SOS-lapsikylä

SOS-lapsikylä kehittää lasten ja perheiden tukea

SOS-Lapsikylä on voittoa tavoittelematon lastensuojelujärjestö, jonka tavoitteena on taata jokaiselle lapselle rakastava koti.

Lasten ja perheiden palveluja kehitettiin kansallisesti vuosina 2017–2018 hallituksen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE). Muutosohjelman yhtenä tarkoituksena oli vahvistaa yhteistyötä lapsia ja perheitä kohtaavien toimijoiden välillä. SOS-Lapsikylä on liittynyt muutostyöhön eduskunnan myöntämän hankerahan turvin, joka jatkuu vielä vuoden 2019 loppuun asti.

Hankerahan avulla hankkeen kehittämissuunnittelijat Elina Stenvall ja Liisa Jokinen ovat tehneet yhteistyötä Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Varsinais-Suomen, Pohjois-Karjalan, pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan LAPE-hankkeiden kanssa. Yhteistyössä on kehitetty esimerkiksi perhekeskustoimintaa, monialaisen yhteistyön johtamista, asiakaslähtöistä auttamista, asiakasosallisuutta sekä kohtaamisen tapoja ja merkitystä. Alueellista yhteistyötä on toteutettu esimerkiksi järjestämällä koulutuksia ja työpajoja. Päijät-Hämeessä on toteutettu Myönteisen Tunnistamisen koulutuksia ja tuettu perhekeskusalueiden työn muodostamista, mallintamista ja raportointia.