Lannerangan leikkaushoidossa esiintyy suurta alueellista vaihtelua

Välilevytyrän poisto, lannerangan avarrus sekä lannerangan luudutus ovat yleisimpiä selkäleikkauksia, joita tehdään yli 6000 kappaletta Suomessa vuosittain. Leikkausten määrässä esiintyy erittäin paljon alueellista vaihtelua selviää tuoreessa tamperelaisessa rekisteritutkimuksessa.

TULES-keskuksen selkäortopedi Heikki Mäntymäen ja työryhmän tutkimuksessa selvitettiin lannerankaleikkausten leikkausmäärien alueellista vaihtelua Suomessa vuosien 1997 ja 2018 välisenä aikana hyödyntäen Hilmo-rekisteriä. Tutkimuksessa selvitettiin leikkausmääriä suhteessa väestömäärään eri yo-sairaaloiden erva-alueilla. Aineisto koostui yli 130000 leikkauksesta.

”Leikkausmäärien alueellinen vaihtelu oli erittäin suurta”, kertoo päätutkija Mäntymäki. ”Välilevytyräleikkauksessa vaihtelu oli jopa nelinkertaista ja avarrusleikkauksessa kolminkertaista” Mäntymäki jatkaa.

Kirurgisten leikkausten lukumäärien vaihtelu suhteessa väestöön on maailmanlaajuinen ilmiö ja ongelma. Ilmiön taustalla voi olla esimerkiksi erot sairastavuudessa ja puhdas sattuma. Moninkertaiset erot suhteellisissa määrissä ei kuitenkaan selity näillä tekijöillä.

”Tärkeimmät syytekijät ovat asenteet ja suhtautuminen leikkaushoitoon sekä erilaiset indikaatioasettelut”, sanoo tutkimusta johtanut professori Ville Mattila. ”Minkä tahansa hoidon voimakas alueellinen vaihtelu kuvastaa, että osa potilaista ylihoidetaan ja osa alihoidetaan. Varsinkin suomalaisessa terveydenhuollossa, jossa on samankaltaiset resurssit käytössä, voimakas alueellinen vaihtelu tarkoittaa, että leikkausindikaatioita tulkitaan eri tavoin”, Mattila jatkaa.

Tutkimus Regional variations in lumbar spine surgery in Finland julkaistiin 31.12.2021 Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery -lehdessä.

Teksti: Aleksi Reito