Kaikki Käy Koulua

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kehittämässä Kaikki Käy Koulua -hankkeessa keskitytään tukemaan esimerkiksi nuorten itsetuntoa erityisesti koulusyrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kaikki Käy koulua -toimintamallissa autetaan nuorta tunnistamaan koulunkäynnin ja elämän pulmakohdat sekä voimavarat ja vahvuudet. Myönteisen Tunnistamisen -näkökulmaa on hyödynnetty Kaikki Käy Koulua -hankkeessa vuodesta 2015.

Kaikki Käy Koulua -hankkeen sarjis - Kaisa Leka
Kuva: Kaisa Leka

Myönteinen Tunnistaminen jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen – tutustumiseen, tunnistamiseen ja tukemiseen. Kaikki käy koulua -toimintamallissa tutustuminen nuoriin lähtee jo haastatteluvaiheesta. Nuori tapaa ryhmän ohjaajat ja ryhmän ohjaajat pääsevät kertomaan ryhmästä nuorelle ja vastaamaan tämän kysymyksiin. Nuori päättää itse keskustelun jälkeen valitseeko hän tämän aineen vai ei. Toimintamalli mahdollistaa sen, että tutustumiseen on aikaa ja tutustuminen voi jatkua jokaisella ryhmäkerralla aamupalakeskustelujen ja fiilis-kierrosten avulla koko toiminnan ajan.

Tunnustaminen mahdollistuu sekä työtavan rakenteiden että ohjaajien erilaisten koulutustaustojen ja osaamisen monipuolisuuden vuoksi. Ohjaajat oppivat yhdessä tekemisen kautta uusia tapoja toimia. Nuoren tukeminen helpottuu tutustumisen ja tunnistamisen jälkeen. Nuoret pyytävät itsekin apua ja kertovat omista huolistaan kun luottamus on syntynyt. Tukea voi antaa joko kasvuryhmän ohjaajat, mutta myös ryhmän muut nuoret.

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)