Tutkimus

Tällä sivulla pääset tutustumaan TRANSFORM-tutkimusalustan piirissä ja sen ympäristössä tehtävään tutkimukseen. Voit valita neljästä eri temaattisesta kokonaisuudesta, minkä tyyliseen tutkimukseen haluat tutustua. Neljä temaattista kokonaisuutta nousevat TRANSFORM-tutkimusalustan ydintehtävistä ja tavoitteita.

  1. Monimuotoisuus – Vaikuttavuuden ja oikeudenmukaisuuden käsitteellistäminen
  2. Vaikuttavuuden arviointi – Uudet tietolähteet ja menetelmät palveluiden parantamiseen
  3. Teoriasta käytäntöön – Vaikuttavuutta parantavien mekanismien ymmärtäminen ja implementointi
  4. Strateginen hallinta ja systeeminen muutos – Toimintatapojen, uudistusten ja strategioiden evaluointi