Tietoa meistä

Transform-tutkimusalusta on kolmen tiedekunnan (SOC, MAB, MET) yhteinen hanke, jonka tavoitteena on kartuttaa ymmärrystä hyvinvointijärjestelmän kehitystarpeista ja luoda edellytyksiä paremmalle päätöksenteolle.

Kohti vaikuttavia ja oikeudenmukaisia hyvinvointipalveluja
Towards Effective and Equitable Welfare Services: Translating Scientific Knowledge into Improved Practices and Outcomes

Mitä tarkoitetaan vaikuttavilla hyvinvointipalveluilla? Mistä kaikesta vaikuttavuus muodostuu? Ja kuinka varmistetaan hyvinvointipalvelujen yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus? Hyvinvointivaltion palveluiden tuottaminen ja tuottamisen turvaaminen edellyttää monialaisen tutkimuksen tuottamaa tietoa. Transform-tutkimusalustan tehtävä on kartuttaa ymmärrystä hyvinvointijärjestelmän kehitystarpeista ja luoda edellytyksiä paremmalle päätöksenteolle.

TAVOITE

Tukea Tampereen yliopistossa tehtävää hyvinvointipalveluita ja niiden vaikuttavuutta ja oikeudenmukaisuutta koskevaa korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta.

Tukee Tampereen yliopiston tutkijoita:

  • tiedottaa, verkottaa, mentoroi ja sparraa mm. järjestämällä työpajoja, ideariihiä ja muita vastaavia tilaisuuksia
  • koordinoi ja tukee monitieteistä tutkijayhteistyötä,
  • avustaa rahoitushauissa, hankkeiden käynnistämisessä ja niiden aikana,
  • tarjoaa muun muassa siemenrahoitusta ja muuta tukea uusille tutkimusavauksille ja tutkijoille,
  • toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa.

KESKEISET TEHTÄVÄT

Yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen sosiaali- ja terveyspalveluita ja -toimintaa koskevilla tieteenaloilla toimimalla yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Julkisivuna ja kontaktipisteenä Tampereen yliopiston hyvinvointia tarkastelevalle tutkimukselle ja sen vaikuttavuutta käsitteleville tutkimusteemoille. Edistää yhteistyötä ja parantaa tutkimuksen näkyvyyttä, luo uusia tutkimusprojekteja ja houkuttelee tutkimusrahoitusta ja monialaista tieteenalat ylittävää toimintaa, osallistuu kansalliseen ja laajempaan keskusteluun omilla asiantuntija-alueillaan ja edistää kansallista ja kansainvälistä eri tieteenalarajat ylittävää yhteistyötä erilaisten partnereiden kanssa.

TRANSFORM-tutkimusalustan päätehtävä on tukea relevanttia korkealaatuista tutkimusta terveys- ja sosiaalialalla ja sen ympäristössä.