Anna-Maria Mäki-Kuutti aloitti tutkijatohtorina

YTT Anna-Maria Mäki-Kuutti on aloittanut Tampereen yliopiston TRANSFORM-tutkimusalustan rahoittamana tutkijatohtorina TreAdd-tutkimusryhmässä 1.6.2022. Hän työskentelee hankkeessa Asiakassegmentointi ja päihteitä ongelmallisesti käyttävien palvelut – paraneeko vaikuttavuus?. Mäki-Kuutti osallistuu laajasti niin hankkeen toteuttamiseen, julkaisutoimintaan kuin monitieteisen yhteistyön kehittämiseenkin.

Mäki-Kuutti tuo TreAdd-ryhmään sosiaalityön rinnalle terveysviestinnän osaamista. Hänen mediatutkimuksen alan väitöskirjansa (2020) käsitteli terveyteen liittyvän toimijuuden ja hallinnan kysymyksiä populaarin terveysviestinnän kontekstissa. Tutkimus yhdisti monitieteisesti mediatutkimuksen, kulttuurisen terveystutkimuksen ja terveyssosiologian lähtökohtia.

TreAdd-ryhmässä ja sosiaalityön tutkimuksessa Mäki-Kuuttia kiinnostavat muuan muassa digitalisaation, tiedonmuodostuksen ja osallisuuden kysymykset mielenterveys- ja päihdetyössä sekä viestintätieteellinen näkökulma rakenteelliseen sosiaalityöhön. Kysymykset tiedosta ovat keskeisiä paitsi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille myös asiakkaille, joiden kokemustietoa sovitetaan entistä useammin osaksi hyvinvointipalvelujen toteuttamista, kehittämistä ja tutkimusta.