Hyvinvoiva hoiva -hankkeen kehittämistyöpajat 26 hoivayksikössä saatiin päätökseen

kättely

Kahdella kielellä toteutettava neljän korkeakoulun yhteistyöhanke Hyvinvoiva hoiva - Välmående omsorg käynnistyi vuonna 2019 sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän ESR-rahoituksen tuella. Mittavan hankkeen puitteissa on kehitetty ikäihmisten hoivapalveluiden henkilöstön hyvinvointia tukemalla työntekijälähtöistä kehittämistyötä.

Kehittämistyössä havaittiin, että itse- ja yhteisöohjautuvuuteen sisältyvät ilmiöt ovat ajankohtaisia myös hoitotyössä. Toiveet ja tarpeet itse- ja yhteisöohjautuvuuden tukemiseen nousivat esille kehittämistyön aikana ja sen vuoksi esihenkilöiden ja työntekijöiden tietopohjaa ja valmiuksia onkin hankkeessa vahvistettu näillä osa-alueilla. ”Itseohjautuvuuden mahdollistaminen näyttää tukevan hyvin hoivatyön asiakas- ja työntekijälähtöistä kehittämistä. Riittävä määrä päätösvaltaa ja joustoa antaa tilaa asioiden parantamiselle ja ylläpitää motivaatiota,” hankkeen kehittäjät toteavat.

Kevään webinaarissa pohdittiin yhteisöohjautuvuuden mahdollisuuksia hoiva-alan työssä ja tarkasteltiin mm. seuraavia kysymyksiä: Sopiiko yhteisöohjautuvuus hoivatyöhön ja mitä hyötyä siitä voisi olla? Miten toimii yhteisöohjautuva tiimi tai työyhteisö? Millaiset työntekijän taidot ja valmiudet tukevat yhteisöohjautuvuutta? Miten johtaa itse- ja yhteisöohjautuvampaa työtä? Mikä on esihenkilön rooli?

Webinaarien materiaalit ja tallenteet: https://blogs2.abo.fi/hyvinvoivahoiva/aineistoa-material/