelman aloittaneiden (asetuksen 56/2015 mukaan opiskelevien) erikoistumisopintoihin kuuluu kliinisten palvelujen lisäksi 100 tuntia teoreettista kurssimuotoista koulutusta, joista 20 tuntia tulee olla yliopiston järjestämää koulutusta. Lisäksi Tampereen yliopiston yleislääketieteen erikoistumisohjelma edellyttää osallistumista vähintään yhteen yleislääketieteen alan tieteelliseen kokoukseen tai kongressiin, joka voi olla kansallinen tai kansainvälinen. Kotimaassa järjestetään vuosittain moniammatilliset perusterveydenhuollon tutkimuksen päivät, joissa esitellään meneillään olevia tutkimuksia. Pohjoismainen kongressi järjestetään joka toinen vuosi, Euroopan yleislääketieteen kongressi joka toinen vuosi ja maailmankongressi joka kolmas vuosi.

Yliopiston järjestämistä koulutustilaisuuksista ilmoitetaan näillä verkkosivuilla sekä suoraan sähköpostitse niille, jotka ovat itse ilmoittautuneet YLE-ERIKOISTUVAT -sähköpostilistalle. Ohjeet sähköpostilistalle liittymisestä löydät täältä.