Kehittämishankkeet

Myönteinen Tunnistaminen logo

Myönteinen Tunnistaminen käytännössä

Myönteisen Tunnistamisen tutkimustulokset ovat olleet vaikuttamassa useiden kansallisten politiikkaprosessien kehitykseen, mukaan lukien Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma, Lapsibarometri, Lasten ja nuorten osallistumisoikeusselvitys sekä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE). Yhtenä pitkäaikaisena yhteistyötahona on toiminut Maria Kaisa Aula, ensin Lapsiasiavaltuutetun toimessa ja tällä hetkellä LAPE:n tieteellisen neuvoston puheenjohtajana. Näkökulma tarjoaa välineitä lasten oikeuksien toteuttamiseen käytännössä, erilaisissa toimintaympäristöissä.

Työote on jo jalkautunut moniin ammatillisiin ympäristöihin kehittämishankkeiden ja järjestöjen kehittämistyön kautta, ja laajempaa soveltamista suunnitellaan aktiivisesti yliopiston ja käytännön toimijoiden yhteistyönä. Myönteinen Tunnistaminen vaikuttaa myös uusien ammattilaisten Myönteinen Tunnistaminen varhaiskasvatuksen ammattilaisen näkökulmastakoulutuksessa. Eri aloilla ja koulutusorganisaatioissa on laadittu lukuisia lähestymistapaa hyödyntäviä opinnäytetöitä (esimerkiksi kasvatustieteet, kansalaistoiminta ja nuorisotyö, sosiaali -ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, järjestö- ja nuorisotyö, yhteisöpedagogiikka, sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala).

Arjesta voimaa – Pelastakaa Lapset

Digillä Duuniin! – XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kaikki Käy Koulua – Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Walkers – Toimitaan yhdessä! – Aseman Lapset ry

SOS-Lapsikylä – kehittämis- ja koulutustyö

Myönteisen Tunnistamisen käytännön sovelluksista ja näkökulman käytöstä työkaluna voit lukea myös seuraavista lehtiartikkeleista:

Suomen vanhempainliiton ”Lasten osallisuuden edistäminen lähtee aikuisten asenteista” -kirjoitus

Hyvä vapaa-aika -hankkeen ”Nuoriso-ohjaajat myönteisen tunnistamisen ammattilaisina” -kirjoitus