Opinnäytetyöt

Myönteinen Tunnistaminen logoMyönteisen Tunnistamisen näkökulmaa ja sovelluksia on käsitelty useissa eri opinnäytetöissä.

 

Heinonen, S. (2015). Toimijuuden tukeminen järjestöjen verkossa tehtävässä nuorisotyössä. Pro Gradu. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö.

Hoviaro, J. (2021). Työntö-ja vetovoimatekijät Walkers-toiminnan laadullisen arvon määrittelijöinä.

Opinnäytetyö (AMK). Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Itäniemi, S. (2018). Minuuden biennaali : Taidetoiminta identiteettityön välineenä nuorisopsykiatrisessa lastensuojelulaitoksessa. Opinnäytetyö (AMK). Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Juvonen, L. (2017). Koulutuksellisen tasa-arvon hanke – mukana olleiden oppilaiden kokemuksia hankkeesta. Opinnäytetyö (AMK). Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Kallio, K. (2016). Nuorten Olkkari-illat: Projekti 12-18 -vuotiaille nuorille Tervolan seurakunnassa. Opinnäytetyö (AMK). Centria-ammattikorkeakoulu.

Koivisto, P. & Koivisto, S. (2015). ”On vaikeaa olla erilainen kuin muut, mutta siitä voi selvitä.” Draamatyöpajojen kehittämiskokeilu koululaisille ja koululaisten kokemuksia selviytymistä tukevista draamatyöpajoista. Opinnäytetyö (AMK). Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Koskinen, M., & Pohjoisvirta, H. (2018). Oppilaan ”mitä sulle kuuluu?” hyvinvointikeskustelut opettajan työvälineenä. Opinnäytetyö (AMK). Lahden ammattikorkeakoulu.

Rytkönen, Aleksi. (2017). ”Nauruhien hajua ja lämmintä kahvia”: Myönteinen tunnistaminen Walkersin toiminnassa. Opinnäytetyö (AMK). Metropolia ammattikorkeakoulu.

Salmi, H. (2017). Mitä tänään koulussa opit poika pellavapäinen, mitä tänään maailmasta koit tytär silkkihapsinen? : JOPO-toiminnan merkitys nuoren aikuisen elämänkulussa. Opinnäytetyö (AMK). Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Saunders, M. (2016). Ryhmästä tukea osallisuuteen ja toimijuuteen. Opinnäytetyö (ylempi AMK). Yrkeshögskolan Novia.

Yli-Korpela, E., & Ciwan, A. (2018). Hyvin tehty : Ohjaajien kokemuksia ohjaustyöstään vastaanottokeskuksen alaikäisyksikössä Opinnäytetyö (AMK). Oulun ammattikorkeakoulu.

Ylimys, S. (2016). Löytävän nuorisotyön syklissä: case kauppakeskus Itis. Opinnäytetyö (AMK). Humanistinen ammattikorkeakoulu.