YTM Eeva Ekqvistin väitöstutkimus päihdekuntoutujien hyvinvoinnin kokemuksista ja toiveikkuudesta tarkastetaan 5.2.2021 klo 12

Päihderiippuvuuteen liittyy usein monia hyvinvointia ja toiveikkuutta vaarantavia tekijöitä. Laitospäihdekuntoutukseen päädytään, kun avopalveluiden keinot eivät riitä tukemaan toivotun muutoksen saavuttamisessa. YTM Eeva Ekqvist on tehnyt aiheesta väitöstutkimusta riippuvuuksiin ja niiden hoitoon keskittyvän TreAdd-tutkimusryhmän MUUTOS-hankkeessa, jota on johtanut dosentti Katja Kuusisto. Tutkimuksen tekemistä ovat tukeneet Alkoholitutkimussäätiö, Suomalainen Konkordia-liitto sekä Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Ekqvist tutki monimenetelmällisen seurantatutkimuksen keinoin millaisia muutoksia laitospäihdekuntoutuksella saavutetaan. Hän havaitsi sekä kuntoutujien kokemuksen hyvinvoinnistaan että heidän tulevaisuuteen suuntaavan toiveikkuutensa paranevan laitospäihdekuntoutusjakson aikana. Tämä korostaa laitospäihdekuntoutuksen inhimillistä vaikuttavuutta ja luo pohjaa paremman tulevaisuuden tavoittelulle.

Väitöskirjaan voi tutustua täältä (ks. myös väitöstiedote). Eeva Ekqvistin sosiaalityön alaan kuuluva väitöskirja Kuntoutujien hyvinvoinnin ja toivon kokemukset sekä näkemykset tulevaisuudesta laitospäihdekuntoutuksen aikana tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 5.2.2021 klo 12. Vastaväittäjänä toimii dosentti Olavi Kaukonen Helsingin yliopistosta ja kustoksena dosentti Katja Kuusisto Tampereen Yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Väitöstilaisuus pidetään koronan aiheuttamin poikkeusjärjestelyin ja kokoontumisrajoitusten vuoksi ainoastaan kutsuvierasyleisön läsnäollessa Tampereen yliopistolla (lisätietoa täältä). Tilaisuus striimataan Zoomin kautta laajemmalle yleisölle.

Linkki tilaisuuteen: https://tuni.zoom.us/j/66657507307 (Meeting ID: 666 5750 7307).