Pirkanmaan hyvinvointialueen TKIO-yhteistyö

Tampereen korkeakouluyhteisön ja Pirkanmaan hyvinvointialueen tutkimuksen-, kehityksen, innovaatioiden- ja osaamisen (TKIO) yhteistyö

 

Väestöpohjaltaan Suomen suurin hyvinvointialue, Pirkanmaan hyvinvointialue, rakentuu hyvää vauhtia. 2,5 miljardin euron budjetilla toimivan mammuttimaisen hyvinvointialueen pitää kiinnittyä yhteiskuntaan ja TKIO-toiminnoissa korkeakouluyhteisö on sen keskeinen kumppani. Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat hyvinvointialueen kanssa yhteistä toimintaa tutkimuksen, kehityksen, innovaatioiden ja osaamisen (TKIO) ympärille.

Tiiviille yhteistyölle ja monialaisuuden vahvistamiselle on suuri tarve ja potentiaali. Hyvinvointialue tarvitsee tutkimusta ja kehittämistoimintaa kehittyäkseen ja palvellakseen asiakkaitaan paremmin.  Opetukseen liittyvä yhteistyö on tärkeä tekijä uusien ammattilaisten ammattiin valmistumisessa ja jatkuvassa osaamisen vahvistamisessa. Vahva yhteys hyvinvointialueeseen on myös korkeakoulujen etu TKIO-toiminnan alueella.

Yhteistyötä tehdään monella tavoin, josta kirjataan muun muassa yhteistoimintaa ohjaavaan strategiseen puitesopimukseen sekä valtuustokausittain päivitettävään yhteistyöohjelmaan. Kuitenkin yksi uusi keskeinen osa-alue on perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen yliopistollisen sote-keskuksen kehittäminen, jossa tullaan integroimaan sosiaali- ja terveysalaa käytännön toiminnan tasolla sellaisessa ympäristössä, johon TKIO-toiminta voidaan tuoda paikanpäälle aitoihin asiakastilanteisiin.

Hyvinvointialueen ja korkeakouluyhteisön yhteistyöohjelman rakentaminen

Hyvinvointialueen ja korkeakouluyhteisön yhteistyöohjelma vuosille 2023-2025

 

Kuva: Pirkanmaan hyvinvointialue