TULES-tutkimus esillä Operatiivisilla päivillä sekä Ortopedian ja traumatologian päivillä 17.-19.11.2021

Ortopedia

LL, Ortopedi Sami Nurmi toimii 17.11. puheenjohtajana Suomen Traumatologiyhdistyksen sessiossa Kiistanalaisia aiheita traumatologiassa – miten tulkita tutkimusnäyttöä potilaan parhaaksi.

Samassa sessiossa ”ottavat yhteen” dosentti, ortopedi Antti Launonen ja LL, käsikirurgi Antti Kaivorinne aiheesta Distaalinen radiusmurtuma – volaarinen levy vai kipsiä vaan? otsikoilla Suurin osa hoituu kipsillä… (Antti Launonen) ja … mutta levytys se vasta hyvää tekee (Antti Kaivorinne).

Dosentti, erikoistuva lääkäri Aleksi Reito puhuu 18.11. SOY:n 70v juhlasymposiumissa aiheesta Käsityöläisestä tieteeseen tuijottelijaksi – onko ortopedia EBM:ää.

Dosentti, ortopedi Antti Eskelinen puhuu samassa symposiumissa aiheesta Ortopedian tulevaisuus, miten hoidamme tulevaisuudessa potilaitamme.

Vapaat esitelmät

Rasmus Liukkonen ja työryhmä: Eturistisiteen uusintaleikkauksien suhteellinen osuus primaarileikkauksista vuosien 1975–2020 välillä: systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja metaregressioanalyysi

Aleksi Reito ja työryhmä: Artroskooppinen nivelkierukan osapoisto: oliko siitä koskaan hyötyä? – Kerronnallinen katsaus perustutkimuksesta mahdolliseen sairausmalliin ja kliinisen työn perusteisiin

Lauri Nyrhi ja työryhmä: Sairaalahoitoisten murtumien ja leikkaushoidon ilmaantuvuus raskausaikana ja niiden vaikutus raskauteen – retrospektiivinen kohorttitutkimus Suomessa 1998 – 2017

Lauri Nyrhi ja työryhmä: Sairaalahoitoisten murtumien ja leikkaushoidon ilmaantuvuus lapsivuode- ja imetysaikana – retrospektiivinen kohorttitutkimus Suomessa 1999 – 2018

Ville Ponkilainen ja työryhmä: Monimuuttujamallit ortopedisessa tutkimuksessa: metodologinen katsaus kovariaattien valinnasta ja syy-seuraussuhteista

Ville Ponkilainen ja työryhmä: Coxin regressioanalyysi tekonivelkirurgiassa: Metodologinen kirjallisuuskatsaus malliin liittyvien taustaoletusten testauksesta

Coxa

LT, Ortopedi Konsta Pamilo toimii 18.11. puheenjohtajana Suomen Artroplastiayhdistyksen sessiossa Ortopedi on hyvän leikkaustuloksen keskiössä – vai onko?.

Samassa sessiossa dosentti, ortopedi Antti Eskelinen keskustelee aiheesta Uudet tekonivelratkaisut parantavat lonkan tekonivelleikkausten tuloksia! – Vastaan ja LT, ortopedi Konsta Pamilo aiheesta Potilastyytyväisyys ratkaistaan leikkaussalissa! – Vastaan.

Vapaat esitelmät

Oskari Pakarinen ja työryhmä: Periproteettinen reisiluun murtuma on yleisin varhaisen revision syy taper-slip -tyyppisillä reisikomponenteilla lonkan ensitekonivelleikkauksessa – 2765 potilaan aineisto Tekonivelsairaala Coxasta

Käsikirurgia

Dosentti, käsikirurgi Olli Leppänen toimii puheenjohtajana 17.11. Suomen Käsikirurgiyhdistyksen sessiossa Kokemuksia käsikirurgina olemisesta.

LL, käsikirurgi Patrick Luukinen puhuu 18.11. Suomen Käsikirurgiyhdistyksen sessiossa aiheesta CMC1 joint fractures.

Käsikirurgi Nina Ruopsa puhuu 19.11. Suomen Käsikirurgiyhdistyksen ja Anestesiologiyhdistyksen yhteissessiossa aiheesta Jännekorjaukset
paikallispuudutuksessa.

Plastiikkakirurgia

LT, plastiikka Juha Kiiski toimii 17.11. puheenjohtajana sessiossa New technologies and techniques in breast surgery.

Vapaat esitelmät

Miska Vuorlaakso ja työryhmä: Amputaatiotaso ja muut diabeetikon ennusteelle merkittävät tekijät amputaation jälkeen.