Julkaisut

Myönteinen Tunnistaminen logo

Julkaisut ovat avoimesti saatavilla Tampereen yliopiston avoimesta julkaisuarkistosta (Trepo) sekä tutkimusryhmän (SPARG) kotisivulta, missä myös lisää aihepiiriin liittyvää tutkimusta.

Kallio, K.P., Mettinen, K., Kalliomeri, R. & Stenvall, E. (2021) Myönteisesti tunnistava varhaiskasvatus. Kataja, E. (toim.) Lumoudu lapsesta! Artikkeleita arkipedagogiikasta, 82–100. Hämeenlinna: Hämeenlinnan kaupunki.

Kallio, K.P. (2020) Myönteinen tunnistaminen: tutkimusperustainen käytännöllinen näkökulma nuorisotyöhön. Teoksessa Kantonen, H. (toim.) Myönteisiä matkaeväitä: Sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoimintojen ohjaajan opas, 15–27. XAMK kehittää 107. Mikkeli: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu.

Millei, Z. and Kallio, K.P. (2018) Recognizing politics in the nursery: early childhood education institutions as sites of mundane politics. Contemporary Issues in Early Childhood, 19:1, 31–47. doi: 10.1177/1463949116677498

Rytioja, A. & Kallio, K.P. (2018) Opittua käsitteistöä vai koettua yhteiskunnallisuutta? Pohdintoja kansalaisuudesta lasten ja nuorten näkökulmasta. Sosiologia 55:1, 6–27.  Ilmiö: Elettyä kansalaisuutta yhteiskuntaan – iästä riippumatta! Vaikuttaja: Lisää huomiota nuorten poliittiseen aktiivisuuteen

Stenvall, E. (2018) Yhteiskunnallinen osallisuus ja toimijuus : Lasten osallistuminen, kansalaisuus ja poliittisuus arjen käytäntöinä. Väitöskirja. University of Tampere.

Häkli, J., Korkiamäki, R. & Kallio, K.P. (2018) ’Positive recognition’ as a preventive approach in child and youth welfare services. International Journal of Social Pedagogy, 7:1.

Kallio, K.P. & Bartos, A.E. (2017) Children’s caring agencies. Quest editorial in Political Geography 58, 148–150.

Kallio, K.P. (2017) Shaping subjects in everyday encounters: Intergenerational recognition in intersubjective socialisation. Environment and Planning D: Society and Space 35:1, 88–106.

Kallio, K.P. (2016) Youthful political presence: right, reality and practice of the child. In Kallio, K. P. and Mills, S. (eds) Politics, Citizenship and Rights, Vol. 7 of Skelton, T. (ed.) Geographies of Children and Young People, 89–110. Singapore: Springer.

Korkiamäki, R., Kallio, K.P. & Häkli, J. (2016) Tunnustaminen näkökulmana ja käytäntönä lapsi- ja nuorisotyössä. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2016 17, 9–34.

Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim) (2015) Myönteinen tunnistaminen. Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.

Kallio, K.P., Korkiamäki, R. & Häkli, J. (2015) Myönteinen tunnistaminen – näkökulma hyvinvoinnin edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Teoksessa Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim) Myönteinen tunnistaminen, 9–35. Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.

Stenvall, E., Korkiamäki, R. & Kallio, K.P. (2015) Arjen moninaisuuden tavoittaminen tutustumisen kautta. Teoksessa Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim) Myönteinen tunnistaminen, 39–64. Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.

Kallio, K.P. (2015) Ylisukupolvinen tunnustaminen lasten ja nuorten arkiympäristöissä. Teoksessa Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim) Myönteinen tunnistaminen, 89–111. Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.

Kallio, K.P., Häkli, J. & Bäcklund, P. (2015). Lived citizenship as the locus of political agency in participatory policy. Citizenship Studies 19:1, 101–119.

Kallio, K.P. (2014) Intergenerational recognition as political practice. In Vanderbeck, R. and Worth, N. (eds) Intergenerational Space, 139–154. London: Routledge.

Kallio, K.P., Stenvall, E., Bäcklund, P. and Häkli, J. (2013) Arjen osallisuuden tukeminen syrjäytymisen ehkäisemisen välineenä. Teoksessa Reivinen, J. & Vähäkylä, L. (toim) Ketä kiinnostaa? – Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen, 69–87. Helsinki: Gaudeamus.

Kallio, K.P. (2010) Lasten ja nuorten epäsuoran kohtaamisen etiikka. Teoksessa Vehkalahti, K., Rutanen, N., Pösö, T., Lagström, H. &  Kuula, A. (toim) Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka, pp.163–187. NTS/NTV, julkaisuja 101. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Kallio, K.P., Ritala-Koskinen, A. & Rutanen, M. (toim) (2010) Missä lapsuutta tehdään?  NTS/NTV, julkaisuja 105. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.