Rahoitus

TRANSFORM rahoittaa Tampereen yliopistossa tehtävää korkeatasoista ja monitieteistä hyvinvointiin liittyvää tutkimusta

TRANSFORM on käynnistänyt rahoitushaun, joka on auki 22.3.2024 asti! Lue lisää täältä.

TRANSFORM-tutkimusalustan yksi keskeisistä tehtävistä on tukea Tampereen yliopistossa tehtävää korkeatasoista hyvinvointiin liittyvää tutkimusta. Tarjoamalla rahallista tukea hankevalmisteluihin ja muihin tutkimusta tukeviin tavoitteellisiin projekteihin pyrimme edistämään korkeatasoista ja vaikuttavaa tutkimusta, niiden valmistelua sekä lopulta hankehakemusten menestymistä. Rahoitettavan toimen tulee liittyä hyvinvointijärjestelmien tai -palveluiden vaikuttavuuden tai oikeudenmukaisuuden edistämiseen. TRANSFORM-tutkimusalustan rahoituskierroksia on ollut yhteensä kolme, joissa oli mahdollista hakea sekä siemenrahoitusta että siltarahoitusta. Rahallista tukea on myönnetty eri hakukierroksilla esimerkiksi:

Siemenrahahauissa rahoitamme kunnianhimoisiin tutkimushankkeisiin tähtääviä valmisteluprojekteja, joiden kohteena ovat korkean tason kansainväliset (esim. EU) tai kotimaiset (esim. Suomen Akatemia) rahoitushaut. Rahoitusta voi hakea rahoitushakemusta tukeviin toimiin, kutenvapautukseen opetuksesta tai hallinnollisista tehtävistä hankkeen valmisteluaikana, yhteistyöstä aiheutuviin matkakustannuksiin, hakemukseen liittyvien työpajojen järjestämiseen ja pienimuotoisten pilottitutkimusten tekemiseen.

Siltarahoitus on tarkoitettu ulkopuolisella rahoituksella olevien hankkeiden lyhytaikaisten rahoituskatkosten ylittämiseen.

Post-doc vaiheen tutkijoita palkattaessa edellytimme, että palkatun tutkijan tutkimuksen tulee käsitellä esimerkiksi: a) hyvinvointijärjestelmien ja palveluiden tehokkuuden ja tasapuolisuuden käsitteellistämistä, b) hyvinvointijärjestelmien ja -palvelujen tehokkuuden arviointia eri tasoilla ja erilaisten ​​toimenpiteiden tarkastelua, c) erilaisten prosessien, käytäntöjen tai teknologioiden analysointia ja ymmärtämistä vaikuttavuuden lisäämiseksi tai d) palvelu-uudistusten ja -strategioiden arviointia tai niiden arviointimenetelmien tutkimusta. Post-doc –tutkijoiden rahoitus toteutettiin yhdessä Sustainable Welfare Systems (SWS) -tutkimusohjelman kanssa.

Kaiken kaikkiaan Transformin myöntämällä rahoituksella on haettu ja saatu ulkoista rahoitusta, käynnistetty uusia kansallisia ja kansainvälisiä konsortioita sekä fasilitoitu Tampereen yliopiston elinvoimaa ja tutkimusta erilaisten tilaisuuksien ja seminaarien muodossa. Ylläolevien linkkien kautta pääset tutustumaan Transformin rahoittamaan toimintaan sen eri muodoissa.