Hoiva-, opetus- ja ICT-aloilla yllättävän samanlaisia kognitiivisia kuormitustekijöitä – Kestävä Aivoterveys -hankkeen tuloksia esiteltiin Wellbeing at Work -konferenssissa 14.6.2022

Tämän vuoden Wellbeing at Work -konferenssin esityksessämme tarkastelimme kognitiivisia kuormitustekijöitä Kestävä aivoterveys -hankkeen kolmella kohdealalla: perusopetuksessa, hoivatyössä ja ICT-alalla.

Kestävä aivoterveys -hankkeen osallistujien vastauksissa nousi esiin yllättävän samankaltaisia tekijöitä toimialasta riippumatta. Toimialarajat ylittäviä kuormitustekijöitä olivat toistuvat keskeytykset, työtehtävien pirstaleisuus ja siitä johtuva huomion hajautuminen ja moniajo, aikapaineet, muistikuorma sekä tarve opetella jatkuvasti uutta, usein kiireessä ja muiden töiden ohella.

Lisäksi opettajia ja ICT-alan asiantuntijoita kuormitti digitaalisen kommunikaation tulva, johon liittyi mm. viestikanavien moninaisuus ja tavoitettavuuspaineet. Opettajien ja hoitajien työtä puolestaan yhdisti tarve jatkuvaan valppauteen ja nopeaan päätöksentekoon sekä työssä tarvittavien tietoteknisten välineiden puute ja niiden käyttöön liittyvät ongelmat.

Organisaatioiden on tärkeää tunnistaa niissä tehtävälle työlle tyypillisiä kognitiivisia kuormitustekijöitä sekä niiden vaikutuksia työn sujuvuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin. Työpaikan yhteisten käytäntöjen rakentaminen kognitiivisen kuormituksen vähentämiseksi ja hallintamahdollisuuksien parantamiseksi on keskeistä aivohyvinvoinnin edistämiseksi ja työn sujuvuuden varmistamiseksi.

Voit tutustua tarkemmin esityksen dioihin ja abstraktiin.