Perusopetus

Ongelmalähtöisen opiskelun jaksot

Lääketieteen opiskelu Tampereen yliopistossa on ongelmalähtöistä, pienryhmissä tapahtuvaa. Koulutusohjelman 3,5 ensimmäistä vuotta koostuvat jaksoista, joihin on integroitu eri oppialoja. Yleislääketieteellistä oppiainesta on integroidusti mukana useimmissa opintojaksoissa.

Yleislääketieteen opettajat toimivat jaksojen tutoreina ja kliinisten taitojen opettajina, mitä kautta yleislääketieteellinen ajattelu ja perusterveydenhuollon käytännöt välittyvät opiskelijoille.

Kliininen vaihe

Viimeisten 2,5 vuoden aikana opiskelun pääpaino on erikoisaloittain järjestetyssä kliinisessä opiskelussa. Integroitu opetus jatkuu maanantaiseminaareissa. Yleislääketieteen opettaja on mukana lähes kaikissa seminaareissa joko vastuuhenkilönä, tietoiskun tuottajana tai asiantuntijana kommentoimassa.

Opetus terveyskeskuksissa ja perusterveydenhuollon jaksolla

Jokainen opiskelija viettää kaksi päivää terveyskeskuksessa jo ennen varsinaista kliinistä vaihetta, kolmannen ja neljännen opiskeluvuoden aikana. Tällöin opiskellaan potilaiden tutkimista opetuslääkärin ohjauksessa.

Yleislääketieteen oman erikoisalan opetus on järjestetään 11 opintopisteen laajuisella perusterveydenhuollon (PTH) jaksolla viimeisen opiskeluvuoden aikana. Opiskelijat harjoittelevat kaksi viikkoa Etelä-Pohjanmaan ja kaksi viikkoa Pirkanmaan opetusterveyskeskuksissa. Jakso sisältää myös ryhmäopetusta, jonka aiheina ovat mm. ehkäisevä terveydenhuolto, lääkärintodistusten laatiminen, diagnostiset strategiat ja hankalien tilanteiden hallinta.