Ainutlaatuista tutkimustietoa sähköpotkulautavammoista Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkimuksessa

Tampereen yliopistollisen sairaalan tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin TAYS:n ensiavussa hoidettuja sähköpotkulautavammoja. Tutkimukseen sisällytettiin potilaat, jotka olivat loukkaantuneet sähköpotkulaudalla ajaessa kahden ensimmäisen käyttövuoden aikana eli huhtikuun 2019 ja huhtikuun 2021 välillä.

”Laadukas tutkimustieto on tärkeää uusien terveydenhuollon ilmiöiden taustoittamisessa”, päätutkija, dosentti Aleksi Reito TAYS:sta kertoo.

Sähköpotkulautavammoista on julkaistu maailmalla runsaasti tutkimuksia ja yleisimmät vammatyypit on melko hyvin kuvattu. Yhtäkään tutkimusta ei ole kuitenkaan julkaistu missä olisi selvitetty vammojen määriä suhteessa lautojen käyttömääriin.

”Suomessa on ainutlaatuinen terveydenhuoltojärjestelmä ja kaupunkialueellamme on vain yksi päivystävä sairaala. Lisäksi Tampereella on toiminut tietyn ajan vain kaksi lautafirmaa. Tämän vuoksi keksimme pyytää firmoilta käyttäjämäärätiedot ja suhteuttaa ne potilasmääriin.”, Aleksi Reito jatkaa.

Minkä tahansa kulkuneuvon käytössä voi sattua vahinkoja, mutta oleellisinta on tutkijoiden mukaan se mikä on loukkaantumisten suhde käyttömääriin eli mikä on vammojen ilmaantuvuus. TAYS:n tutkimuksessa minkä tahansa ensiapua vaativan loukkaantumisten määrä oli 18 sataa tuhatta käyttökertaa kohden. Vakavien loukkaantumisen ilmaantuvuus oli 5.9 sataatuhatta käyttökertaa kohden. ”Nämä tulokset ovat tärkeitä vertailuarvoja, kun jatkossa mietitään mahdollisten lautojen turvallisuutta edistävien toimenpiteiden tehoa”, Aleksi Reito tiivistää tutkimustuloksia.

Yhteensä kahden vuoden aikana ensiavussa oli 335 käyntiä 331 potilaalla, jotka olivat loukkaantuneet sähköpotkulaudalla ajaessa. Mikään vammatyyppi ei ollut selkeästi yliedustettuna vaan vammoja oli tasaisesti pään ja raajojen alueella. Vakavimmat vammat olivat pään ja kasvojen alueen vaikeita murtumia. Jopa 44% käynneistä ajoittui puolen yön ja aamukuuden välille.

”Tyypillinen potilas on nuori aikuinen, joka alkoholin vaikutuksen alaisena loukkaa itsensä yöaikaan”, Aleksi Reito summaa tutkimustuloksia. ”Valitettavasti osalla potilaista oli vakavia ja pitkäaikaista, jopa pysyvää haittaa aiheuttavia vammoja”, Reito jatkaa.

”Media on ymmärrettävästi kiinnostunut sähköpotkulautojen käyttöön liittyvistä vammoista ja meille tuleekin paljon kyselyitä liittyen ensiapukäynteihin”, toteaa tutkimuksessa mukana ollut Acutan ylilääkäri Mikko Franssila. ”Hienoa, että nyt yhteistyössä TAYS:n TULES-keskuksen kanssa saatiin selvitettyä vammojen todellinen lukumäärä ja profiili”, Franssila jatkaa.

Tutkimus on Incidence of Electric Scooter–Associated Injuries in Finland From 2019 to 2021 julkaistu JAMA Network Open -lehdessä (https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2791039).

Lisätiedot: LT, dosentti Aleksi Reito, TAYS, TULES-keskus, aleksi.reito@pshp.fi