Esittely

Transform-tutkimusalusta on kolmen tiedekunnan (SOC, MAB, MET) yhteinen hanke, jonka tavoitteena on kartuttaa ymmärrystä hyvinvointijärjestelmän kehitystarpeista ja luoda edellytyksiä paremmalle päätöksenteolle.

TRANSFORM-tutkimusalusta

Kohti vaikuttavia ja oikeudenmukaisia hyvinvointipalveluja
Towards Effective and Equitable Welfare Services: Translating Scientific Knowledge into Improved Practices and Outcomes

Mitä tarkoitetaan vaikuttavilla hyvinvointipalveluilla? Mistä kaikesta vaikuttavuus muodostuu? Ja kuinka varmistetaan hyvinvointipalvelujen yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus? Hyvinvointivaltion palveluiden tuottaminen ja tuottamisen turvaaminen edellyttää monialaisen tutkimuksen tuottamaa tietoa. Transform-tutkimusalustan tehtävä on kartuttaa ymmärrystä hyvinvointijärjestelmän kehitystarpeista ja luoda edellytyksiä paremmalle päätöksenteolle.

TEHTÄVÄ

Tukea Tampereen yliopistossa tehtävää
hyvinvointipalveluita ja niiden vaikuttavuutta ja oikeudenmukaisuutta koskevaa
korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta.

Auttaa Tampereen yliopiston tutkijoita:
tiedottaa, verkottaa, mentoroi ja sparraa mm. järjestämällä työpajoja, ideariihiä ja muita vastaavia tilaisuuksia
koordinoi ja tukee monitieteistä tutkijayhteistyötä,
avustaa rahoitushauissa, hankkeiden käynnistämisessä ja niiden aikana,
tarjoaa muun muassa siemenrahoitusta ja muuta tukea uusille tutkimusavauksille ja tutkijoille
sekä toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa.

YDINTEHTÄVÄ

Yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen
sosiaali- ja terveyspalveluita ja -toimintaa koskevilla tieteenaloilla
toimimalla yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Julkisivu ja kontaktipiste Tampereen yliopiston hyvinvointia tarkastelevalle tutkimukselle ja sen vaikuttavuutta käsitteleville tutkimusteemoille:
edistää yhteistyötä ja parantaa tutkimuksen näkyvyyttä,
luo uusia tutkimusprojekteja ja houkuttelee tutkimusrahoitusta ja monialaista tieteenalat ylittävää toimintaa,
osallistuu kansalliseen ja laajempaan keskusteluun omilla asiantuntija-alueillaan ja
edistää kansallista ja kansainvälistä eri tieteenalarajat ylittävää yhteistyötä erilaisten partnereiden kanssa.