Johanna Ranta puhuu päihdetyötä Tor-verkossa koskevasta tutkimuksestaan Terveysneuvontapäivillä Helsingissä 2.11.2023

Irti Huumeista ry järjestää Terveysneuvontapäivät Helsingin Suvilahdessa 2.–3.11.2023. Terveysneuvontapäivillä keskustellaan ja kuullaan puheenvuoroja huumehaittojen vähentämisestä eri näkökulmista. Tapahtuman kohdeyleisönä ovat ammattilaiset, vertaistoimijat, terveysneuvontapalveluita käyttävät, sote-palveluiden henkilöstö sekä päättäjät ja virkamiehet.

Tutkijatohtori Johanna Ranta käsittelee haittojen vähentämisen teemaa 2.11. puheenvuorossaan Sosiaali- ja terveysneuvonta Tor-verkossa: tutkimusperustaisia havaintoja kohtaamisista ja käytännöistä. Puheenvuoro perustuu Rannan post doc –tutkimushankkeeseen, jossa hän tarkastelee Tor-verkkoon ja kaduille jalkautuvaa haittoja vähentävää työtä huumeita käyttävien ihmisten parissa.

Ohjelmasta ja ilmoittautumisesta lisätietoa Terveynesneuvontapäivien nettisivuilla.